Categorie: herstel

ja, ja, ik geloof het wel…!

Lezen: Lukas 8:43-48

Geloof en vertrouwen hebben met elkaar te maken. We kunnen niet zeggen ik geloof in je, maar degene niet vertrouwen. We kunnen ons vertrouwen in iemand stellen,bijvoorbeeld een huwelijk, maar als we er geen geloof (meer) in hebben is het gedoemd te mislukken.

Vertrouwen en geloof hoort bij elkaar, zoals woord en daad, genade en waarheid. Misschien in je ogen combinatie die je niet zo in je gedachten hebt zitten, maar als je er diep over nadenkt en in je hart laat zakken zul je merken dat het echt zo is.

ik geloof het wel..

in de stap die we nu behandelen, gaat het om vertrouwen. Vertrouwen is niet altijd gemakkelijk. Gemakkelijker klinkt het als we zeggen ik geloof je wel. Toch is het lastig om de combinatie samen te voegen. Vooral als we in ons leven teleurgesteld zijn geraakt in bepaalde mensen of dingen die we hebben gedaan. Als iemand ons verraden heeft terwijl we hem volledig vertrouwt hebben.

Ook kunnen we het geloof in ons zelf zijn kwijtgeraakt. Misschien dacht je dat je de hele wereld aan kon. Je had een goede studie, mooie baan, eigen zaak, goede relatie, vrienden,maar uiteindelijk heb je ergens fouten gemaakt en ben je in ieder geval een aantal zaken verloren. Nu geloof je er niet meer in dat je het nog kunt herstellen. Inderdaad je hebt gelijk , je bent ook niet in staat om deze zaken zelf te herstellen. Je hebt hulp nodig.

outcast.

De vrouw uit dit gedeelte had ook hulp nodig. Ze was een “outcast” van de maatschappij. Een onreine vrouw. Ze was overal al geweest en niemand had haar kunnen helpen, maar ze geloofde dat Jezus haar zou kunnen helpen. Ze vertrouwde er op dat een aanraking genoeg zou zijn. … ze had gelijk…!

Als wij contact met Jezus zullen maken, zal Hij je ontdekken. Dit kan beangstigend zijn, omdat je niet goed weet wat Hij zal zeggen wellicht, maar Hij is goed en zal je helpen. Als jij Hem vertrouwd laat Hij je niet in de steek.

contact

Als jij de moeite neemt hem te zoeken in alle tumult van de dag, Hem aanraakt, zoekt en vertrouwd, zal er herstel plaatsvinden. Jezus is groter als wij, waar wij falen daar is Hij sterk.

Heer help ons U te vertrouwen in de dalen van ons leven, maar ook in de goede zaken . alles aan u te geven alles wat we hebben want u bent sterker. Geef ons de moed om U te zoeken, aan te raken, bij U te zijn . Amen

zonden, wonden, bonden.

Lezen: Markus 5:1-13

Soms lijkt het wel of we totaal vast zitten in ons denken en ons doen. We zeggen iets, maar doen het tegenovergestelde. We willen iets, maar doen het daarna niet. Het lijkt wel of er gewoonweg met je gedachten, gevoelens gespeeld word.

zonden, wonden, bonden

Sterker nog het lijkt alleen maar erger te worden, zo erg zelfs dat mensen ons langzamerhand steeds meer in de steek gaan laten. We blijven eenzaam achter, alsof we al dood zijn. Ons gedrag mag dan abnormaal zijn in onze pijn, ons denken, ons doen, maar we mogen ook weten dat God ons wil herstellen.

Jezus is gekomen niet alleen maar om ons te redden van zonden, maar ook is Hij gekomen voor onze wonden en onze bonden. (dingen die ons vasthouden, waar we uit onszelf niet los van kunnen komen).

 vastzitten

zo was er ook deze man die zelfs vastgebonden moest worden om te voorkomen dat hij zichzelf en anderen verwonde. Veel mensen hadden hem al verlaten, en die nog bij hem was wist ook niet meer wat te doen. Jezus hielp hem. Maakte hem vrij van zijn gebondenheid.

We kunnen zo vastzitten aan zaken dat we ze zelf niet meer onder controle hebben. We durven misschien nooit geen nee te zeggen omdat we altijd het gevoel willen hebben geliefd te zijn. We moeten misschien wel altijd de jolige jongen of meid uithangen met een grapje en een grolletje, omdat we gewoon onze ware aard niet kunnen laten zien. Of we zitten vast in een spiraal van negativiteit die we niet los kunnen laten, of we roken een pakje sigaretten per dag ,een fles alcohol of eten veel te veel.

keuzes maken

 het beïnvloed ons leven zo erg  dat we nikt meer zonder kunnen, loslaten gaat gewoonweg niet. We moeten erkennen dat we dat zelf niet kunnen, maar God kan het doen. Hij wil dat we ons aan Hem overgeven. dat wil niet zeggen dat we niet meer na moeten denken, maar dat we keuzes maken niet slechts met ons verstand maar ook met ons hart.

Misschien is het al zover gekomen dat je al veel onherstelbare fouten hebt gemaakt. Relaties zijn stuk gelopen, je lichaam zwaar beschadigd, je hebt iemand iets aangedaan, je zit je straf uit, maar datgene waar je werkelijk aan vast zit komt van binnenuit. God maakt vrij. Zelfs als alle hoop verloren is kan God herstel brengen. Al lijk je soms gek te worden, God herstelt en maakt vrij.

misschien is het volgende gebed iets voor jou.

Heer maak mijn leven anders. Verander mij. Ik wil me laten leiden door U, maar het gaat gewoonweg niet. Ik weet niet precies waar het op vastzit, maar ik wil erkennen dat ik het zelf niet kan en dat ik U nodig heb in mijn leven.

dikke neus!

Lezen: Daniel 4:19-34

Om te groeien in de navolging. Om te groeien in wie we zijn, is deze stap de juiste om te zetten. in stap 2 gaat het namelijk om het   toelaten  van God in je leven. de vraag is echter of je God ook daadwerkelijk wil toelaten in je leven.

hoogmoed

God is de enige die die jouw situatie niet  boven de pet gaat. die jouw begrijpt en je kent als geen ander. Hij heeft je immers gemaakt. Hij heeft hemel en aarde gemaakt. Hij heeft  wasdom gegeven aan alles. Hij heeft de aarde in Zijn machtige hand.

 Als we tegen muren aanlopen in het leven kunnen we de waarheid natuurlijk gaan ontkennen en denken en/of doen alsof we de zaak zelf volledig onder controle hebben en net doen alsof we zelf een beetje god zijn, maar dat is duidelijk een vorm van hoogmoed.

tegen de muur oplopen

als iemand ons vraagt hoe het met ons gaat zeggen we vaak dat het goed met ons  is. we staan als het ware boven de stuatie. door alles voor onszelf te houden, boven de situatie de situatie te willen staan en boven de ander. boven dat wat ze van ons denken en wat ze van ons zeggen.  

 eigenlijk willen we gewoon geen verantwoording afleggen naar de ander, naar  niemand. we beplen zelf wel wat we wel en niet zeggen, wat wel of niet goed voor ons is toch? uiteindelijk, vroeger of later, zullen deze muren ons stoppen. Wij kunnen een grote mond hebben, maar ooit  lopen we tegen de muur op en hebben een dikke neus.

God past niet in een doosje.

Nebukaddnessar was in zijn tijd de machtigste koning op aarde. Hij dacht dat hij god was en daarom liet hij zich aanbidden . De enige ware God zei echter, door Daniel, dat de koning  als een wilde zou gaan leven, gras eten als de koeien en douw tot zich nemen totdat hij tot  erkenning was gekomen dat niet hij, maar God de allerhoogste is. God geeft macht, kracht en wijsheid aan wie Hij wil.

God kan ons herstellen van deze onzinnige gedachten. We kunnen wel denken we alles zelf kunnen, maar dan zijn we als Nebukadnessar, we verhogen onszelf en  halen daarmee God naar beneden. We proberen Hem kleiner te maken, maar God laat Zich niet in een doosje doen, maar als we God God laten zijn in ons leven zullen we groeien, herstellen, leren, ontdekken wie Hij is in ons leven. We zullen totaal gaan ervaren dat Hij de Heerser is van alles en dus ook van jou.

God is unfair!

Lezen: Job 14:1-6

misschien heb je het gevoel dat het leven oneerlijk is. Het is oneerlijk dat iedereen je op de nek zit. Het is oneerlijk dat iedereen je in de steek gelaten heeft. Het is oneerlijk dat nu juist jij dit allemaal  moet meemaken.

het is Gods schuld!

jouw moeite om God te vertrouwen komt voort omdat je eigenlijk denkt ergens  recht te hebben op een beter leven. je denkt dat het oneerlijk is dat jij op deze wijze bent behandeld. eigenlijk komt het er op neer dat het Gods schuld is dat jij zo bent behandeld.

God zou ons leven een stuk gemakkelijker kunnen maken. we bidden er  regelmatig om. ” Heer geef me dit, geef me dat? Ik kan het toch niet helpen dat ik een gezin groot geworden ben die niet goed functioneert. Ik kan het niet helpen dat ze me aan de kant geschoven hebben. Ik kan het toch niet helpen dat men verkeerde keuzes maakt,dat men mij mishandelt heeft , mij gemanipuleerd, in de steek gelaten, misbruikt, … heb ik deze keus gemaakt?”   We begrijpen het niet. En God…?…..

kwetsbaar opstellen!

Al deze gevoelens maken dat we het moeilijk vinden om ons leven in de handen van God te geven om ons te herstellen. Hij lijkt soms zo onredelijk, zo onverschillig te zijn. Job had dezelfde gevoelens. In het midden van zijn persoonlijke strijd uitte hij zijn teleurstelling naar God en stelde zich kwetsbaar op.

 Wat moet ik nu? Waarom heb ik zoveel verdriet? Het leven is zo kort, waarom krijg ik geen schijntje geluk? Waarom is het zo donker?U hebt ons toch niet gemaakt om even als een lief, klein, puur kindje ter wereld te laten komen en een leven te leiden die vol is van onvrede, boosheid, zonde, pijn, … en dan gewoon ons dood te laten gaan!

vragen, vragen en nog eens …..???

Duidelijke opmerkingen van Job. Vragen die we allemaal hebben, misschien anders geformuleerd, maar in wezen dezelfde. God waar bent U als ik U nodig heb! Job bleef vragen, vragen, en nog eens vragen, omdat hij er diep in zijn hart van overtuigd was dat God goed en eerlijk is.

Job was eerlijk met zijn gevoelens en gedachten, maar hij gaf niet op God te zoeken. Als we blijven zoeken, ons hart blijven openen, onze vragen stellen die ons echt bezig houden, zal hij ons leven binnenkomen.

Be straight!

Een open, oprecht hart dat naar hem verlangt is waar Hij naar verlangt, maar de vraag is of je bereidt bent om door de pijn te gaan en de oneerlijkheid van het leven om Hem te zoeken.

Als je zoekt zul je Hem ook vinden en daar in Zijn armen zul je ook de waarheid vinden op je vragen en je verdriet. antwoord op de zin van je leven. je zult ontdekken dat eerlijk het langst duurt. eerlijk duurt een eeuwigheid!

Ying en Yang?

Wat zou het geweldig zijn als de tijd waarin wij leven een tijd zou zijn die door ons nageslacht zal worden herinnert als de tijd dat er een grote verandering plaatsvond.  Niet door  alle mechanische veranderingen, niet de economische veranderingen, maar dat de mensheid werkelijk zou leren wie Jezus Christus is.

De stem die ons afleidt..

Met dat ik dit  zo opschrijf, bekruipt me gelijk al het gevoel, dat dit in wezen onmogelijk is.  een stem in me zegt me dat ik zelf niet eens precies weet hoe te leven, wie ik wel niet denk dat ik ben dat ik dit zo durf te schrijven.  als we luisteren naar die stem in ons die ons afleidt van waar het in wezen om gaat in het leven zullen we nooit verder komen als  het doen van dingen die ons een goed gevoel geven of waarmee we onszelf kunnen verijken op de een of andere manier.

Afgelopen zondag in de preek van Bertus Berkhof gehoord, en ik geloof dat hij gelijk heeft, dat we niet slechts onze gedachten moeten veranderen.  immers onze gedachten veranderen kan erg snel, er komt iemand met een beter idee en we passen opnieuw onze gedachten aan. wanneer echter ons hart veranderd word zullen niet alleen wij zelf en onze uitgangspunten veranderen, maar wordt ook de balans hersteld in en voor ons leven. Met God als uitgangspunt/ middelpunt  in ons leven is de balans goed. 

Balans met God als middelpunt.

veel mensen proberen hun leven in balans te brengen. Dit zal echter nooit gebeuren als men niet weet waar het centrum van de balans is. er wordt vaak gesproeken voer balans in het leven ook  buiten het christendom om. Ze spreken over Ying en Yang. Er moet een balans zijn tussen goed en kwaad, donker en licht. Het uitgangspunt  is reeds verkeerd. Hoe kan er een juiste balans zijn tussen goed en kwaad. Goed is goed daar doe je niemand kwaad mee en kwaad daar doe je geen goed mee toch?  Waar is de balans tussen goed en kwaad? Wanneer is er genoeg kwaad geschied om in balans te zijn met het goede?

 Ik begrijp en weet dat er in iedere theorie  een bepaalde waarheid schuilt en zo ook in deze , maar zonder centrum weten we nooit wanneer het goede dan wel het kwade doorslaat.  Wie moet dat bepalen?  Als wij dat zelf moeten bepalen, waar gaan we dan van uit? 

Gevoel en verstand

Veel mensen zijn verstandelijk ingesteld en laten zich dan leiden door hun verstand  en komen op het punt dat waar ze bepaalde dingen niet kunnen begrijpen ze ook niet waar kunnen zijn. anderen komen uit bij hun gevoel. Mensen die zich door hun gevoel, laten leiden worden heen en weer geslingerd van links naar rechts omdat het gevoel soms zo is en de andere keer weer anders.

Wanneer God niet het middelpunt is van ons leven, leven we een leven dat egocentrisch is.  we leven een leven wat gericht is op hoe goed we het zelf hebben. de eerste prioriteit zijn wij zelf. Het gaat er dan om dat we het zelf maar zo goed mogelijk hebben. ons persoonlijk comfort is erg belangrijk. we willen dan wel iemand helpen, maar ons persoonlijk comfort moet er niet onder lijden. We willen wel geven , maar we willen zelf niet hoeven inleveren, we willen wel vertellen over God , maar we willen niet voor Hem lijden. we willen wel iets doen in de kerk, maar…, vul zelf maar in.

Egocentrisch leven

Wanneer we egocentrisch  zijn is de balans zoek. Het is nooit het zelfde. We passen onze eisen telkens  aan aan de omstandigheden. God doet dat nooit. Hij is altijd de zelfde. Het is goed dom dingen zo nu en dan eens uit te schrijven, om zaken in je hoofd en kleven helder te krijgen.  wat is wat ik doe enorm vaak egocentrisch te noemen. Ik verlang er naar om meer en meer God op de eerste plaats in mijn leven te zetten. 

Het grootste gevaar bij de laatste gedacht die ik heb opgeschreven om doeners te worden. ik ga dit of dat doen voor God. en begrijp  me niet verkeerd , het is goed om dingen voor God te doen, maar het gaat er om dat we ons leven  niet  zo kunnen invullen dat we God kunnen omkopen. Of dat we door goed te doen de balans zouden kunnen herstellen. We kunnen God alleen in het midden van ons leven houden als we daarvoor de keuze maken vanuit ons hart. Het centrum van ons leven door Hem toe te laten en de plek te geven waar Hij naar verlangt. dan zullen we er achter komen dat ook wij daar naar verlangt hebben.

 

vertrouw op de kracht in je

lezen: 2 corinthe 4:7-10

Het kan enorm beangstigen zijn om toe te geven dat je de touwtjes allemaal niet in handen hebt.

Hoogmoedig zijn lost je problemen zeker niet op, maar de vraag is of het toegeven dat we het zelf allemaal niet kunnen wel helpt. wat  lost het op wanneer we  de problemen toegeven?

kracht vinden

Zijn we  niet totaal overgeleverd ? dat we zo af en toe zullen vallen , oké, maar de vraag is of we ook de kracht kunnen vinden om opnieuw weer op te staan.trouwens waar haal je de kracht vandaan als je gevallen bent, maar niet meer terug kunt vallen om de touwtjes allemaal weer in handen te nemen?

Dit lijkt op het moment misschien een onoplosbaar probleem, maar Paulus verteld ons over de schat in aarden vaten. op dit moment zie je het misschien niet, maar je mag weten dat het er is.

contrast

Het contrast mag duidelijk zijn. Een geweldige schat, in een eenvoudige plek om het in te bewaren, een aarden vat. De kracht van God zal ons van bovenaf vullen, dat is de schat in ons, het aarden vat is ons lichaam.

Als mens zijn we niet perfect. Dit gewoon te erkennen zal je opluchten. Je hoeft niet langer op je tenen te lopen, niet altijd maar sterk te zijn of perfect.

je hebt kracht

Ook al wordt er constant aan je getrokken of geduwd… ook al is het moeilijk staande te blijven… je bent nog steeds niet gebroken.. je hebt kracht in je. nog meer wanneer je God toelaat om je te helpen.

Heer leer me te vertrouwen op de kracht die U in mij heeft gelegd. Leer mij hoe ik deze kan en mag gebruiken. Open mijn ogen opdat ik niet slechts zie op mijn buitenkant, maar dat ik ook zie op U, die in mij leeft.

dit was stap 1, we zullen vanaf nu verder gaan met stap 2.

Compassie

Mensen komen voortdurend oog in oog te staan met teleurstelling. Veel mensen lopen dan ook diepe wonden op door dingen die ze meemaken op bepaalde terreinen van hun leven.  sommige mensen  worden al vroeg in het leven geconfronteerd met  misbruik of mishandeling, anderen op latere leeftijd.

 Er zijn mensen die gebukt gaan onder het verlies van iemand, anderen gaan gebukt onder hun slechte huwelijk of door het verlies van hun baan. Anderen hebben kinderen die verslaafd zijn geworden of ouders die zelfmoord hebben gepleegd.  Ik noem zomaar dingen die zouden kunnen zijn gebeurt of die zouden kunnen gebeuren in het leven. 

iedereen heeft iemand nodig!

juist in zulke momenten heb je iemand nodig die je een hand op de schouder legt, een knuffel geeft, je zoent of gewoon er voor je is en je een kop koffie geeft.  Iemand met wie je werkelijk kunt praten.  Ik geloof dat de gemeente van Jezus christus zo’n plek zou moeten bieden.

Je kunt er over lezen in handelingen. Hoe mensen voor elkaar klaar stonden .  ik moet helaas zeggen dat wanneer je hulp in de kerk zou willen het soms erg moeilijk is om dat ook daadwerkelijk te krijgen. 

een soms ontransparante kerk 

dat het best ingewikkeld is geworden  om te weten te komen bij wie je zou kunnen aankloppen, welke wegen je zou moeten bewandelen.  Voor de insider is het misschien nog redelijk transparant, maar voor iemand die juist in tijd van nood op zoek is naar meer van Jezus, meer van God, een naaste en troost is het vaak erg lastig.

De gemeente de kerk is het lichaam van christus. En dat zijn wij. Jij en ik, die in Jezus christus geloven. Wij mogen een hand zijn of een schouder. We mogen de ander tot steun zijn.  wij hebben de verantwoording gekregen om niet mensen door te sturen naar een of andere hulp verlener, maar er voor de ander te zijn.

misschien zou je samen stappen kunnen ondernemen om in de kerk of daarbuiten een goede hulpverlener te vinden, maar de eerste verantwoording ligt niet bij het instituut kerk, niet bij een pastoraal team, een pastoraal centrum of christelijk centrum of gebedteam, maar gewoon bij ons.  Bij jou en mij. 

echt contact met mensen is belangrijk

Persoonlijk contact is essentieel.  We kunnen op deze manier er zijn voor anderen. al hebben we soms de juiste woorden niet en weten we niet goed hoe we met dingen om moeten gaan, maar onszelf openstellen voor de ander , een ontmoeting aan gaan en je hart open te stellen voor de ander werkt genezend. 

Geen mens is ooit beschadigd door een open houding van liefde. Juist op moment en wanneer we het zelf even niet zien zitten en we ons eenzaam voelen is het heerlijk als er iemand is die om ons geeft. Iemand om mee te delen. 

Juist wanneer we een invulling geven die kerk gericht is, pastoraal in de zin van vroom en onoprecht, maken we meer kapot dan de bedoeling is.  juist wanneer we in momenten van diepe  pijn komen met een antwoord als je moet er maar veel voor bidden , haken mensen af. 

openstellen voor de ander

Is gebed dan niet belangrijk ? ik denk dat gebed bijzonder belangrijk is en dat je het ook zeker moet toepassen.  Wanneer we ook werkelijk ons hart kunnen openen voor elkaar en voor God is er pas werkelijk een ontmoeting.  Omgaan met anderen vraagt altijd een open houding  naar God, maar juist wanneer we met gewonde mensen omgaan , moeten we wellicht onszelf er opnieuw bij bepalen  in wiens naam we bij elkaar zijn. 

we moeten een open boek zijn naar God en de ander.  ik moet zeggen dat ik me soms onvoldoende realiseer  dat ik anderen tot steun kan zijn. dat ik met anderen kan en mag bidden in Jezus naam , dat er door gebed zoveel meer mogelijk is dan we voor mogelijk houden .

 durf je zwak te zijn?

We moeten echter voor ogen houden dat wanneer we met mensen spreken en bidden ook kwetsbaar durven zijn.  God werkt immers door zwakke mensen.  mensen die bereidt zijn zichzelf aan de kant te zetten en Hem  te laten spreken in jouw woorden en jouw acties. 

Dit klinkt wellicht wat zweverig, maar God zal zich  laten zien wanneer jij je kwetsbaar durft op te stellen. naar  wie durven we kwetsbaar zijn? naar  mensen die ook kwetsbaar zijn naar ons. Jezus was kwetsbaar tot het eind en juist daardoor sterk. 

rijker worden

Wij hebben vaak onze eigen  welbevinden als eerste in gedachten. we zijn zo vaak op onszelf gericht, maar juist in de ogen van verwonde ander ontdekken we Jezus. En wat we  voor en met de ander hebben beleefd hebben we met Hem beleefd en voor Hem gedaan.  We worden er rijker van .

Wellicht is het daardoor dat er zoveel pijn en verdriet is in de wereld. Verdriet en pijn veroorzaakt honger. Honger naar  de zin van het leven. honger naar liefde en geborgenheid, naar vergeving en herstel, genezing. 

Wij hebben een kracht in ons. De Heilige Geest .  het woord waarmee we hem misschien wel het beste  kunnen beschrijven is  met het woord compassie.  Wat zoveel betekent als meeleven , meevoelen , meelijden.  niet slechts medelijden, maar een werkwoord in de zin van handen uit de mouwen.  

compassie is een werkwoord

De handen moeten uit de mouwen anders kunnen we niet de tranen drogen of de hand op de schouder leggen om te bemoedigen, we kunnen niet knuffelen  met de handen in de zakken.  Jezus heeft ons voorgeleefd hoe we compassie  zouden moeten tonen.

Hij heeft ons geleerd hoe de minste te zijn.  dat dat niet gemakkelijk is moge duidelijk zijn. Jezus  wist dat en daarom beloofde Hij ons zijn Geest.  De Geest is er  en door Hem  zijn we tot dingen in staat die we niet voor mogelijk hadden gehouden. 

Helaas luisteren we vaak meer naar de rede, onze gedachten en overleggingen, dan naar wat god ons door de Geest te zeggen heeft.  Onze gedachten brengen ons vaak van ons stuk. We laten ons in de war brengen door  wat men ook wel gezond verstand noemt.  God volgen gaat echter vaak in tegen  het gezonde verstand. 

open up

Ik wil daarmee niet zeggen dat we ons verstand moeten uitschakelen , maar  juist wanneer het gaat om gewonde mensen . mensen als jij en ik. mensen die  een hand nodig hebben een schouder , lippen om te kussen, dan kan ons eigen gedachten en gedrag veelal juist in de weg staan.

We beginnen te denken over wat men wel niet over ons denkt wanneer we iemand omarmen,  wanneer we dingen zeggen als ik houdt van jou. Als we zeggen dat Jezus er is voor hem en dat je graag samen met hem zou willen spreken.  Ik geloof dat we als lichaam van Jezus christus iets hebben wat de wereld niet heeft en dat is goddelijke kracht. En deze goddelijke kracht die door de heilige Geest in ons leven aanwezig is  kan met simpele woorden en gebaren een ander enorm helpen om God te ontmoeten in jou. Ik vind dat erg bemoedigend. Ik hoop jij ook.

Gemakkelijk? zeker niet!

Gebed is een lastig iets voor de mens.  Tenminste het is in ieder geval lastig voor mij.  Telkens als we bidden worden we geconfronteerd niet in de eerste plaats met God, maar met onszelf.

zelfonderzoek

Immers hoe kunnen we in Gods aanwezigheid  verschijnen wanneer we niet eerst onszelf hebben onderzocht.  En wanneer we onszelf onderzocht hebben betekent dat dan niet dat we ook dingen tegenkomen van onszelf? bij mij vaak wel.

In ieder geval is het zo dat wanneer we met God in gesprek raken het wel erg duidelijk wordt op ons mens zijn. onze zondige natuur.  Dit laatste klinkt een beetje neerslachtig misschien of anderen zullen het misschien zelfs negatief vinden, maar  we mogen de feiten onder ogen zien.  Wat hebben we aan mooie praatjes en  uiteindelijk niet weten hoe de vork in de steel zit.

Praatjes vullen geen ….

Praatjes vullen geen gaatjes.  Daarom is het ook goed om stil te zijn. bewust te worden.  als we werkelijk bewogen raken met wie we zijn en wat God doet in ons leven. wie Hij is. dan kan het niet Andes dan dat ons leven werkelijk zal veranderen.  God schijnt als het ware met zijn licht over ons leven, waardoor bepaalde dingetjes oplichten  in ons leven.

Het is belangrijk te beseffen dat we bepaalde dingen gewoonweg niet zien in ons leven. we denken misschien dat het wel goed zit, maar ze zijn nog niet zichtbaar geworden.  God licht door zijn Geest in ons hart bepaalde zaken op, maar wellicht  staan bepaalde zaken in de weg waardoor het licht slechts valt op de dingen die het meest vooraan staan. De ding die we als eerste zouden moeten aanpakken om zo ook licht te krijgen op de rest van ons leven.

Bewust worden

We kijken vaak naar anderen en wat er in hun leven verkeerd is. misschien is het zo en ik wil ook niet zeggen dat we er nooit over zouden moeten spreken, maar  tegelijk zullen we ons bewust moeten zijn van onze eigen tekortkomingen en verkeerde dingen in ons eigen leven.

God gaat met ieder mens zijn eigen weg. Hij heeft voor jou en voor mij een weg uitgestippeld die we mogen gaan. een weg die ons  zo dicht mogelijk bij Hem brengt. Vaak lijkt het niet zo. Vaak lijkt het er op dat we soms mijlen ver bij Hem vandaan geraken door bepaalde gebeurtenissen in ons leven, maar  uiteindelijk is het de bedoeling ons te plaatsen voor een moment van overgave. Het moment dat Hij ons kan bevrijden van die  zaken in ons leven die ons van Hem houden.

confrontatie

Wanneer God ons bepaald bij bepaalde zaken in ons leven zullen we ontdekken dat ze moeten gebeuren.  We zijn natuurlijk vrij om zelf keuzes te maken, maar tegelijk  zullen we telkens geconfronteerd worden met de verkeerde keuzes in het leven.

Wanneer God het licht  op een bepaald aspect van ons leven heeft geschenen zullen we  niet moeten wachten tot het vanzelf zal verdwijnen, maar we zullen er iets aan moeten doen.  we zullen stappen moeten ondernemen om uit de cirkel te stappen anders zullen we het blijven tegenkomen in ons leven.  misschien dat we er tijdelijk even van verlost zullen zijn, maar telkens wanneer  er  een moment is in ons leven die belangrijk voor ons is op dat specifieke gebied zal God  het gebruiken om ons te laten zien wie we zijn en wat we hebben te doen om waarachtig met Hem in relatie te kunnen leven.

Gemakkelijker gezegd dan …

De kortste klap is simpelweg gewoon doen wat Gods Geest ons zegt dat we moeten doen.  klinkt gemakkelijker dan het is.  ik weet niet  wat er bij jou nog moet gebeuren, maar  er is altijd wel iets wat God oplicht.  Dat zal ook zo blijven to we voor eeuwig bij Hem mogen zijn, maar al klinkt dat misschien niet zo positief in de oren van veel mensen, maar langzamerhand gaan we meer en meer op Jezus lijken.  Dat is mijn verlangen en ik weet dat Hij aan me werkt, maar gemakkelijk ..? zeker niet! maar dan lees ik stella’s weblog en de verhalen in de Bijbel over Jezus lijden en sterven,…  gemakkelijk? Zeker niet!

niks doen lost je problemen niet op!

lezen handelingen 9:1-9

Er zijn momenten in het leven die ons en ons  leven totaal kunnen veranderen. meestal zijn dat ook momenten waar we het meest kwetsbaar zijn. het zijn ook de momenten waarin we totaal in de put kunnen geraken, maar het zijn ook momenten om iets nieuws te gaan doen of ervaren.

oversteken of niet?

we staan als het ware voor de rivier naar nieuw land.  wat gaan we doen? oversteken is enorm moeilijk. het water is sterk, maar aan de andere kant lonkt het nieuwe land. onbekend land, maar een land met nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden.

de vraag is of wij het aandurven om nieuw land in te gaan of te blijven hangen in het oude. in de bijbel kunnen we meerdere verhalen lezen over de rivier die overgestoken moet worden. over  keuzemomenten in het leven.

keuzemoment

Saulus had ook zo’n keuzemoment. een moment in zijn leven  waarin hij Jezus tegenkwam, maar ook zichzelf. Z’n hele leven werd totaal op de kop gezet door deze ontmoeting. Hij werd blind,maar  toch zag hij bepaalde zaken in zijn leven duidelijker dan ooit.

Saulus werd geconfronteerd met het feit dat zijn leven niet zo perfect was als hij dacht. Hij kwam tot de conclusie dat hij zijn eigen leven zelf  niet in de hand had. hij had zo enorm veel gestudeerd, had een verantwoordelijke baan, maar nu …. , nu moest iemand anders  hem bij de hand nemen en hem leiden.

who’s in controle?

 hij moest erkennen dat hij de controle niet had. ook wij worden in ons leven gefronteerd met deze keuze. wat ga je doen? ga je door en blijf je ontkennen dat je het leven en al zijn beslommeringen zelf niet in de hand hebt of  erken je dat je het zelf niet ziet en vraag je  de Heer Jezus om je  door zijn Geest bij de hand te nemen en je te leiden?

keuzes maken is zo gemakkelijk niet. het is niet gemakkelijk om bepaalde keuzes te moeten maken. wat kunnen we bang zijn ikn ons leven.  bang om de oversteek te maken, bang voor de confrontatie met Jezus of jezelf. bang voor wat anderen van je vinden, maar eigenlijk is je keuze beperkt. je doet het of … je doet het niet. in beide gevallen zal het niet  gemakelijk zijn, maar niks doen lost in ieder geval je problemen niet op.

sterk door kwetsbaarheid.

lezen marcus 10:13-16

 
ik vraag me af hoe de herinnering aan je kind-zijn is? dit beeld bepaalt immers voor een groot deel hoe jij in je leven staat.

kindertijd

Misschien heb je je een goede kindertijd hebt gehad,ik hoop het voor je,  maar veel mensen zijn opgegroeid in minder fijne omstandigheden.

natuurlijk  hebben de meeste ouders het wel goed bedoeld, maar misschien liep het gewoon niet zo lekker. anderen hebben geen goede ouders gehad en werden en worden misschien nog altijd, aan hun lot overgelaten, mishandeld, misbruikt of gewoonweg blootgesteld aan het slechte gedrag van de ouders.

positief gedrag

Positief gedrag van de ouders maakt dat je beter in het leven staat. door de positieve benadering krijg je een betere kijk op de wereld en andere mensen. je zult minder gauw angstig zijn of teleurgesteld, boos omdat je ouders je altijd een opvangsnet hebben aangeboden, een plek om te schuilen wanneer anderen je pijn wilden doen.

je kind-zijn is een belangrijke tijd. het is ook vaak zo dat bij het ouder worden, je juist door wat je in je kindertijd hebt meegemaakt, niet goed uit de voeten kunt met bepaalde zaken in het leven en daardoor jezelf oplegt om er nooit meer over te praten, je hebt misschien zelfs een eed gezworen hebt om het nooit meer toe te laten of je zelf  belooft het anders te gaan doen dan je ouders. anders dan anderen of misschien juist het net zo te gaan doen.

opstellen als een kind

Jezus zegt dat we zijn koninkrijk niet binnen kunnen gaan als we ons niet opstellen als een kind. als we niet kwetsbaar durven zijn. misschien moeten we de beloften, de eed, dat wat we gezworen hebben niet meer te zullen doen verbreken om toch kwetsbaar en als een kind bij hem te kunnen komen.

immers wanneer we onszelf geblokkert hebben om ook daadwerkelijk iemand toe te laten in het middelpunt van het leven, dan pas er verandering optreden. dan pas kan God je werkelijk in Zijn armen nemen. Hij zal je altijd zeggen hoeveel Hij om je geeft, maar pas wanneer we het zelf ook toestaan om het te verstaan zullen we zijn liefde ook werkelijk kunnen ervaren.  

zegen

Hij wil je zo graag zeggen hoeveel Hij om je geeft en Zijn hand op je hoofd leggen en zegenen. we hebben het nodig om kwetsbaar te kunnen zijn. ons kind-zijn te accepteren zoals het is.we hebben een ontmoeting nodig met deVader. Hij die er voor ons is en ons helpt en troost waar nodig. we hebben het nodig om geliefd te zijn. misschien goed om gewoon onderstaand simpel gebed te bidden.

Heer help me om de belofte te verbreken om kwetsbaar te zijn. Here God dank U wel dat U mijn Vader bent, dat ik bij U mag horen. dat ik Uw geliefd kind ben. Heer ik geef U mijn kwetsbaarheid, maakt U mij sterk in mijn zwakheid.

amen.