Tag: #1

doen waar je zin in hebt

hieronder volgt mijn eerste post over verlangen naar vrijheid. er zullen er binnenkort nog een aantal volgen. ik hoop dat men zich er in zal herkennen. 

verlangen naar vrijheid 1 

images (34)Wanneer we spreken over vrijheid hebben we het al gauw over “doen waar je zin in hebt” of over  de vrijheid van meningsuiting en dan gaat het over “zeggen wat je wil  zeggen”.

Ik heb in een eerder blog geschreven over genade.in enkele delen wil ik schrijven over het feit  dat we vrij zijn om Gods genade al dan niet te accepteren, maar… stelde ik in het eerder genoemde blog, dat we daarvoor  geloof nodig hebben.  we hebben God nodig in ons leven. enerzijds  kiezen we  om zelf te geloven, maar anderzijds  hebben we ook God  nodig om in ons geloof te kunnen blijven.

Volgens veel mensen zit hier een raar smaakje aan.  ze vinden  het al gauw oneerlijk dat God  volgens hen  een scheiding maakt in wie Hij wel en niet  aanvaard .   dit is  mi onterecht omdat God iedereen  ahw dezelfde vraag voorhoudt. “heb je Mij waar lijk lief”.

Mensen zijn misschien bang  om zichzelf  over te geven aan die liefde van God.  misschien door teleurstellende ervaringen  of uit angst. of  misschien is het zelfs zo dat we onszelf min of meer dwingen om onszelf te bewijzen. “je kan het”.  We  drukken onszelf in een soort van hoekje . het hoekje van individualisme. “Ik kan het allemaal zelf. “ we willen laten zien dat we de controle hebben dat wij als individu zelf iets kunnen bewerkstelligen en keuzes kunne  maken.

Idd kunnen we zelf keuzes maken, maar we vergeten dat we ook daardoor , door onze houding van bewijzen, door prestatie te willen leveren, onszelf te bewijzen juist onvrij worden.  juist dat waarvan we denken dat ons vrijheid bied houdt ons uiteindelijk in de greep.

Is het immers niet zo als we  juist voor zogeheten vrijheid gaan van individualiteit we juist onvrij worden. we zijn kunnen dan immers niet meer werkelijk delen  of voelen wat er werkelijk is. we zijn er immers op gericht  om slechts voor onszelf op te komen en mogen gevoelens niet meer ter sprake brengen van bijvoorbeeld eenzaamheid of het verlangen naar  iemand bijzonder in ons leven. we moeten immers onafhankelijk zijn.

klik hier door naar deel 2: verlangen naar vrijheid

bruikbaar zijn

in het krijt staan!

Lezen 2 samuel 9:1-9

Wanneer we spreken over herstel en bruikbaarheid in het koninkrijk van God en wat we zullen moeten doen om ook daadwerkelijk dienstbaar te kunnen zijn, is het goed te beseffen dat het belangrijk is om het goed te maken met degene bij wie dat mogelijk is.

we willen niemand ook maar enige schade berokkenen. Het is goed dit ook in het achterhoofd te houden bij serieuze overwegingen om stappen te ondernemen. Niet als een excuus, maar met de bereidheid niet alleen aan onszelf te denken, maar juist ook aan de ander.

sta je in het krijt?

Zijn er mensen bij wie je ergens nog in het krijt staat? Die je nog iets schuldig bent? Ik heb geen idee hoe jou zaakjes er voor staan, maar het is goed om jezelf af te vragen wat je zou moeten doen om in het reine te komen met de ander, je naaste.

David had een belofte gemaakt aan Jonathan. Op een dag vroeg hij zich af of er nog iemand was van Saul’s familie en herinnerde zich de belofte die hij had gemaakt.

wat ben je verschuldigd aan en wie?

Hij onderzocht de zaak en kwam er achter dat er nog altijd iemand in leven was. De zoon van Jonathan. Deze had mede doordat David zich niet aan zijn belofte had gehouden een moeilijk leven gehad.

Zijn er mensen die het moeilijk hebben omdat wij ons niet aan ons woord hebben gehouden? Zijn er mensen die we iets verschuldigd zijn en die we niet hebben gegeven wat we hadden moeten doen?

erkennen en respect tonen

Het is belangrijk om onze beloften na te komen wanneer we dat kunnen. Wanneer we dat echter niet kunnen is het minste wat we kunnen doen is de ander vragen wat we ons te kort schieten voor hen heeft betekent en onze verantwoordelijkheid op ons te nemen om onze verontschuldiging aan te bieden voor het na laten van de belofte.

(on)bewuste fouten

Leviticus 4:1-28

Wanneer we ontdekken  dat veel zaken uit ons leven  buitensporig zijn geworden, waarbij we misschien zelfs gewonden zijn gevallen, komen we op een punt om ons te realiseren dat er ook momenten waren waarin we anderen misschien niet opzettelijk pijn hebben gedaan, maar dat het wel is gebeurt.

Daarom zullen we toch verantwoordelijkheid moeten nemen om onze verontschuldigingen aan te bieden voor dingen die we anderen hebben aangedaan.

bewust of onbewust

Toen God ons de wetten van Mozes gaf  , de tien geboden, gaf Hij ook instructies hoe mensen er mee om moesten gaan. Hierbij doel ik dan op de intentie. We kunnen lezen in het gedeelte dat het niet alleen gaat over zonde , die we bewust hebben gedaan, maar ook om zonde die we onbewust hebben gedaan.

Ook zien we hier dat naar gelang onze positie het offer wat we volgens de wet zouden moeten brengen groter word.

onze verantwoordelijkheid

We zijn dus persoonlijk verantwoordelijk voor de manier waarop we ons gedragen ten opzichte van anderen. Zelfs als we denken onschuldig te zijn ten opzichte van anderen. We kunnen ook onbewust schade aanrichten en dit is evengoed zonde.

Hoewel het soms niet de intentie is zal de fout toch gecorrigeerd moeten worden. Wanneer we ontdekken dat iemand pijn, verdriet of gevoelens van boosheid heeft overgehouden door onze manier van doen, zullen we actie moeten ondernemen.

op weg naar herstel en bruikbaarheid

Gelukkig mogen we weten en ervaren dat we niet meer onder de wet vallen , om dat Jezus de wet voor ons heeft volbracht. Toch moeten we hier ook niet te gemakkelijk mee om gaan als het gaat om onze persoonlijke weg naar herstel en bruikbaarheid.

Heer open ons hart om te zien wie we schade hebben berokkend. Ook al was dit niet de intentie, toch kunnen we anderen pijn doen en beschadigen. Heer leer me Uw wil te doen . amen

terug naar overlevingspakket stap 7 #7

verder naar overlevingspakket stap8 #2

“Ruim baan! maak plaats!”

Jesaja 57:12-19

Al weer een nieuwe stap. Stap 7 . deze stap is een bijzonder stap .het is het keerpunt op de weg naar herstel en bruikbaarheid. Hier zal als het ware een brug geslagen worden tussen het werken aan jezelf en je innerlijke overtuigingen naar de verandering in je gedrag.

vast zitten in de situatie

Onze tekortkomingen lijken ons  vaak vast te houden in zaken die we vroeger hebben gedaan (of juist niet hebben gedaan terwijl we ze hadden moeten doen). Het werken  aan deze stappen zegt niet dat we er al zijn .

misschien vraag je je soms af of God ook daadwerkelijk deel zal uitmaken van jouw innerlijke wereld.  Dat Hij bestaat dat wist je al, dat hij deel wil hebben aan je leven ook, maar zou Hij ook deel willen hebben aan datgene waar je kapotgeslagen bent, waar wonden openliggen?  Zou Hij willen zijn in de smeerboel van fouten, zonden en verkeerde keuzes? Zou Hij je er uit willen halen?

antwoord op je vragen!

“Ruim baan! Effen de weg voor mijn volk! Verwijder elk struikelblok! Dit zegt Hij die hoog en verheven is, die troont in eeuwigheid.

… met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn opdat de onaanzienlijke geest herleeft. Opdat het verslagen hart tot leven komt”

Verder staat er: “ik heb gezien wat ze deden, maar toch zal ik hen genezen en leiden en hun barmhartigheid bewijzen.”

God is de enige die ons kan helpen de weg te effenen. Hij kijkt er naar uit om onze tekortkomingen te verwijderen en ons de goede richting op te sturen.

Als we nederig toegeven dat we nog altijd vechten met de vele tekortkomingen, zal hij ons verfrissen en de moed geven om door te gaan in het gevecht. Hij laat zich niet verjagen door de domme dingen die we soms doen, maar zal  ons herstellen en bruikbaar maken. Hij leidt ons op deze weg van herstel tot bruikbaarheid. Stap voor stap.

Heer wat een rust geeft dat , te weten dat U nooit opgeeft. Dat u me wil bemoedigen en verfrissen als ik de hoop al lang verloren heb en het niet meer zie zitten. Geweldig Heer dat de weg in mij vrij is door Jezus, zodat ik herstellen kan en bruikbaar kan zijn in Uw koninkrijk, nu. Amen

tijd om te rouwen

 

Lezen Genesis 23:1-4, Genesis 35:19-21

Al weer een nieuwe stap in deze serie. Misschien heb je het gevoel dat het allemaal wel erg snel gaat. Dat je tijd nodig hebt om dingen op rijtje te zetten, te verwerken.  Deze stap is de stap waar het gaat om het verwerken.

De weg naar herstel is niet alleen een lange weg, maar ook enorm moeilijk omdat we veel dingen achter ons zullen moeten laten. Zaken waar we heel erg aan gehecht zijn geraakt in het leven. Misschien dat ze verkeerd zijn geweest, maar we ze waren wel een groot deel van ons leven. Bovendien hebben ze ons een tijdlang een soort van rust kunnen schenken ook al was het maar tijdelijk en onvolkomen. We konden bij ze schuilen.

Iets los laten waar we van gehouden hebben kost moeite en verdriet. We hebben tijd nodig om te rouwen. We mogen gerust verdriet hebben over deze zaken, sterker nog het is goed om bewust afscheid te nemen.

Abraham en zijn kleinzoon Jacob verloren beide een geliefde terwijl ze op reis waren naar het beloofde land. Abraham liet zijn vrouw achter in Hebron, Hij huilde daar en liet haar lichaam daar achter. Een generatie later kreeg Jacob een nieuwe naam, Israël en daarmee ook de erfenis en zegen van een nieuw land, het beloofde land. Echter op weg kwam zijn vrouw Rebecca te overlijden terwijl ze aan het bevallen was van zijn zoon Benjamin. Jacob begroef haar en zette een steen op haar graf  om haar te kunnen herdenken en liet haar achter.

 Ook wij zijn op reis en hebben een hoop verloren wat we lief hebben . we moeten afscheid nemen van mensen misschien die ons herstel in de weg staan, onze houding die we ons zelf hebben aangeleerd om te beschermen , onze boosheid, onze… allemaal zaken die ons tot steun zijn geweest toen we het niet alleen konden redden.

Neem de tijd om je zaken te begraven. Laten we onze schaamte aan de kant zetten en toe geven dat het ons moeite kost, dat we verdriet hebben, dat het pijn doet om iets wat we zolang gekoesterd hebben los t e moeten laten. Neem tijd om te rouwen.

 

Heer U weet wat we los hebben moeten laten. U weet ook hoeveel pijn en moeite dat dat heeft gekost. Heer we willen U bedanken voor wat U ons geeft, maar U volgen kost ons ook veel verdriet. Heer we willen dat ook gewoon tegen U zeggen. Help ons heer om dit te verwerken. We hebben voor U gekozen en willen ons verlies achterlaten. We kunnen het niet allemaal meeslepen, het is immers al zo zwaar . heer help ons om dit te dragen, in Jezus naam, Amen

toegeven is moeilijk.

lezen genesis 38:1-30 

Vanaf vandaag zullen we verder gaan met stap 5. deze is: we geven toe dat we fout zijn geweest en wat er verkeerd is gegaan. Dit doen we naar  God, naar  onszelf en naar iemand die we vertrouwen.

geef toe!

Toegeven dat we fout zijn geweest naar onszelf toe is waarschijnlijk het moeilijkste. Ontkenning kan ons verblinden. Hoe kunnen we nu onszelf toegeven dat we verkeerd zijn geweest als we het niet echt zien?

 Er is een optie die ons kan helpen om dingen beter te kunnen zien. Vaak beschuldigen we mensen van datgene waar we zelf fout zitten. Het zijn de zaken die diep in ons verkeerd zijn.

vaak erger je je aan anderen veelal op de gebieden die jou ook bezig houden , we spiegelen ons aan anderen en proberen onszelf  als het ware op te krikken door onszelf met hen te vergelijken. we denken wellicht dat we beter zijn of het beter doen, maar in wezen schieten wij op hetzelfde vlak of juist op een soortgelijk vlak net zo tekort als de ander waar wij ons aan storen.

toegeven dat wij het niet weten of kunnen kost ons iets. onze trots opzij zetten is moeilijk. Zoals je in het Bijbelgedeelte kunt lezen is het niet altijd gemakkelijk om toe te geven. Ons hart is blijkbaar  erg bedrieglijk.(lees Jeremia 17:9)

Heer we zijn weer een stap verder gegaan, moeilijk om  de zaken onder ogen te zien. We willen echter verder groeien, ons ontwikkelen, volwassen worden. Heer we kunnen het allemaal niet alleen. We Hebben het zo nodig dat U op ons let. We willen aktie ondernemen dat te doen wat we kunnen en vragen ons te helpen waar we het zelf niet redden. Heer help ons … Amen

verstoppertje spelen.

Lezen: Genesis 3:6-13

vandaag een nieuwe stap te maken. Confronterend geweest de afgelopen tijd? Gefeliciteerd als je de stappen tot zover  hebt meegelopen, als je ze hebt kunnen zetten.  De komende tijd wordt het niet gemakkelijker, maar het zal je steeds meer voldoening geven als je de stappen blijft doorlopen.

verstoppertje spelen

Velen van ons zijn zich hun hele leven al aan het verstoppen. We schamen ons voor wat er allemaal binnen in ons om gaat.  Daarom leven de meesten dan ook een soort van dubbel leven.

We willen wel laten zien wie we werkelijk zijn , maar eigenlijk weten we dat niet zo goed meer. Wie is er nu de echte, wil de ware  ikke opstaan?

afschuiven!

Om onszelf toch goed te kunnen voelen hebben we onszelf allerlei truukjes aangeleerd. Een daarvan is : we geven anderen de schuld!

Nadat Adam en Eva God ongehoorzaam waren geweest door van de vrucht te eten, God had dat verboden immers, kwam er schaamte in hun leven. Iets wat zo nooit hadden gevoeld, maar  nu voelden ze zich naakt.

Ze wisten dat het te zien was dat ze verkeerd hadden gedaan. Ze probeerden het te bedekken met vijgenbladeren, met de ander de schuld te geven, uiteindelijk God zelfs.

bedekken

Mensen zijn  nog altijd bezig met het bedekken van hun schaamte. Niet per definitie met kleding, maar met van alles. Verslaving, grote mond, wijzen naar anderen, ontkennen van wie ze zijn, etc… je kent zelf wel meerdere voorbeelden uit je eigen leven.

Jezus confronteerde in de dagen dat Hij op aarde was de meest vrome mannen van zijn tijd met hun hypocritische houding. Ze deden alsof ze wisten hoe het allemaal moest, maar uiteindelijk was het ook slechts het bedekken van hun ware ik.  

confrontatie

hij zei bijvoorbeeld eens een keer tegen een paar van deze mannen: hypocrieten zijn jullie, je bent zo bezig met de buitenkant, maar  van binnen ben je vies.  (Lees maar eens in Matheus 23:25-26)

Als de ware persoon uit zijn schulp komt, krijgen we te maken met een hoop viezigheid. Deze stap zal je helpen om schoon te worden.

Helaas zullen er misschien tranen moeten vallen waarmee we ons kunnen wassen, maar pas als we uit onze schulp komen kunnen we de persoon zijn die al zo lang in ons verstopt zit.

 

Heer U bent goed, Ik weet dat ik Uw kind ben. Ik wil groeien naar U toe. Heer Ik heb al enkel belangrijke stappen genomen, ik wil deze ook gaan nemen. Ik besef de moeite die het zal gaan kosten,maar ik leg alles voor u neer.

beeld van God.

Lezen: Numeri 23:18-24

Het is niet gek als we onze ervaringen vanuit de kindertijd linken aan ons geloof in God. Veel mensen die een belangrijke rol in het leven spelen van een kind hebben enorme invloed op hoe we dingen zien en beleven in het nu.

projectie

Wanneer we als kind slachtoffer zijn geworden van machtsmisbruik in welke vorm dan ook of we zijn in de steek gelaten, of onze ouders waren op wat voor wijze dan ook incompetent om ons op te voeden, dan  projecteren we deze gevoelens terug naar God.

Eigenlijk is dat niet zo’n gekke gedachte. Namelijk mensen die op de een of andere manier tekort schoten, waren des al niet te min toch verantwoordelijk voor ons op dat moment. Ze waren machtiger en hadden gezag.

God is groter dan jij.

God is het hoogste gezag en nu we ouder zijn erkennen we andere volwassen dan ook niet meer altijd als hoger gezag, maar als we spreken over God de Almachtige, de Vader , dan hebben we het opnieuw over gezag, die groter is als wij.

Wat is het geweldig te zien en te weten dat God zichzelf klein gemaakt heeft in zijn Zoon Jezus en op nederige wijze naar de aarde kwam. Gewoon. Mens. Gelijk aan ons geworden. Natuurlijk is dat ook best gezagwekkend te noemen, maar dan  een andere kant op. Anders dan wat wij  voor ogen hebben als we spreken over gezag, macht en kracht.

onverandelijk

Wij denken dan aan groot, rijk, oorlog, ruzie, opleggen van wil, veranderlijk,  etc… Jezus is juist klein geworden, arm, vredelievend, rust, rein etc…   En …weet je? God veranderd niet. nooit!

Hij is niet als mensen. ik ben ik, maar, Hij is Hij! Hij is God! Liefdevol en machtig, maar niet machtsbelust! Wat Hij belooft zal Hij ook doen. Als Hij zegt te zegenen, zal hij dat niet nalaten ook te doen.

accepteren

Wanneer wij zeggen dat we bereid zijn om onze wil en leven over te geven aan Hem als een offer, dan zal hij dat offer accepteren en je vrij maken van datgene wat je van Hem afhoudt.

Niets en niemand is groter en sterker dan Hij. Jezus overwon de dood voor ons. Zou hij dan ook niet jouw leven op orde kunnen brengen als jij je aan Hem geeft???

 

Heer ik heb het zo nodig mijzelf aan U te geven. Ik kan het niet allemaal zelf. Niet op eigen kracht  Ik wil oprecht nadenken in de komende tijd over het nemen van deze stap. ik geloof in U, maar ben ik bereidt om alles aan u over te geven? Heer laat me in de komende dagen zien wat ik moet doen. Ik vraag om bevestiging van Uw liefde voor mij persoonlijk.  amen