Tag: aandacht

Nemen of geven

Er zijn veel mensen ergens in hun leven beschadigd. veel mensen  zijn beschadigd, anderen beschadigen zichzelf en soms is de ene beschadiging het gevolg van de andere en  raken mensen soms helemaal  uit balans door wat hen is aangedaan en/of  wat ze zichzelf hebben aangedaan. Ergens verliezen ze zicht op wie ze werkelijk zijn en leven ze een leven in afhankelijkheid van  wat anderen zeggen dat ze zijn.

Mensen schreeuwen soms letterlijk om aandacht.  Soms claimen mensen aandacht. Soms  nemen ze aandacht. Sommige mensen gaan zelfs zo ver dat ze liegen en bedriegen om bepaalde aandacht te krijgen. wie kent niet de uitdrukking negatieve aandacht is ook aandacht. 

negatieve aandacht is ook aandacht

Veel mensen hebben honger naar liefde en weten in wezen  niet hoe en waar ze die liefde kunnen ontvangen.  Sommige mensen doen uiterst lief tegen anderen om zo maar geliefd te zijn en zullen in wezen nooit precies laten zien waar ze werkelijk staan in het leven. ze zullen  je ook niet werkelijk laten zien wie ze zijn en wat ze denken.  Er zal altijd  een barrière zijn naar de ander . een werkelijke ontmoeting lijkt  in eerste instantie  heel goed mogelijk, maar door  de  blessures in hun leven zijn  ze afhankelijk geworden. ze willen wel anders, maar  slaan door in  vriendelijk zijn en het geven aan de ander  en cijferen zichzelf totaal weg.  Deze mensen zijn een gevaar voor zichzelf en de ander kan ze ook niet werkelijk vertrouwen omdat ze  zichzelf niet laat zien en dus in feite in een leugen leeft. ze leven het leven waarvan ze denken dat anderen van hen verwachten. In ieder geval zullen ze proberen om het zo te laten lijken of ze zo leven.

Leven met zulke mensen is erg lastig. Ze zullen proberen om zich naar jou toe  goed voor te doen, maar ook naar anderen. ze zijn als een kameleon die veranderd van kleur op het moment  dat ze  in een ander ruimte met een andere persoon zijn. men zal merken dat ze in een groep of stil worden  of ze voelen zich in groep ongemakkelijk en hebben dan het idee dat ze aangevallen worden.  ze zijn onbewust constant bezig met de vraag : ben ik geliefd?  

Wanneer  ze het idee hebben door iemand niet serieus genomen te worden voelen ze zich afgewezen en zijn  teleurgesteld ineen persoon.  Ze zullen dan ook proberen om zo’n persoon te ontwijken  of  ze gaan wellicht wel het gesprek met ze aan, maar zeggen niet wat hen werkelijk bezighoudt , namelijk een gevoel van afwijzing, maar  gaande ander verwijten maken over disfunctioneel gedrag om zo zichzelf  te laten zien als iemand die controle heeft over zijn leven.  deze mensen denken dat ze de controle over hun leven hebben en slaan met de vuist op tafel om zich te laten gelden, maar in wezen zijn het kleine kinderen die schreeuwen om bevestiging van geliefd te zijn en eigenlijk willen ze gewoonterecht gewezen worden zonder afwijzing.

ze zijn onbewust constant bezig met de vraag : ben ik geliefd?

Eigenlijk is er een innerlijke stem die hen zegt : laat zien dat je controle hebt. Wanneer je laat zien dat je de controle niet hebt zul je afgewezen worden. in wezen is het de stem van het kind in hun dat zich afgewezen voelt op de speelplaats . het kind dat als laatste in het team  gekozen wordt met voetbal. Ze schamen zich voor wie ze zijn, voor wat ze hebben gedaan, wat ze is overkomen, voor hoe ze in het leven staan.  Ze praten zichzelf voor dat er nooit werkelijk naar hen geluisterd wordt en overschreeuwen zich en proberen populair te zijn en te blijven en krachtig en zo leven ze hun leven.

Er is zoveel gebeurd en zo veel wat  in hun leven om aandacht schreeuwt dat ze de zachte stem van God  soms niet verstaan in hun leven.  een zachte stem die hen verteld dat ze geliefd zij n. ze horen de stem van hun vrienden niet die hen bevestigen in hun hang naar geliefd zijn. in wezen geloven ze deze stem vaak niet .  ze luisteren liever naar afwijzingen die hen bevestigd in wie ze niet zijn dan dat ze luisteren naar de zachte stem van de Geest in hun die zegt je bent mijn geliefde, bij mag je je zelf zijn. ik heb je lief en ik houdt van je.  Ik geef om je . ik laat je niet in de steek. 

Ieder mens verlangt daar in wezen naar, maar  ongeloof  maakt ons door om de stem ruimte geven in ons leven.  soms zo erg dat we totaal  blokkeren in ons leven. soms blokkeren we slechts op bepaalde terreinen in  het leven. het luisteren naar de stem van God in ons vraagt van ons dat we in Hem leren rusten. Slechts in rust bij Hem kunnen we ook rust van Hem ontvangen. Tegelijk vraagt het van ons actief deelnemen aan die rust door open en transparant te zijn naar Hem . Hij vraagt ons te luisteren om keuzes te maken vanuit die rust.

We zijn als mensen altijd maar heen en weer. Ons hoofd is soms net een tijdbom.  Zonder rust is het de vraag wanneer ze ontploft en wie de  het volgende slachtoffer is van onze verkeerde keuzes.  Het is goed om in alle rust bij God te zoeken . onszelf te ontdekken.  de vraag die ik wil stellen hier is: wil je het slachtoffer zijn van de gebeurtenissen in je leven door je gedachten en gevoelens de hoofdrol te laten spelen in je leven? of… laat je God de hoofdrol spelen in je leven door ineen constante relatie met Hem te leven  door Zijn Geest in je.  Hij is de bron van ware liefde.

Slechts in rust bij Hem kunnen we ook rust van Hem ontvangen.

Wie is het waar je leven om draait? Is het je angst om niet geliefd te zijn? is het je hang naar erkenning? O f verlang je er werkelijk naar  en durf je ook de keus te nemen om God werkelijk in het middelpunt van je leven te zetten. Geloof je dat God het middelpunt is van waar het in dit leven om draait.  Staan we open voor God  of zijn we bezet door onze hang naar erkenning? Laten we ons niet laten leiden door onze angst om afgewezen te worden, maar  onze hand leggen in de hand van Hem die ons lief heeft.

van nemen naar geven

Het wordt tijd dat we het goedmaken met anderen, behalve als het hen of anderen zou beschadigen.

Lukas 19:1-10

Als we blijven doorgaan met onszelf te voeden met negativiteit, dan zullen we ook nooit stappen kunnen zetten om daadwerkelijk schoon schip te maken. We blijven onze teleurstellingen, ons verdriet, onze boosheid, depressiviteit, angsten, wrok koesteren. Het maakt dan ook niet uit wat je werkelijk nodig hebt , omdat je vast blijft houden aan het oude.

Natuurlijk is dat best een beetje te begrijpen. Iedereen ziet je op een bepaalde manier. Heeft op een bepaalde manier aandacht voor je en je weet waar je aan toe bent. Je bent dan misschien niet zo happy, maar het is wel een zeker bestaan ook al zitten we dan vast aan datgene waar we een afkeer van hebben.

Wanneer we vast willen houden zullen we onszelf gewoon blijven voorliegen en bedriegen en ook de mensen om ons heen zullen we blijven zeggen dat we op de goede weg zijn. We blijven zeggen dat we de waarheid hebben gevonden op wat voor manier dan ook, maar we geloven onszelf niet . mensen zien je vaak als diegene die enkel en alleen maar nemen. Ben jij iemand die alleen maar neemt en met zichzelf bezig is?

Zacheus was ook zo iemand die alleen maar met zichzelf bezig was. Hij had honger naar rijkdom en macht en dat maakte dat hij iedereen bedroog. Hij bedroog zijn eigen mensen door enorme belastingen van ze te vragen. (hij belaste de mensen dus werkelijk) daarom had iedereen een hekel aan hem. Hij was een dief, een afperser, een leugenaar,…

Toch was Zacheus op zoek naar antwoorden op zijn innerlijke onvrede. Toen hij dan ook Jezus ontmoete en wist dat er herstel mogelijk was geworden gaf hij alles op. Verdeelde zijn kapitaal en deelde het uit aan de armen en degene die hij tekort had gedaan gaf hij 4 x zoveel terug. is het niet geweldig! Jezus antwoord daarop was: vandaag is er redding voor dit huis gekomen. ( vrij vertaald)

Prachtig om te zien hoe God levens kan en wil veranderen. Lijkt het je wat om net als Zacheus te veranderen? Durf je het aan om niet vast t te houden aan wat je hebt en slechts voor je zelf te leven of zou je liever gelukkig zijn en met anderen delen. Je leven opgeven om daarin alles terug te krijgen ten volle.

Wanneer we daadwerkelijk kiezen om te geven en te delen met anderen , zullen we het goed moeten maken. Misschien heb je het er moeilijk mee, maar het gaat allemaal niet om jou. Het gaat om de ander en om God. we kunnen anderen niet geven wat ze nodig hebben als we de ander slechts tot last zijn door van ze te nemen. Reageer met verantwoordelijkheid. Je kunt het.

Ik wil een relatie!

Ik vind het heerlijk om zo te schrijven. om met jou in contact te komen op deze wijze. Misschien een vreemde manier , maar het is voor mij een van de maniertjes om  te ontmoeten. juist via  bloggen, twitter en facebook kom ik in contact met mensen van allerlei pluimage.  Met Nederlanders, met buitenlanders, met mensen met allerlei gedachten en gevoelens, mensen met  bepaalde denkwijzen en mensen die  gewoon een mooi gedicht  kunnen schrijven waarin ze hun gevoelens  kunne verwoorden. In ieder geval een manier.  in ieder geval voel ik me soms goed in bepaalde relaties en in andere relaties juist iets minder. Soms is er een klik soms niet, soms is de klik iets heftiger en soms is ze ook zomaar weer verdwenen. Ik wil gewoon even wat gedachten op schrift stellen aangaande relaties.

De eerste kans

Om een goede relatie op te bouwen met anderen is het belangrijk dat de ander zich goed voelt bij je. Als je een ander ontmoet en hij of zij  krijgt een raar gevoel of een gevoel van ik weet niet goed wat ik er van moet denken, dan is dat  niet de beste start voor een relatie.  Ik zeg niet dat dan de relatie gedoemd is te mislukken, maar  misschien smoor je de eerste  kans om de ander  beter te leren kennen.

Mensen zijn in de regel niet  direct bezig met  de ander, veeleer zijn ze gericht op zichzelf.  Het gaat in eerste instantie vaak meer over wie we zijn dan over  wie de ander is.  met andere woorden onze interesse gaat vaak veeleer uit naar  hoe we onszelf profileren. 

Het gaat niet in 1e instantie om jou!

Misschien klinkt het gek maar in wezen verlangen we er meer naar onze eigen wensen en verlangens vervult te zien dan dat we de nood en verlangens van anderen willen vervullen.  Dit is  de normale gang van zaken , de menselijke benadering. Wanneer we echter de bijbel lezen en hoe God er naar verlangt niet  onze eigen wensen en verlangens te vervullen , maar  juist die van de ander dan  is dat een totaal ander uitgangspunt  dan we in wezen  verlangen. onze vleselijke mens verlang iets anders dan de geestelijke mens.

Wanneer we  nu juist de ander als uitgangspunt nemen door hen en lach  toe te werpen, een knipoog of  gewoon een vriendelijk gebaar  dan laten we onszelf zien vanuit  een ander oogpunt als dat mensen in wezen verwachten.  Ieder mens verlangt er naar om gezien en erkent te worden, mar veelal gaan we er niet vanuit dat de ander ons ook werkelijk serieus neemt  en ons erkenning zal geven.  een  positief geformuleerde opmerking een schouderklopje een vriendelijke lach  geeft een dusdanige indruk omdat we in wezen vaak verwachten dat de ander ons wel niet zal zien staan. In wezen verwachten we  dat we ons moeten bewijzen.

gemeenschap

Wat is het een prachtig getuigenis van ons geloof wanneer we  ons op de ander richten zonder onszelf aan te prijzen.  Dit maakt dat mensen zich goed bij je voelen.  wanneer je anderen aandacht geeft  zal uiteindelijk ook jij aandacht krijgen. dit klinkt dan weer enigszins egoïstisch misschien, maar  dat is  natuurlijk waar het in relaties om gaat. Dat we samen  komen en vriendschap ontwikkelen.  Niet om er  zelf direct beter van te worden, maar  om gemeenschap te hebben. iemand of misschien zelfs meerdere mensen waarop we kunnen bouwen en die er voor je zijn, maar voor wie jij er ook kunt zijn.

De mensen willen niet naar de mond gepraat worden. misschien is dat wat je lijkt te lezen.  Dat is niet waar mensen naar verlangen. mensen willen de waarheid best horen, maar ze willen ook gewaardeerd worden ondanks dat ze andere keuzes maken. andere invalshoeken en ideeën hebben.

Relatie met Jezus!

Jezus was degene die ons  liet zien hoe je met anderen omging. Hij was bereidt de minste te zijn tot het uiterste.  Hij gaf zich voor de ander en  toch was hij niet iemand die de ander naar de mond sprak. Hij gaf  wel aandacht aan degenen die het nodig hadden. Hij gaf hen aandacht en bemoedigde hen. Uiteindelijk gaf hij zichzelf voor de ander, voor jou en mij om te dienen. Hij liet zien wie Hij werkelijk was.