Geloof getest.

Blog 6

Veel mensen lopen vast in eigen kunnen. Ze proberen voortdurend op eigen kracht, door wilskracht, hun geloof te bewijzen. Eigenlijk staan ze nog voortdurend de strijd te leveren die al lang is overwonnen. Het is feitelijk ongeloof. Geloof wil dat we op God vertrouwen, ongeloof zegt het lukt je niet en toch blijven we proberen wat we onmogelijk kunnen. Als we het al kunnen is het kortdurende overwinning die niet van God is. 

Geloof is de sleutel als het gaat om een overwinningsleven. We kunnen erkennen dat we zondig zijn, daar berouw over hebben en het erkennen, we kunnen zelfs onze focus verleggen op het christelijk geloof, maar is ons hart vol van geloof? De Bijbel leert ons dat ons geloof beproefd, getest wordt. Veel mensen hebben daar hun gedachten over, maar wie werkelijk Gods hart kent weet dat het niet gaat om je liefde voor Hem te testen of hoe groot je bent qua christelijk leven. God is niet uit zichzelf te profileren. Hij heeft dat niet nodig.

Satan de mond gesnoerd!

Waarom dan moet ons geloof getest worden? Het is de enige manier om ons geloof te laten groeien. Het is de enige methode die werkelijk werkt. Enkel zo zoeken we God en aanvaarden we Zijn genade. Het is de natuurlijk weg van groeien, leren, ontwikkelen. Maar het is niet de enige reden. Het toont ook de echtheid van ons geloof. De echtheid van geloof verheerlijkt Zijn naam . Waarom wordt God er door verheerlijkt? Omdat geloof Satan de mond snoert. We worden onophoudelijk bestookt met twijfels en problemen, maar door ons te testen en we in Jezus naam blijven staan is de grootheid van God zichtbaar. Het wordt met name zichtbaar als we getuigen van Zijn grootheid naar anderen. Een getest geloof is kostbaarder dan goud. (1petrus 1:7)

Echt geloof blijkt uit volharding. We kunnen spreken van de echtheid van ons geloof, maar het wordt werkelijkheid zichtbaar als we volhouden. Indien ons geloof maar van korte duur is, is het feitelijk geen geloof gebleken. Geloof dat x op x blijft staan ook als er regelmatig getest wordt is een voorbeeld voor de gelovigen. We blijven dezelfde, maar groeien in ons vertrouwen op God. We zijn wie we zijn en nog altijd in staat te zondigen, maar de overwinning van Christus is waar we ons leven op bouwen in standvastig geloof.

Gods betrouwbaarheid bewezen.

Daarom moeten we niet overmoedig worden. Dat is wat ons vlees is. Wij willen gerechtigheid zoeken en doen wat goed is, waar eer in is te behalen. Niet bouwen op eigen kracht of dat van belangrijke personen in ons leven, maar we spreken lof uit aan God en Zijn gezondene. We zullen niet trots zijn of hoogmoedig want dan zouden we spotten met de Allerhoogste. (Spreuken21:21-24) wij zijn onbetrouwbaar en God juist betrouwbaar gebleken. Onze ervaring is niet wie wij zijn, maar wie Hij is in ons en dus is de overwinning aan Hem.

Er zullen veel mensen proberen om het wonder, de verandering, het geloof aan te vechten. Ze zullen betwijfelen of wat je zegt of doet waar is. Ze zullen ons voor dwazen houden en zichzelf als wijzen betitelen. Hun geloof zijn ze zelf of datgene wat ze belangrijk gemaakt hebben. Ze zullen groeien in verdorvenheid. Leugenachtige zaken en elkaar onteren. (Romeinen 1:22-24) de vraag die we ons mogen stellen is of ons geloof een geloof is wat bergen verzet. Dat is een onverzettelijk geloof. Als we onszelf deze vraag stellen, wat zou er wijken de berg of het geloof?

Het gaat niet om de test in ons leven, het gaat om hoe we staan tov God. De test zit veel meer in het feit of we bereid om op te staan en te durven erkennen dat er één Heer is. Dat wij werkelijk leven in Hem en dood zijn in onszelf. Gods Geest in ons , die Jezus deed opstaan uit de dood heeft jou en mij levend gemaakt door Zijn Geest die de in ons woont. (Romeinen 8:11) het Woord van God in ons Waarheid. (Johannes 17:17b)Alle andere woorden zijn vals, leugenachtig, verleiden ons. Echt geloof, gelooft enkel God.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: