Tag: #5

Jip en Janneke maken schoon schip.

 

We maken het goed met iedereen die we iets verschuldigd zijn wanneer dat mogelijk is en ik er niemand mee beschadig.

Lezen Filemon 1:13-16

 A man got to do what a man got to do! Soms is het nodig het een en ander in je leven af te sluiten voor we verder gaan. dat is toch wat we willen? We willen ons verder ontwikkelen op de weg naar herstel en bruikbaarheid. We willen verder reizen naar nieuwe mogelijkheden en kansen die deze weg ons biedt.

Het oude traject van geschonden regels en relaties willen we niet langer volgen, maar we kunnen niet ontkennen dat ze er zijn. deze stap (stap 9 al weer)op de weg naar herstel en bruikbaarheid is niet een excuus om zaken te laten voor wat ze zijn, maar we willen duidelijk onder ogen zien waar we verkeerd waren en deze aan pakken.

Paulus die in de gevangenis zat vertelde een gevluchte slaaf Onesimus genaamd, over de Heer Jezus. Deze Onesimus kwam tot geloof. Paulus echter stuurde hem terug naar zijn eigenaar van waar hij was gevlucht in de hoop dat zijn eigenaar Onesimus zou vergeven.

Onesimus had een brief van Paulus bij zich waarin Paulus zei: ik wil graag dat Onesimus hier blijft bij mij, maar… we kunnen zaken niet zomaar voorbij laten gaan. fouten moeten hersteld worden. Als Onesimus iets schuldig is zal ik ( Paulus dus) het vergoeden! ( ik heb het een beetje in mijn eigen Jip en Janneke taal vertaald.)

Voor we verder gaan de toekomst tegemoet. Het nieuwe leven, de weg van herstel en bruikbaarheid vervolgen, zullen we eerst onze onafgemaakte zakjes moeten regelen. Dit betekent dat we terug moeten betalen wat we de ander verschuldigd zijn. dan pas kunnen we schoon schip maken. We zullen terug moeten naar degene waarvoor we op de vlucht zijn. we kunnen niet zomaar verwachten dat ze ons vergeven, al hopen we er misschien op.

Wanneer we echter onszelf kwetsbaar opstellen zullen we versteld staan van de vrijheid die het ons biedt, zelfs wanneer de andere partij niet open staat naar ons. We hebben onszelf geopend naar de ander, zijn oprecht kwetsbaar geweest en dat kost moed, maar geeft ook voldoening .

goed zaad

Lezen galaten 6:7-10

Als we op weg zijn naar bruikbaarheid en herstel, leren we om verantwoordelijkheid te dragen voor onze persoonlijke daden. Zelfs wanneer we niet precies weten hoe we onze daden kunnen veranderen.

consequentie!

We zullen ons moeten realiseren dat onze acties consequenties hebben. Veel van ons denken dat we onszelf en anderen voor de gek kunnen houden door ons te ontrekken aan de consequenties van de dingen die we hebben gedaan, maar de tijd zal leren dat God ons wel degelijk verantwoordelijkheid geeft ten aanzien van groeien en herstel.

Om het goede te kunnen oogsten zullen we eerst moeten zaaien. Iemand die slechts leeft om zijn eigen slechte gedachten te bevredigen zal slechts de vrucht van deze gedachten oogsten. De bijbel zegt : wie op de akker van zijn zondige natuur zaait oogst de dood,  maar wie op de akker van de geest zaait oogst eeuwig leven.

de oogst van Gods liefde

in het Engels staat het er misschien nog mooier. Vrije vertaald zegt het zoiets als : wie leeft om de Geest welgevallig te zijn, zal het eeuwig durend leven van de Geest oogsten. Wow! Deze wet van zaaien en oogsten werkt ook voor jou en mij!

In Hosea 10:12 staat: dat we zaden van rechtvaardigheid moeten zaaien. Wanneer we dat doen zal de oogst Gods liefde zijn.

We zullen de grond van Gods liefde moeten bewerken( dat is ons hart). Het is tijd om God te zoeken en Hem te vragen om te komen en ons te zegenen.

wat je zaait zal je ook oogsten.

We kunnen slechts oogsten wat we gezaaid hebben. Zelfs na dat we vergeven zijn zal dat niet veranderen. We kunnen de consequenties van onze daden niet veranderen. Misschien is het maar het beste om zo snel mogelijk de negatieve consequenties van het verleden af te handelen en ons  niet te laten ontmoedigen, maar een lijst maken van iedereen die we iets verschuldigd zijn en onze spijt betuigen van onze persoonlijke rol in deze onenigheid.

Je zult vast en zeker gaan ontdekken  dat er een nieuw zaad geplant wordt. Zaad van gerechtigheid en de oogst zal zijn dat je gerechtvaardigd wordt in Jezus naam.

durf jij het te accepteren?

we hebben genade nodig om de waarheid aan te kunnen.

Romeinen 3:23-28

Wanneer we God vragen ons leven op te schonen, moeten we wel weten wat er opgeschoond zou moeten worden in ons leven. We weten allemaal wel dat er  bepaalde zaken uit ons leven niet deugen en zouden moeten verdwijnen.

tekortgeschoten

we zijn tekortgeschoten  op vele aspecten van ons leven. In ons denken, maar ook in ons doen. in onze woorden en onze daden.

Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën over hoe het allemaal zou moeten zijn, maar besef je ook dat we zelf nooit kunnen voldoen aan wat mensen van ons verwachten en al helemaal niet aan de standaard , de Heer Jezus.

Wat een gewicht hebben we op onze schouders! Wat een pijn dragen we met ons mee! We verlangen naar de dag dat God ons bevrijd van deze last. Wat een genade is dan te bovenstaande tekstgedeelte!

een nieuwe standaard.

Paulus zegt dat iedereen heeft gezondigd en niemand dus voldoet aan de standaard van God. werkelijk helemaal niemand, behalve de Heer Jezus zelf. daarom verklaart God ons onschuldig door het bloed van Jezus. Hij heeft ons bevrijd  door onze zonden weg te nemen.

Hadden we dit zelf gekund? Nee. Om door God geaccepteerd te kunnen worden hebben we genade nodig. We leven niet in waarheid en zijn zelfs niet in staat een volledig waarachtig leven te leiden. Jezus heeft dit echter voor ons gedaan door voor ons te sterven aan het kruis. Wanneer we dit accepteren heeft dat een geweldige uitwerking op heel ons leven.

werkelijke vrijheid

Het betekent dat God ons bevrijd heeft door Hem. Hij wil ons bevrijden en heeft dat ook gedaan. Hij is bereid alles uit ons leven weg te doen. Ons te reinigen en het zelfs zover weg te doen als het oosten van het westen is verwijderd. (Psalm 103:12)

We mogen er op vertrouwen. Dat wanneer we in hem geloven , onze schuld is weggedaan. Daar hoeven we verder niets voor te doen. Toch is het goed om te beseffen dat we elke dag gewoon opnieuw fouten maken. Daarom is goed om elke dag onze knieën te buigen voor de allerhoogste Heer. Zijn woord te gehoorzamen. Dat betekent dat we de genade van Jezus voor ons accepteren.

 

Laten we leren onszelf aan Hem te onderwerpen in alles. Hij die zich aan ons en de Vader onderworpen heeft .  dit is mijn gebed voor vandaag, ook die van jou?

de waarheid accepteren

Lezen Handelingen 26:12-18

Het programma waarmee  we werken is een heel proces. We  proberen om zaken te leren als: de waarheid leren accepteren , ons leven en consequenties te accepteren zoals het is, anderen accepteren zoals ze zijn, de keuzes die we in ons leven die we hebben gemaakt te dragen voor wat ze zijn.

het programma is niet zo belangrijk

het kan  niet zo zijn dat we de dingen die ik noem in dit programma allemaal maar zo aan gaat nemen.  het geeft tot nu toe ook slechts een richting aan op weg naar herstel. geen enkel programma geeft herstel als het gaat om de problematiek waar je tegen te vechten hebt. maar  wat zou het mooi zijn als God jou door middel van OVERLEVEN zou aanraken en je een weg naar herstel zou laten zien.  

We kunnen sterk het gevoel hebben dat we  iets zouden moeten doen om vergeving te kunnen ontvangen, inplaats van het te ontvangen ondanks wat we verkeerd hebben gedaan. Het is vaak gemakkelijker om anderen te vergeven dan om zelf vergeving te ontvangen van anderen voor datgene wat we fout hebben gedaan.

confrontatie

Jezus confronteerde de apostel Paulus. Hij gaf hem een missie: sta op ! Jij zult mijn dienaar en getuige zijn! Je gaat naar de heidenenom ze de ogen te openen, zodat ze licht zien in de duisternis. Ik will dat ze mij leren kennen en vergeving ontvangen voor hun zonden en bij het volk van God kunnen horen.

 Het is Gods doel om door het woord ons te bereiken en vergeving te kunnen geven. Dat betekent echter dat onze ogen geopend moeten worden voor de waarheid van ons persoonlijk leven. In de eerste stappen van dit OVERLEVEN programma , stap 1 tot en met 4, zullen je ogen open gaan. hier heb je de tijd om je bewust te worden van je fouten en tekortkomingen.

vergeving ontvangen

stap 5, zal je ogen openen voor wie je werkelijk bent. God wil ons vergeven  als je Jezus wil accepteren als Heer van je leven en gelooft in het volbrachte werk op Golgotha.  we hoeven niet alle twaalf stappen te doorlopen om vergeving te ontvangen.  Je hoeft er niets voor te doen als Hem als je Heer aan te nemen. Op het moment dat je dat doet mag je voor altijd bij Hem zijn. Hij vergeeft je altijd.

Heer ik probeer te ontdekken Wie U bent en ik ontdek dat er niemand is die groter is als U. niemand is meer liefdevol als U niets is mooier als U. Ik hou van U en dank U voor wie U bent. Ik wil mijn hele leven aan U geven. Heer ik belijd dat ik fout ben geweest  en geloof dat U mijn zonden wil vergeven. Amen

 

confrontatie met de werkelijkheid

Lezen 2 Korintiërs 7:8-11

Iedereen krijgt in het leven te maken met zorgen en verdriet. We kunnen natuurlijk doen alsof het niet zo is of net doen alsof het er niet is of het verdrinken in onze afhankelijke gedragingen of ze weg rationaliseren, maar ze gaan niet weg. Wat je ook doet ze zijn er gewoon in het leven van een mens. Dus ook in jouw leven zijn ze aanwezig of je het nu ontkent of ze accepteert.

zorg!

Niet alle zorgen in dit leven zijn slecht voor ons. Paulus schreef in de brief dat hij verdrietig was over wat er in de kerk was gebeurt. Maar Paulus confronteerde hen er mee dat ze fout waren geweest.

Het speet hem dat hij hen zeer had gedaan, maar later was hij er juist blij om. Hij had hen pijn gedaan, maar deze had hen aangezet om zich te bekeren van hun fouten. Ze hadden spijt van wat ze hadden gedaan.

confrontatie met de werkelijkheid

Soms is het goed verdriet te hebben, omdat het je kan confronteren met de werkelijkheid waarin je je bevind. Je kunt nieuwe stappen nemen als je je bewust wordt dat je verkeerd hebt gezeten.

Soms is verdriet goed. als het voortkomt uit je eigen zelfonderzoek bijvoorbeeld. Het gaat niet om zelfverachting of verloochening, maar zelfonderzoek. Naar waar je fout bent gegaan in het leven.

zelfonderzoek

Het is geen straf die we verdienen. We kunnen leren om onze zorgen te accepteren als een positief deel van herstel en bruikbaarheid.

 

 

Heer, U bent de geweldige Vader die me liefheeft. U veracht me niet, maar noemt me Uw geliefd kind. Ik hoef ook niet een hekel aan mezelf te hebben, maar U wil me leren om zaken onder ogen te zien en te herstellen. Dank U daar voor. Amen

het stuur overgeven als je moe bent.

Lezen: Mateus 11:27-30

Als we moe zijn om de weg te lopen die we hebben te gaan.  Als we het niet meer zien zitten, en iedereen aan ons lijkt te trekken.

Als we het gewoon allemaal even niet meer weten, en heel veel dingen en zaken in ons leven zo verschrikkelijk zinloos lijken, geef dan het stuur van je leven over aan degene die jou leven kent, die weet wat voor jou het beste is.

doodlopende weg

Als jij het niet meer weet, wie zou het dan wel weten?  God weet het, Hij kent je, gewoon omdat hij je gemaakt heeft.als we doorgaan op onze eigen weg, ook al lijkt het soms nog zo goed te gaan,  zal uiteindelijk doodlopen. (Lees maar eens in Spreuken 14:12)

we verlangen naar rust en we zoeken het ook. we zoeken  rust  en vrijheid op plaatsen waar ze niet te vinden is. We zullen op jacht gaan naar wat  plezier en vertier om weg te kunnen kijken van de pijn in ons leven. En misschien zal het  een tijdlangbest heel goed te gaan, maar ergens zul je    er opnieuw weer achterkomen dat je een verkeerde afslag genomen hebt

omkeren

Laten we omkeren en naar Jezus gaan, want zijn juk is zacht en de last die Hij te dragen geeft is licht. Als we op Zijn pad verder  gaan en ons door Hem laten leiden zullen we rust vinden voor onze ziel.

Als we ons leven overgeven aan Hem zullen we ook onze lasten aan hem mogen geven, zodat we opnieuw kunnen beginnen. Een nieuw leven. Als we Hem aan het stuur van ons leven laten blijven we op het goede pad, de weg naar bruikbaarheid en herstel.

Neem leven, laat het Heer, toegewijd zij aan Uw eer…

proberen is niet de oplossing voor het probleem.

Lezen: Lucas 15:11-24

Ik weet niet of het je al is overkomen, misschien komt het nog, dat je op een dag tot het besef komt; ”waar ben ik nu beland? is dit mijn leven? Wil ik dit wel?  

Vroeger of later overkomt je dit. Zomaar ergens, vroeger of later.  Het leven is gemakkelijk als we ons nergens druk over hoeven te maken. Als alles voor de wind gaat, maar geloof me ook jouw leven gaat niet altijd over rozen.

en wat nu?

Ieder mens heeft zo zijn kruis te dragen.  En … ook jij hebt daarin foute keuzes gemaakt. Hierdoor zijn er mensen beschadigd, ben jezelf beschadigd. Het is goed dat te erkennen, maar ook dat je dat niet zelf even kunt fiksen.

je hebt iemand nodig die je daarbij  helpt. Ik weet natuurlijk niet of je je dat bewust bent, maar als dat niet zo is, kijk eens om je heen, je bent Vaders huis uitgegaan, je eigen leven gaan leven, maar nu zit je hier om je heen te kijken en vraagt je af:’ wat moet ik nu?”

proberen is geen oplossing!

Je kunt van alles proberen, je kunt wegtrekken naar een andere buurt, nieuwe vrienden opzoeken, je gedrag veranderen, beter imago , betere baan, … er is heel veel mogelijk, maar uiteindelijk zal het slechts een tijdelijke oplossing zijn als we niet ons denken vernieuwen en terugkeren naar de Vader. De Vader die ons zo liefheeft, dat hij ons met open armen wil ontvangen hoeveel pijn we Hem ook hebben aangedaan.

Hij heeft alles gegeven, en opnieuw krijg je een ring aan je vinger, een nieuw kleed, een huis om in te wonen. Wat je probeerde te veranderen je gedrag je omgeving etc… Hij geeft het je er bij als je Hem opnieuw opzoekt. Hem ontmoet. weet dat je geliefd bent.

 

Vader, wat bent U een geweldige Pappa. U ziet uit naar ons, ieder moment van de dag. U verlangt naar intiem contact met ons. Een relatie die ons raakt in ons diepste wezen zodat we in staat zijn  te veranderen. Kom met uw Heilige Geest en help me om een nieuwe stap te nemen. Om terug te keren naar U. Amen

sterk door kwetsbaarheid.

lezen marcus 10:13-16

 
ik vraag me af hoe de herinnering aan je kind-zijn is? dit beeld bepaalt immers voor een groot deel hoe jij in je leven staat.

kindertijd

Misschien heb je je een goede kindertijd hebt gehad,ik hoop het voor je,  maar veel mensen zijn opgegroeid in minder fijne omstandigheden.

natuurlijk  hebben de meeste ouders het wel goed bedoeld, maar misschien liep het gewoon niet zo lekker. anderen hebben geen goede ouders gehad en werden en worden misschien nog altijd, aan hun lot overgelaten, mishandeld, misbruikt of gewoonweg blootgesteld aan het slechte gedrag van de ouders.

positief gedrag

Positief gedrag van de ouders maakt dat je beter in het leven staat. door de positieve benadering krijg je een betere kijk op de wereld en andere mensen. je zult minder gauw angstig zijn of teleurgesteld, boos omdat je ouders je altijd een opvangsnet hebben aangeboden, een plek om te schuilen wanneer anderen je pijn wilden doen.

je kind-zijn is een belangrijke tijd. het is ook vaak zo dat bij het ouder worden, je juist door wat je in je kindertijd hebt meegemaakt, niet goed uit de voeten kunt met bepaalde zaken in het leven en daardoor jezelf oplegt om er nooit meer over te praten, je hebt misschien zelfs een eed gezworen hebt om het nooit meer toe te laten of je zelf  belooft het anders te gaan doen dan je ouders. anders dan anderen of misschien juist het net zo te gaan doen.

opstellen als een kind

Jezus zegt dat we zijn koninkrijk niet binnen kunnen gaan als we ons niet opstellen als een kind. als we niet kwetsbaar durven zijn. misschien moeten we de beloften, de eed, dat wat we gezworen hebben niet meer te zullen doen verbreken om toch kwetsbaar en als een kind bij hem te kunnen komen.

immers wanneer we onszelf geblokkert hebben om ook daadwerkelijk iemand toe te laten in het middelpunt van het leven, dan pas er verandering optreden. dan pas kan God je werkelijk in Zijn armen nemen. Hij zal je altijd zeggen hoeveel Hij om je geeft, maar pas wanneer we het zelf ook toestaan om het te verstaan zullen we zijn liefde ook werkelijk kunnen ervaren.  

zegen

Hij wil je zo graag zeggen hoeveel Hij om je geeft en Zijn hand op je hoofd leggen en zegenen. we hebben het nodig om kwetsbaar te kunnen zijn. ons kind-zijn te accepteren zoals het is.we hebben een ontmoeting nodig met deVader. Hij die er voor ons is en ons helpt en troost waar nodig. we hebben het nodig om geliefd te zijn. misschien goed om gewoon onderstaand simpel gebed te bidden.

Heer help me om de belofte te verbreken om kwetsbaar te zijn. Here God dank U wel dat U mijn Vader bent, dat ik bij U mag horen. dat ik Uw geliefd kind ben. Heer ik geef U mijn kwetsbaarheid, maakt U mij sterk in mijn zwakheid.

amen.