Categorie: over LEVEN !

vrije wil, zegen of vloek?

Lezen: Deuteronomium 30:15-20

Elk mens staat voor keuzes in zijn of haar leven. Ook vandaag zijn er keuzes te maken. We zijn vrije mensen met de mogelijkheid om zelfstandig keuzes te maken. Zo heeft God ons geschapen.

keuzes maken

Zelfs als we het moeilijk hebben,verslaafd zijn of we vastzitten, zijn er altijd keuzes om te maken. We zullen echter moeten beseffen dat we niet altijd in staat zijn om ons aan deze keuzes te houden en terug zullen vallen in onze tekortkomingen, verslaving, zonde, boosheid, afhankelijkheid.

De vrijheid om zelf keuzes te kunnen maken houdt in dat we ook foute keuzes kunnen maken. De consequenties van deze keus dragen we met ons mee in het leven en het leven van onze kinderen.

vrije wil

Een vrije wil, is zowel een zegen als een vloek lijkt het soms, vooral als we kijken naar onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de vrije wil.

God zei tegen Mozes, Luister! Vandaag geef ik je de keus tussen voorspoed en tegenslag, tussen dood en leven! Hou van Mij en houdt je aan de regels die ik je geef. Wandel op Mijn weg. Als je dat doet, zal ik je zegenen, als je het niet doet en je van me af went dan zal het je niet prettig vergaan. Dus geef jezelf over aan Mij, want Ik ben Het Leven.( vrij vertaald Deuteronium 30:15-20)

goede keuzes maken

Soms zullen we het moeilijk krijgen. Alsof we de controle verliezen over ons leven. Over onze afhankelijkheid van mensen , onze verslaving, onze tekortkomingen, onze zonde, maar gelukkig is daar de mogelijkheid om te kiezen.

 Laten we goede keuzes blijven maken inde richting van Het Leven. We kunnen kiezen om God lief te hebben en Hem te volgen of we gaan door met onze eigen keuzes. Je weet hoever deze keuzes je hebben gebracht tot zover. Denk er over na en maak langzamerhand de keus om je in alles, je hele leven over te geven aan Hem.

beeld van God.

Lezen: Numeri 23:18-24

Het is niet gek als we onze ervaringen vanuit de kindertijd linken aan ons geloof in God. Veel mensen die een belangrijke rol in het leven spelen van een kind hebben enorme invloed op hoe we dingen zien en beleven in het nu.

projectie

Wanneer we als kind slachtoffer zijn geworden van machtsmisbruik in welke vorm dan ook of we zijn in de steek gelaten, of onze ouders waren op wat voor wijze dan ook incompetent om ons op te voeden, dan  projecteren we deze gevoelens terug naar God.

Eigenlijk is dat niet zo’n gekke gedachte. Namelijk mensen die op de een of andere manier tekort schoten, waren des al niet te min toch verantwoordelijk voor ons op dat moment. Ze waren machtiger en hadden gezag.

God is groter dan jij.

God is het hoogste gezag en nu we ouder zijn erkennen we andere volwassen dan ook niet meer altijd als hoger gezag, maar als we spreken over God de Almachtige, de Vader , dan hebben we het opnieuw over gezag, die groter is als wij.

Wat is het geweldig te zien en te weten dat God zichzelf klein gemaakt heeft in zijn Zoon Jezus en op nederige wijze naar de aarde kwam. Gewoon. Mens. Gelijk aan ons geworden. Natuurlijk is dat ook best gezagwekkend te noemen, maar dan  een andere kant op. Anders dan wat wij  voor ogen hebben als we spreken over gezag, macht en kracht.

onverandelijk

Wij denken dan aan groot, rijk, oorlog, ruzie, opleggen van wil, veranderlijk,  etc… Jezus is juist klein geworden, arm, vredelievend, rust, rein etc…   En …weet je? God veranderd niet. nooit!

Hij is niet als mensen. ik ben ik, maar, Hij is Hij! Hij is God! Liefdevol en machtig, maar niet machtsbelust! Wat Hij belooft zal Hij ook doen. Als Hij zegt te zegenen, zal hij dat niet nalaten ook te doen.

accepteren

Wanneer wij zeggen dat we bereid zijn om onze wil en leven over te geven aan Hem als een offer, dan zal hij dat offer accepteren en je vrij maken van datgene wat je van Hem afhoudt.

Niets en niemand is groter en sterker dan Hij. Jezus overwon de dood voor ons. Zou hij dan ook niet jouw leven op orde kunnen brengen als jij je aan Hem geeft???

 

Heer ik heb het zo nodig mijzelf aan U te geven. Ik kan het niet allemaal zelf. Niet op eigen kracht  Ik wil oprecht nadenken in de komende tijd over het nemen van deze stap. ik geloof in U, maar ben ik bereidt om alles aan u over te geven? Heer laat me in de komende dagen zien wat ik moet doen. Ik vraag om bevestiging van Uw liefde voor mij persoonlijk.  amen

hoezo, anders dan anderen?

Lezen: Hebreeen 11:1-10

Het is eigenlijk niet zo moeilijk om dankbaar te zijn voor alle goede dingen die ons ‘overkomen’, maar om dankbaar te zijn voor zowel het goede als het slechte, de momenten van vreugde , maar ook de momenten van diep verdriet, het succes, maar ook het verlies, het geliefd zijn door je dierbaren, maar ook de afwijzing te accepteren , dat is echt heel hard werken.

wat onderscheidt jou van anderen?

Toch is dat wat echte dankbare mensen onderscheid  van anderen. Namelijk het dank U wel zeggen voor iedere gebeurtenis, ieder moment, elk  contact dat we hebben gehad en ons bewust maakt van wie we zijn. 

 Ik heb het al eerder genoemd in de afgelopen weken: Je bent de geliefde!  Als we echter ons leven blijven verdelen in twee vakken, namelijk dat wat we willen vergeten en dat wat we willen behouden, dan kan God niet volledig in ons werken.  Zijn genade komt niet volledig tot zijn recht in ons. we raken in onbalans.

Het volle Leven

Daarom is het goed om alles mee te nemen naar Hem die ons zo enorm liefheeft en het allemaal bij Hem brengen en dankbaar zijn voor het leven dat Hij ons wil geven. Hem centraal te stellen in ons leven.

Laten we het volle leven dan ook aanvaarden. Er is immers niemand die ons leven in de hand heeft behalve Hij die ons gemaakt heeft. Die alles heeft gemaakt.

ons leven voor God brengen

Als we Hem geloven, ons vertrouwen in Hem stellen, ons leven voor hem brengen zullen er bijzonder dingen gebeuren. Immers : als we Hem willen naderen, zullen we ook in Hem moeten geloven, maar als we dat doen, zal hij ons ook belonen.

 

Vader dat is wat U ons belooft, dat als we geloven en U naderen dat U bijzondere dingen in ons leven zult gaan doen. Ik wil alles bij u brengen, mijn goede en slechte herinneringen, ik geef ze aan U . amen

tot je een ons weegt!

Lezen: romeinen 1:18-20

Veel mensen zeggen zoiets als:“we zijn gelovig”. Gelovig zijn klinkt als een twijfelachtig gebeuren. Het lijkt er op dat we het wel geloven, maar we zijn er niet echt zeker van. Anderen zeggen het meer subtiel, we geloven wel dat er iets is. Geloven lijkt in deze beide situaties iets van zekerheid scheppen voor het geval er inderdaad iets zou zijn. Stel je voor dat God bestaat.

God bestaat!

Dat God bestaat staat vast. Je weet dat ook. Je gedachten kunnen je aan het twijfelen maken, je kunt net zo lang denken en verkeerde dingen doen en daarmee jezelf in de weg staan om te herstellen.

Je kunt weten dat God bestaat. Hoe? Door gewoon om je heen te kijken! Door de vogels te horen het gras  te ruiken (het is nu voorjaar), maar ook door de sneeuw  te voelen.  de wind in je haren, door het zonnetje.

nadenken tot je een ons weegt!

Je kunt met gewoon een helder verstand nadenken over het feit hoe dat deze wereld tot stand is gekomen. Je mag het natuurlijk rationaliseren met allerlei theorieën, maar uiteindelijk zul je uitkomen bij God.

Als je dat weet en beseft, dan kun je ook de stap nemen om je aan Hem over te geven. Gelovig zijn is nog niet daadwerkelijk deel hebben aan Hem. Een relatie met hem hebben. Helaas hebben we een ernstige tekortkoming als mens, we hebben moeite met het feit ons over te geven aan Hem.

overgave

Overgave is dat we met alles, met de goede zaken, met de slechte zaken, bij Hem komen. Hem belijden dat we met wat we zijn en wat we hebben en wat we doen beter af zijn bij Hem. Dat Hij beter weet hoe wij ons leven kunnen runnen.dan wij  zelf.

 We zijn niet in staat onszelf te herstellen. We denken vaak dat de pijn wel over gaat. Maar we weten allemaal dat diepe wonden niet zomaar over gaan. Sterker nog, wonden gaan etteren en zweren als we er niets aan doen.

keuzemoment!

Ik hoop dat als je je nog niet hebt overgegeven aan Hem je dat binnenkort zult gaan doen. Het zal je helpen te groeien, te ontwikkelen, je zult een andere weg inslaan en met ons verder kunnen reizen op de weg naar bruikbaarheid. De weg van herstel, de weg van Jezus,  de weg van navolging.

 

Heer ik weet niet meer zo goed wat ik er van moet denken. Ik geloof het wel, maar in mijn hart kan ik het niet echt aanpakken lijkt het wel. Het kwartje valt niet. Heer toch wil ik een oprechte relatie met U aangaan. Mijn  ogen openen voor de dingen die U in mijn leven wil gaan doen.  Heer ik belijd dat ik het niet meer alleen kan en wil doen. Dat ik fouten heb gemaakt. Ik wil ze vandaag nog bij u brengen in gebed. Heer ik wil bovenal dat ik mezelf niet meer slechts een gelovige noem, maar Uw kind. Ik besef dat ik dat vanaf nu dat ook mag zijn. amen

proberen is niet de oplossing voor het probleem.

Lezen: Lucas 15:11-24

Ik weet niet of het je al is overkomen, misschien komt het nog, dat je op een dag tot het besef komt; ”waar ben ik nu beland? is dit mijn leven? Wil ik dit wel?  

Vroeger of later overkomt je dit. Zomaar ergens, vroeger of later.  Het leven is gemakkelijk als we ons nergens druk over hoeven te maken. Als alles voor de wind gaat, maar geloof me ook jouw leven gaat niet altijd over rozen.

en wat nu?

Ieder mens heeft zo zijn kruis te dragen.  En … ook jij hebt daarin foute keuzes gemaakt. Hierdoor zijn er mensen beschadigd, ben jezelf beschadigd. Het is goed dat te erkennen, maar ook dat je dat niet zelf even kunt fiksen.

je hebt iemand nodig die je daarbij  helpt. Ik weet natuurlijk niet of je je dat bewust bent, maar als dat niet zo is, kijk eens om je heen, je bent Vaders huis uitgegaan, je eigen leven gaan leven, maar nu zit je hier om je heen te kijken en vraagt je af:’ wat moet ik nu?”

proberen is geen oplossing!

Je kunt van alles proberen, je kunt wegtrekken naar een andere buurt, nieuwe vrienden opzoeken, je gedrag veranderen, beter imago , betere baan, … er is heel veel mogelijk, maar uiteindelijk zal het slechts een tijdelijke oplossing zijn als we niet ons denken vernieuwen en terugkeren naar de Vader. De Vader die ons zo liefheeft, dat hij ons met open armen wil ontvangen hoeveel pijn we Hem ook hebben aangedaan.

Hij heeft alles gegeven, en opnieuw krijg je een ring aan je vinger, een nieuw kleed, een huis om in te wonen. Wat je probeerde te veranderen je gedrag je omgeving etc… Hij geeft het je er bij als je Hem opnieuw opzoekt. Hem ontmoet. weet dat je geliefd bent.

 

Vader, wat bent U een geweldige Pappa. U ziet uit naar ons, ieder moment van de dag. U verlangt naar intiem contact met ons. Een relatie die ons raakt in ons diepste wezen zodat we in staat zijn  te veranderen. Kom met uw Heilige Geest en help me om een nieuwe stap te nemen. Om terug te keren naar U. Amen

ja, ja, ik geloof het wel…!

Lezen: Lukas 8:43-48

Geloof en vertrouwen hebben met elkaar te maken. We kunnen niet zeggen ik geloof in je, maar degene niet vertrouwen. We kunnen ons vertrouwen in iemand stellen,bijvoorbeeld een huwelijk, maar als we er geen geloof (meer) in hebben is het gedoemd te mislukken.

Vertrouwen en geloof hoort bij elkaar, zoals woord en daad, genade en waarheid. Misschien in je ogen combinatie die je niet zo in je gedachten hebt zitten, maar als je er diep over nadenkt en in je hart laat zakken zul je merken dat het echt zo is.

ik geloof het wel..

in de stap die we nu behandelen, gaat het om vertrouwen. Vertrouwen is niet altijd gemakkelijk. Gemakkelijker klinkt het als we zeggen ik geloof je wel. Toch is het lastig om de combinatie samen te voegen. Vooral als we in ons leven teleurgesteld zijn geraakt in bepaalde mensen of dingen die we hebben gedaan. Als iemand ons verraden heeft terwijl we hem volledig vertrouwt hebben.

Ook kunnen we het geloof in ons zelf zijn kwijtgeraakt. Misschien dacht je dat je de hele wereld aan kon. Je had een goede studie, mooie baan, eigen zaak, goede relatie, vrienden,maar uiteindelijk heb je ergens fouten gemaakt en ben je in ieder geval een aantal zaken verloren. Nu geloof je er niet meer in dat je het nog kunt herstellen. Inderdaad je hebt gelijk , je bent ook niet in staat om deze zaken zelf te herstellen. Je hebt hulp nodig.

outcast.

De vrouw uit dit gedeelte had ook hulp nodig. Ze was een “outcast” van de maatschappij. Een onreine vrouw. Ze was overal al geweest en niemand had haar kunnen helpen, maar ze geloofde dat Jezus haar zou kunnen helpen. Ze vertrouwde er op dat een aanraking genoeg zou zijn. … ze had gelijk…!

Als wij contact met Jezus zullen maken, zal Hij je ontdekken. Dit kan beangstigend zijn, omdat je niet goed weet wat Hij zal zeggen wellicht, maar Hij is goed en zal je helpen. Als jij Hem vertrouwd laat Hij je niet in de steek.

contact

Als jij de moeite neemt hem te zoeken in alle tumult van de dag, Hem aanraakt, zoekt en vertrouwd, zal er herstel plaatsvinden. Jezus is groter als wij, waar wij falen daar is Hij sterk.

Heer help ons U te vertrouwen in de dalen van ons leven, maar ook in de goede zaken . alles aan u te geven alles wat we hebben want u bent sterker. Geef ons de moed om U te zoeken, aan te raken, bij U te zijn . Amen

zonden, wonden, bonden.

Lezen: Markus 5:1-13

Soms lijkt het wel of we totaal vast zitten in ons denken en ons doen. We zeggen iets, maar doen het tegenovergestelde. We willen iets, maar doen het daarna niet. Het lijkt wel of er gewoonweg met je gedachten, gevoelens gespeeld word.

zonden, wonden, bonden

Sterker nog het lijkt alleen maar erger te worden, zo erg zelfs dat mensen ons langzamerhand steeds meer in de steek gaan laten. We blijven eenzaam achter, alsof we al dood zijn. Ons gedrag mag dan abnormaal zijn in onze pijn, ons denken, ons doen, maar we mogen ook weten dat God ons wil herstellen.

Jezus is gekomen niet alleen maar om ons te redden van zonden, maar ook is Hij gekomen voor onze wonden en onze bonden. (dingen die ons vasthouden, waar we uit onszelf niet los van kunnen komen).

 vastzitten

zo was er ook deze man die zelfs vastgebonden moest worden om te voorkomen dat hij zichzelf en anderen verwonde. Veel mensen hadden hem al verlaten, en die nog bij hem was wist ook niet meer wat te doen. Jezus hielp hem. Maakte hem vrij van zijn gebondenheid.

We kunnen zo vastzitten aan zaken dat we ze zelf niet meer onder controle hebben. We durven misschien nooit geen nee te zeggen omdat we altijd het gevoel willen hebben geliefd te zijn. We moeten misschien wel altijd de jolige jongen of meid uithangen met een grapje en een grolletje, omdat we gewoon onze ware aard niet kunnen laten zien. Of we zitten vast in een spiraal van negativiteit die we niet los kunnen laten, of we roken een pakje sigaretten per dag ,een fles alcohol of eten veel te veel.

keuzes maken

 het beïnvloed ons leven zo erg  dat we nikt meer zonder kunnen, loslaten gaat gewoonweg niet. We moeten erkennen dat we dat zelf niet kunnen, maar God kan het doen. Hij wil dat we ons aan Hem overgeven. dat wil niet zeggen dat we niet meer na moeten denken, maar dat we keuzes maken niet slechts met ons verstand maar ook met ons hart.

Misschien is het al zover gekomen dat je al veel onherstelbare fouten hebt gemaakt. Relaties zijn stuk gelopen, je lichaam zwaar beschadigd, je hebt iemand iets aangedaan, je zit je straf uit, maar datgene waar je werkelijk aan vast zit komt van binnenuit. God maakt vrij. Zelfs als alle hoop verloren is kan God herstel brengen. Al lijk je soms gek te worden, God herstelt en maakt vrij.

misschien is het volgende gebed iets voor jou.

Heer maak mijn leven anders. Verander mij. Ik wil me laten leiden door U, maar het gaat gewoonweg niet. Ik weet niet precies waar het op vastzit, maar ik wil erkennen dat ik het zelf niet kan en dat ik U nodig heb in mijn leven.

dikke neus!

Lezen: Daniel 4:19-34

Om te groeien in de navolging. Om te groeien in wie we zijn, is deze stap de juiste om te zetten. in stap 2 gaat het namelijk om het   toelaten  van God in je leven. de vraag is echter of je God ook daadwerkelijk wil toelaten in je leven.

hoogmoed

God is de enige die die jouw situatie niet  boven de pet gaat. die jouw begrijpt en je kent als geen ander. Hij heeft je immers gemaakt. Hij heeft hemel en aarde gemaakt. Hij heeft  wasdom gegeven aan alles. Hij heeft de aarde in Zijn machtige hand.

 Als we tegen muren aanlopen in het leven kunnen we de waarheid natuurlijk gaan ontkennen en denken en/of doen alsof we de zaak zelf volledig onder controle hebben en net doen alsof we zelf een beetje god zijn, maar dat is duidelijk een vorm van hoogmoed.

tegen de muur oplopen

als iemand ons vraagt hoe het met ons gaat zeggen we vaak dat het goed met ons  is. we staan als het ware boven de stuatie. door alles voor onszelf te houden, boven de situatie de situatie te willen staan en boven de ander. boven dat wat ze van ons denken en wat ze van ons zeggen.  

 eigenlijk willen we gewoon geen verantwoording afleggen naar de ander, naar  niemand. we beplen zelf wel wat we wel en niet zeggen, wat wel of niet goed voor ons is toch? uiteindelijk, vroeger of later, zullen deze muren ons stoppen. Wij kunnen een grote mond hebben, maar ooit  lopen we tegen de muur op en hebben een dikke neus.

God past niet in een doosje.

Nebukaddnessar was in zijn tijd de machtigste koning op aarde. Hij dacht dat hij god was en daarom liet hij zich aanbidden . De enige ware God zei echter, door Daniel, dat de koning  als een wilde zou gaan leven, gras eten als de koeien en douw tot zich nemen totdat hij tot  erkenning was gekomen dat niet hij, maar God de allerhoogste is. God geeft macht, kracht en wijsheid aan wie Hij wil.

God kan ons herstellen van deze onzinnige gedachten. We kunnen wel denken we alles zelf kunnen, maar dan zijn we als Nebukadnessar, we verhogen onszelf en  halen daarmee God naar beneden. We proberen Hem kleiner te maken, maar God laat Zich niet in een doosje doen, maar als we God God laten zijn in ons leven zullen we groeien, herstellen, leren, ontdekken wie Hij is in ons leven. We zullen totaal gaan ervaren dat Hij de Heerser is van alles en dus ook van jou.

God is unfair!

Lezen: Job 14:1-6

misschien heb je het gevoel dat het leven oneerlijk is. Het is oneerlijk dat iedereen je op de nek zit. Het is oneerlijk dat iedereen je in de steek gelaten heeft. Het is oneerlijk dat nu juist jij dit allemaal  moet meemaken.

het is Gods schuld!

jouw moeite om God te vertrouwen komt voort omdat je eigenlijk denkt ergens  recht te hebben op een beter leven. je denkt dat het oneerlijk is dat jij op deze wijze bent behandeld. eigenlijk komt het er op neer dat het Gods schuld is dat jij zo bent behandeld.

God zou ons leven een stuk gemakkelijker kunnen maken. we bidden er  regelmatig om. ” Heer geef me dit, geef me dat? Ik kan het toch niet helpen dat ik een gezin groot geworden ben die niet goed functioneert. Ik kan het niet helpen dat ze me aan de kant geschoven hebben. Ik kan het toch niet helpen dat men verkeerde keuzes maakt,dat men mij mishandelt heeft , mij gemanipuleerd, in de steek gelaten, misbruikt, … heb ik deze keus gemaakt?”   We begrijpen het niet. En God…?…..

kwetsbaar opstellen!

Al deze gevoelens maken dat we het moeilijk vinden om ons leven in de handen van God te geven om ons te herstellen. Hij lijkt soms zo onredelijk, zo onverschillig te zijn. Job had dezelfde gevoelens. In het midden van zijn persoonlijke strijd uitte hij zijn teleurstelling naar God en stelde zich kwetsbaar op.

 Wat moet ik nu? Waarom heb ik zoveel verdriet? Het leven is zo kort, waarom krijg ik geen schijntje geluk? Waarom is het zo donker?U hebt ons toch niet gemaakt om even als een lief, klein, puur kindje ter wereld te laten komen en een leven te leiden die vol is van onvrede, boosheid, zonde, pijn, … en dan gewoon ons dood te laten gaan!

vragen, vragen en nog eens …..???

Duidelijke opmerkingen van Job. Vragen die we allemaal hebben, misschien anders geformuleerd, maar in wezen dezelfde. God waar bent U als ik U nodig heb! Job bleef vragen, vragen, en nog eens vragen, omdat hij er diep in zijn hart van overtuigd was dat God goed en eerlijk is.

Job was eerlijk met zijn gevoelens en gedachten, maar hij gaf niet op God te zoeken. Als we blijven zoeken, ons hart blijven openen, onze vragen stellen die ons echt bezig houden, zal hij ons leven binnenkomen.

Be straight!

Een open, oprecht hart dat naar hem verlangt is waar Hij naar verlangt, maar de vraag is of je bereidt bent om door de pijn te gaan en de oneerlijkheid van het leven om Hem te zoeken.

Als je zoekt zul je Hem ook vinden en daar in Zijn armen zul je ook de waarheid vinden op je vragen en je verdriet. antwoord op de zin van je leven. je zult ontdekken dat eerlijk het langst duurt. eerlijk duurt een eeuwigheid!

vertrouw op de kracht in je

lezen: 2 corinthe 4:7-10

Het kan enorm beangstigen zijn om toe te geven dat je de touwtjes allemaal niet in handen hebt.

Hoogmoedig zijn lost je problemen zeker niet op, maar de vraag is of het toegeven dat we het zelf allemaal niet kunnen wel helpt. wat  lost het op wanneer we  de problemen toegeven?

kracht vinden

Zijn we  niet totaal overgeleverd ? dat we zo af en toe zullen vallen , oké, maar de vraag is of we ook de kracht kunnen vinden om opnieuw weer op te staan.trouwens waar haal je de kracht vandaan als je gevallen bent, maar niet meer terug kunt vallen om de touwtjes allemaal weer in handen te nemen?

Dit lijkt op het moment misschien een onoplosbaar probleem, maar Paulus verteld ons over de schat in aarden vaten. op dit moment zie je het misschien niet, maar je mag weten dat het er is.

contrast

Het contrast mag duidelijk zijn. Een geweldige schat, in een eenvoudige plek om het in te bewaren, een aarden vat. De kracht van God zal ons van bovenaf vullen, dat is de schat in ons, het aarden vat is ons lichaam.

Als mens zijn we niet perfect. Dit gewoon te erkennen zal je opluchten. Je hoeft niet langer op je tenen te lopen, niet altijd maar sterk te zijn of perfect.

je hebt kracht

Ook al wordt er constant aan je getrokken of geduwd… ook al is het moeilijk staande te blijven… je bent nog steeds niet gebroken.. je hebt kracht in je. nog meer wanneer je God toelaat om je te helpen.

Heer leer me te vertrouwen op de kracht die U in mij heeft gelegd. Leer mij hoe ik deze kan en mag gebruiken. Open mijn ogen opdat ik niet slechts zie op mijn buitenkant, maar dat ik ook zie op U, die in mij leeft.

dit was stap 1, we zullen vanaf nu verder gaan met stap 2.