Tag: #6

laat je zelf zien!

verandering van attitude

Filippenzen 2:5-9

Het is niet gemakkelijk om God te vragen onze tekortkomingen, ons falen, onze pijn te verwijderen. We proberen ons vaak te verstoppen achter muren die ons allereerst bescherming boden, maar die op een gegeven moment in de weg zijn komen te staan om onszelf te kunnen laten zien zoals we zijn. Muren dik of dun, naar gelang de pijn, de moeite, de schaamte of  het verdriet is.

muren van trots

We verstoppen ons achter muren van een goede reputatie, muren van krachtig en stabiel te zijn, achter muren van een goede positie, muren  van  zeggen waar het op staat , of muren van laat ik mijn mond maar houden.

Veelal is het onze trots die ons, onze attitude beïnvloed. We denken dat wanneer we onszelf bepaalde maniertjes aanleren of op een bepaalde manier overkomen , ons op een bepaalde manier gedragen we onszelf wel zullen beschermen. En inderdaad dat is ook vaak zo. Toch is dit gedrag , onze attitude of zoals Paulus het noemt , onze gezindheid dat gene wat we zouden moeten veranderen.

een nieuwe attitude

Paulus zegt dat onze gezindheid, onze attitude het zelfde zou moeten zijn als die van de Heer Jezus. Immers; Hij is God, maar Hij deed hier afstand van en werd een slaaf , hij werd gelijk aan mensen. En als mens heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood. Juist daarom , omdat zijn attitude dienend was heeft God Hem boven alles gesteld.

We mogen aan God vragen om ons te veranderen en te leren omgaan met onze trots. We mogen vragen of Hij ons wil leren onszelf niet langer te verstoppen achter de muren die zo belangrijk zijn geweest in ons leven. Maar nu willen we ons slecht verstoppen achter  God zelf. Hij heeft ons gemaakt en kent ons. Van daaruit mogen we trots zijn op wie we zijn. Hij is onze trotse Vader en wij zijn Zijn geliefde kinderen.

laat je zien

We mogen om ons heen zien en ontdekken dat we niet de enigen zijn die moeite hebben met zaken, maar er zijn rondom mensen in allerlei lagen van de bevolking die zich net als wij voelen. Laten we afstand doen van onze positie,  de aanzien en gewoon onszelf laten zien zoals we zijn.  Hij belooft ons een geweldige toekomst zullen hebben en dat onze naam gezuiverd zal zijn wanneer we de stap durven maken om  onze trots op zij te schuiven en Hem aan zullen kijken.

Heer leer me niet te vertrouwen op positie of aanzien. Leer me mijn trots weg te doen en U te gehoorzamen.  amen

makeover?

Romeinen 6:5-11

Hoeveel pogingen heb je al ondernomen om van bepaalde zaken af te komen? Kun je ze nog tellen? Weet je nog hoe vaak je gezegd hebt niet meer afhankelijk te willen zijn? En weet je ook nog dat je zei dat je er genoeg van had en er mee zou stoppen en daarna toch gewoon doorging met datgene waar je mee zou stoppen?

frustrerend proberen

Wellicht heb je geprobeerd om jezelf te veranderen, te verbeteren op allerlei gebieden. Je hebt vast en zeker geprobeerd je anders te gedragen, je beter voor te doen dan je eigenlijk bent. Tot vermoeien toe heb je geprobeerd je gewoonten aan te pakken. Te veranderen, te gaan studeren, boeken te lezen, raad te plegen, andere mensen in je leven te laten,  te verhuizen, een andere baan etc.…

Wellicht heb je zelfs wat successen geboekt met je persoonlijke metamorfose op welk gebied dan ook. Toch zijn veel zaken nog altijd een strijd in je leven. Het blijft frustreren als anderen dingen zien die je niet wil laten zien, als dingen niet gaan zoals je eigenlijk had gehoopt. Vooral als het gaat om je diepste verlangens, als het gaat om je hart.

diepgaande veranderingen

Er is een reden om gefrustreerd te zijn. Diepgaande veranderingen kunnen alleen daar plaatsvinden waar je bepaalde zaken ook echt wegdoet uit je leven. Daar hebben we als mens veel moeite mee. We knappen zaken liever op dan ze te vernieuwen. Opknappen is echter meestal slechts een tijdelijke oplossing. Als het gaat om zonde is wegdoen zelfs de enige oplossing.

We lezen in het bovengenoemd gedeelte dat onze zonden , onze tekortkomingen dood gemaakt moeten worden. Dan pas kan er een eind aan  komen .

metamorfose

We kunnen geen verbandjes leggen op onze problemen. Geen pleister plakken om dingen te verbeteren. Zelfs een totale metamorfose draagt nog altijd het oude in zich. We veranderen dan slechts van buiten en niet van binnen. Binnen is waar het in wezen om gaat. Het gaat om onze binnenkant, de kern, het verlangen.

Het echte is echter zozeer beschadigt dat het nieuw moet worden om echt te kunnen leven zoals  het bedoeld is.

Jezus bied ons dat nieuwe Leven aan in al Zijn volheid. Durf je het te accepteren?

het grote gat.

Lezen Romeinen 2:12-15

Iedereen heeft zo zijn eigen maniertjes om een stukje tevredenheid te vinden. De een probeert door middel van tijd en geld te besteden aan het uiterlijk zichzelf tevreden te stellen, een ander zal proberen door zichzelf een pleziertje te doen bijvoorbeeld iets te kopen of een sigaretje te roken, een glaasje bier te drinken, weer anderen doen er alles aan om zich voor anderen maar zo aanlokkelijk te maken, te pleasen of op wat voor manier dan ook,  om op die manier een soort van  vriendschap of relatie te kunnen vinden. Iedereen doet het op zijn manier. Iedereen is bezig om dat grote gat van hun leven te willen vullen. Het grote gat van ontevreden zijn over wie je nu werkelijk bent.

ontkennen

Het is gemakkelijk om het te ontkennen, ook al weet je dat ontkenning  je weer een paar stappen terug zet. Of geeft het misschien aan dat je zover nog niet bent? Iedereen probeert excuses e verzinnen voor hun daden. In ieder geval proberen we allemaal om in ieder geval niet de volle lading van de schuld die op onze schouders rust te hoeven dragen. We willen de last naar anderen over te dragen of het te verschuiven naar een plek waar we er op dit moment in ieder geval  even minder last van hebben.

We willen graag horen hoe goed we het doen op de weg van herstel en bruikbaarheid. Natuurlijk heb je stappen gemaakt en een complimentje is op zijn plaats, maar tegelijk is het daar niet om te doen. Je hoeft niet je best te doen om een zo goed mogelijke score te halen. Het is niet nodig om voortdurend te denken en te rationaliseren.

erkennen

Wij willen altijd maar zaken zo goed mogelijk op een rij zetten, en luister het is goed om dingen op een rij te zetten, maar niet om ze te gebruiken om jezelf vrij te pleiten van datgene waar je schuldig aan bent. Ik begrijp best dat jij net als ik er zo goed mogelijk vanaf proberen te komen. Het liefst zonder kleerscheuren, maar het antwoord op al dit is: STOP!  Stop met het denken en erken dat wat je hebt gedaan.

We zijn uitgerust met een soort van ingebouwd alarmsysteem dat ons te kennen geeft wanneer we fout zitten. We weten wat God ons te zeggen heeft over dingen als goed en kwaad. In stap 5, waar we nu in zitten, willen we stoppen met  de innerlijke strijd en erkennen dat wat fout is ook daadwerkelijk fout is.

onder ogen zien

het klinkteigenlijk best  heel logisch , maar toch proberen we de waarheid  te verstoppen  en willen vaak niet erkennen dat we gewone mensen zijn die ook fouten kunnen maken. we zetten ons daarmee gelijk aan god. We vereren onszelf.

We willen echter God dienen en herstellen om zo meer bruikbaar te kunnen zijn in het koninkrijk van God. Daarom zullen we moeten ophouden met al onze excuses en stoppen met het proberen om zaken met God op een akkoordje te kunnen gooien. Het wordt tijd dat we onder ogen zien en zeggen : IK STOP MET DE EXCUSES, IK BEN SCHULDIG!

Er kan geen echte vrijheid zijn als we onze eigen schuld niet erkennen. Met het erkennen van onze eigen schuld, zullen we onze innerlijke rust hervinden die we ergens , ooit zijn verloren.
 
Lieve Vader, Papa, ik wil me op dit moment uiten. Ik wil alles er uit laten wat er in me is. alle boosheid verdriet, angst en frustratie, de schuld, en de pijn, de jaloersheid, en de bitterheid, alle tragedie van mijn leven, de wanhoop van mijn leven, maar ook alles wat ik heb, mijn leven, mijn kinderen , partner, mijn geluk, mijn liefde en familie….. alles , alles , alles , is van u, ik kan mijn leven niet runnen. Ik kan het niet zonder U, tenminste niet zonder gefrustreerd te raken en /of gek, Heer ik heb van alles geprobeerd, maar ik kan het niet, mijn maniertjes en middelen waren onvoldoende om rust te vinden, om het gat van mijn leven te vullen, Heer help mij en geef me de rust waar ik zo naar verlang, vul het gat van mijn leven en laat het vol zijn met liefde, liefde voor U , voor mezelf en voor anderen. In Jezus naam , Amen 

Bewerk deze post.

bewust leven

Lezen openbaring 20:11-15

We zijn bezig met een soort van zelf onderzoek. in stap 4  denken we na over onszelf ten opzichte van God. hoe staan we ten opzichte van onszelf en ten opzichte van onze naaste.

inventarisatie

Wellicht zouden we als we konden deze inventarisatie uit de weg gaan. Dat is normaal, we zijn immers geen sadomasochisten. (wel? Zet het dan op je lijstje ;-))we willen ons vaak het liefst verstoppen voor de persoonlijke confrontatie met ons zelf. Maar we begrijpen nu langzamerhand dat het noodzaak is om uit de kast te komen en de waarheid over jezelf onder ogen te zien.

 De bijbel zegt ons dat er een dag komt dat er een totaal inventarisatie plaats zal vinden. Een inventarisatie over ieder mens. Niemand kan er voor weglopen en zich verstoppen.

boek des levens

Het boek des levends werd geopend, en er werd gelezen wat er in de lijst vermeld stond. Iedereen die niet op de lijst stond werd in het vuur geworpen.

Geen leuke woorden. Laten we gewoon verder gaan met onze persoonlijke inventarisatie, zodat we klaar zijn voor degene die komen zal. Iedereen wiens naam in het boek vermeld staat zal leven. Iedereen die op de lijst van de Here Jezus staan, zijn gered.

bewust volgen

Iedereen die bewust zijn leven richt op het volgen van Jezus. Stappen zet tot bruikbaarheid en herstel en in de Here Jezus gelooft  zal leven tot in alle eeuwigheid, maar als we denken dat we onszelf wel redden en het allemaal op onze eigen manier willen doen, dan  zul je  het niet redden. Niet nu, maar ook in de eeuwigheid niet.

Niemand zal op eigen kracht de test halen, maar laten we zorgen in het goede boek te staan. Het boek des levens. God is genadig voor ieder die in hem gelooft. Gods vergeving is geweldig!

 

Heer het zijn harde woorden die in de Bijbel staan. We lezen liever over andere dingen. Hoe U mensen genas, hen leidde op de weg, hoe U het brood brak, allemaal veel mooier dan te lezen dat mensen naar de hel gaan als ze U niet willen aannemen. Heer ik wil U kennen, mijn leven inrichten op Uw pad.  Help me om anderen te vertellen over U. dat U een God van liefde bent, maar dat U ook zeer rechtvaardig bent. We hoeven niet bang te zijn u bent onze Vader en houdt van ons.  amen

goedkope oplossing?

Lezen: handelingen 17:23-28

Laten we een beslissing nemen om onze wil en ons leven totaal over te geven aan Gods liefdevolle zorg voor ons, maar voor we dat doen, laten we eerst eens gaan kijken naar wie Hij is.

Het is belangrijk om bewust stappen te doen en niet zomaar even vluchtig de zaken eens nalopen en maar aanpakken wat we te pakken kunnen krijgen .

juist als we in nood zitten en het zelf even niet meer weten zijn we geneigd om dat maar te gaan doen wat er voor handen lijkt te zijn.

Als we ons zelf over willen geven laten we dat dan doen aan degene die ons vertrouwen niet zal beschamen. Aan iemand die sterker groter is als wij en die ons zo enorm liefheeft dat Hij alles heeft gegeven om jou te kunnen helpen. (Lees Johannes 3:16 maar eens)

Zo als ik al zei, maken mensen heel gauw de fout alles maar te grijpen wat ze kunnen krijgen. Alles wat maar goedkoop is, wat plezier lijkt te beloven, maar veelal bied het juist het tegenovergestelde.

Een avondje stappen lijkt erg leuk op z’n tijd en kan het ook best zijn, maar als we het financieel moeilijk hebben , kunnen we op dat moment de druk van onze financiële verplichtingen wel heel even vergeten, maar de volgende dag slaat de kater dubbel toe. Portemonnee leeg, en hoofdpijn van drank en zorgen. Zo gaat dat met veel zaken in het leven.

Laten we oppassen onszelf niet over te geven aan alles wat ons vrijheid belooft, maar het in werkelijkheid niet is. Of aan datgene wat ons blijdschap belooft maar dat slecht een lach is van buiten, maar een traan van binnen. Of datgene wat ons rust geeft, en dat wellicht tijdelijk ook doet, maar als we er verslaafd aan raken steeds meer onrust geeft.

Al deze zaken zijn slechts zaken waarmee de valse god van deze wereld ons wil verleiden. Deze valse god, Satan, wil slechts dat we meer en meer teleurgesteld raken in alles om ons heen. Hij beliegt ons over wie God daadwerkelijk is.

Er zijn veel zaken die we als onze god zouden kunnen aannemen, maar laten we kiezen voor de enige ware God met een hoofdletter. Hij is de enige die ons vrij kan maken.

Hij is dichtbij ons, bij ieder van ons. In Hem leven, bewegen en bestaan we… we zijn van zijn nageslacht. Hij heeft ons gemaakt! En al begrijpen we veel zaken niet, we weten dat Hij dichtbij ons is en Hij wil zich aan ons openbaren. Als je zoekt zul je vinden.

 

Heer open mijn ogen voor wie U bent, zo dat ik mij kan overgeven aan u de enig ware God.

tot je een ons weegt!

Lezen: romeinen 1:18-20

Veel mensen zeggen zoiets als:“we zijn gelovig”. Gelovig zijn klinkt als een twijfelachtig gebeuren. Het lijkt er op dat we het wel geloven, maar we zijn er niet echt zeker van. Anderen zeggen het meer subtiel, we geloven wel dat er iets is. Geloven lijkt in deze beide situaties iets van zekerheid scheppen voor het geval er inderdaad iets zou zijn. Stel je voor dat God bestaat.

God bestaat!

Dat God bestaat staat vast. Je weet dat ook. Je gedachten kunnen je aan het twijfelen maken, je kunt net zo lang denken en verkeerde dingen doen en daarmee jezelf in de weg staan om te herstellen.

Je kunt weten dat God bestaat. Hoe? Door gewoon om je heen te kijken! Door de vogels te horen het gras  te ruiken (het is nu voorjaar), maar ook door de sneeuw  te voelen.  de wind in je haren, door het zonnetje.

nadenken tot je een ons weegt!

Je kunt met gewoon een helder verstand nadenken over het feit hoe dat deze wereld tot stand is gekomen. Je mag het natuurlijk rationaliseren met allerlei theorieën, maar uiteindelijk zul je uitkomen bij God.

Als je dat weet en beseft, dan kun je ook de stap nemen om je aan Hem over te geven. Gelovig zijn is nog niet daadwerkelijk deel hebben aan Hem. Een relatie met hem hebben. Helaas hebben we een ernstige tekortkoming als mens, we hebben moeite met het feit ons over te geven aan Hem.

overgave

Overgave is dat we met alles, met de goede zaken, met de slechte zaken, bij Hem komen. Hem belijden dat we met wat we zijn en wat we hebben en wat we doen beter af zijn bij Hem. Dat Hij beter weet hoe wij ons leven kunnen runnen.dan wij  zelf.

 We zijn niet in staat onszelf te herstellen. We denken vaak dat de pijn wel over gaat. Maar we weten allemaal dat diepe wonden niet zomaar over gaan. Sterker nog, wonden gaan etteren en zweren als we er niets aan doen.

keuzemoment!

Ik hoop dat als je je nog niet hebt overgegeven aan Hem je dat binnenkort zult gaan doen. Het zal je helpen te groeien, te ontwikkelen, je zult een andere weg inslaan en met ons verder kunnen reizen op de weg naar bruikbaarheid. De weg van herstel, de weg van Jezus,  de weg van navolging.

 

Heer ik weet niet meer zo goed wat ik er van moet denken. Ik geloof het wel, maar in mijn hart kan ik het niet echt aanpakken lijkt het wel. Het kwartje valt niet. Heer toch wil ik een oprechte relatie met U aangaan. Mijn  ogen openen voor de dingen die U in mijn leven wil gaan doen.  Heer ik belijd dat ik het niet meer alleen kan en wil doen. Dat ik fouten heb gemaakt. Ik wil ze vandaag nog bij u brengen in gebed. Heer ik wil bovenal dat ik mezelf niet meer slechts een gelovige noem, maar Uw kind. Ik besef dat ik dat vanaf nu dat ook mag zijn. amen

niks doen lost je problemen niet op!

lezen handelingen 9:1-9

Er zijn momenten in het leven die ons en ons  leven totaal kunnen veranderen. meestal zijn dat ook momenten waar we het meest kwetsbaar zijn. het zijn ook de momenten waarin we totaal in de put kunnen geraken, maar het zijn ook momenten om iets nieuws te gaan doen of ervaren.

oversteken of niet?

we staan als het ware voor de rivier naar nieuw land.  wat gaan we doen? oversteken is enorm moeilijk. het water is sterk, maar aan de andere kant lonkt het nieuwe land. onbekend land, maar een land met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden.

de vraag is of wij het aandurven om nieuw land in te gaan of te blijven hangen in het oude. in de bijbel kunnen we meerdere verhalen lezen over de rivier die overgestoken moet worden. over  keuzemomenten in het leven.

keuzemoment

Saulus had ook zo’n keuzemoment. een moment in zijn leven  waarin hij Jezus tegenkwam, maar ook zichzelf. Z’n hele leven werd totaal op de kop gezet door deze ontmoeting. Hij werd blind,maar  toch zag hij bepaalde zaken in zijn leven duidelijker dan ooit.

Saulus werd geconfronteerd met het feit dat zijn leven niet zo perfect was als hij dacht. Hij kwam tot de conclusie dat hij zijn eigen leven zelf  niet in de hand had. hij had zo enorm veel gestudeerd, had een verantwoordelijke baan, maar nu …. , nu moest iemand anders  hem bij de hand nemen en hem leiden.

who’s in controle?

 hij moest erkennen dat hij de controle niet had. ook wij worden in ons leven gefronteerd met deze keuze. wat ga je doen? ga je door en blijf je ontkennen dat je het leven en al zijn beslommeringen zelf niet in de hand hebt of  erken je dat je het zelf niet ziet en vraag je  de Heer Jezus om je  door zijn Geest bij de hand te nemen en je te leiden?

keuzes maken is zo gemakkelijk niet. het is niet gemakkelijk om bepaalde keuzes te moeten maken. wat kunnen we bang zijn ikn ons leven.  bang om de oversteek te maken, bang voor de confrontatie met Jezus of jezelf. bang voor wat anderen van je vinden, maar eigenlijk is je keuze beperkt. je doet het of … je doet het niet. in beide gevallen zal het niet  gemakelijk zijn, maar niks doen lost in ieder geval je problemen niet op.