Waardeloos in mij zelf, waardevol in Christus.

Blog 5

Vervolg van de serie vanuit het boek van Watchman Nee. Het leven dat overwint. We mogen allen dat overwinningsleven leven. Toch zien we dat veel mensen moeite hebben met het loslaten/overgeven. 

Als we onszelf bekijken in het licht van de zonde, denken veel mensen dat het nogal meevalt. Mensen kijken liever naar anderen en oordelen hard. Het oog ziet van zich af, dat is duidelijk. Het moge duidelijk zijn, mede door de vorige blogs dat zonde duidelijk een last kan zijn als ze de mens niet met Christus gestorven en weer opgestaan is ten Leven.  Vanuit onze zondige aard  zijn we niets waard. Onze waarde ligt in ons leven met Christus.

De reden dat we nog altijd in aanraking komen met zaken als trots, jaloersheid, een kort lontje, leugenachtigheid , etc .. is om hierdoor gefrustreerd te worden opdat wij in die frustratie zullen gaan ontdekken dat wij vanuit onszelf, vanuit ons vlees, vanuit wat we willen, niet in staat zijn om te overwinnen. Wellicht doen we belofte op belofte om het uiteindelijk beter te willen doen, maar we leren in Romeinen 7 dat we onmachtig zijn vanuit onszelf. Met ons verstand willen we de wet van God dienen, maar ons vlees dient de wet van de zonde. (Romeinen 7:26)

Ik erken dat ik vanuit mijzelf verdorven ben tot op het bot!

We mogen tot erkenning komen dat we allen persoonlijk volkomen verdorven zijn tot op het bot. Dat te weten is de moeite waard. Dat is namelijk de stap die we nodig hebben . Erkennen dat wij het niet kunnen . Dat we verlossing nodig hebben. Een bevrijder. Er is er maar één die werkelijk vrij maakt en dat is de door gezondene Jezus Zijn Zoon. Gods gelijke. Veel gelovigen hebben hun eigen onvermogen ontdekt. Echter nog altijd ervaren ze nog steeds geen overwinning.

We kunnen gemakkelijk erkennen dat in onszelf geen enkel vermogen is. Iemand die ik ken roept vaak dat ze niets waard is, dat klopt vleselijk gezien voor een ieder van ons. In het geestelijke houdt dit echter geen stand. Christus, Gods Heerlijke verschijning heeft niet voor niets geleden, niet voor niets gestreden, is niet voor niets dwars door  het lijden en de dood gegaan. Hij is gegaan omdat Hij ons ziet als kostbaar. Zo kostbaar dat Hij tot het uiterste moest gaan. Het erkennen van onvermogen is iets anders dan het loslaten van dat onvermogen. Het strijden om het allemaal zelf te doen is ons vleselijk vermogen, al willen christen ons soms doen geloven dat het iets geestelijks is.

erkenning is de eerste stap.

We mogen het kruis aanvaarden. Het kruis aanvaarden is het erkennen van eigen onvermogen. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. (Galaten 2:20) het is niet langer onze business, maar Gods business. Wanneer ik leer zelf los te laten en God  te laten doen wat ik zelf onmogelijk kan, dan geven we niet op, maar over. Overgeven betekent dat we het onder Gods tegenwoordigheid brengen. We mogen het niet enkel brengen, maar het ook daar laten. Als we daartoe bereid zijn, dan hebben we bevrijding gevonden.

We zullen dus werkelijk bevrijd zijn wanneer we  stoppen met het strijden tegen wat zonde is in ons leven. Het klinkt wellicht vroom om te kunnen zeggen dat we strijden tegen de zonde, echter het is in zekere zin in  tegenspraak met wat we overgave noemen. We geven ons in deze niet over aan zonde, maar we kunnen niet overwinnen waar we op eigen kracht strijden tegen datgene wat we niet kunnen overwinnen in eigen naam. Al denken sommigen hiertoe in staat te zijn. Wanneer we echter stoppen met strijden tegen wat zonde doet in ons en het overgeven door gebed, smeken en met dankzegging, dan doen we wat we kunnen in de kracht van Jezus. Dat is in relatie met God.

Richt je op wat goed is in plaats van op eigen onvermogen.

De Bijbel leert ons dat we in geen ding bezorgd hoeven te zijn. Dan mogen we de vrede van God omarmen in ons, al begrijpen we er niks van, toch zal Hij ons hart en ons gedachten  bewaken in Christus Jezus. Laten we vanuit die bevrijding ons richten op alles wat goed is, wat  zuiver is, wat eerbaar is, wat lieflijk is. Laten we alles doen wat we van Jezus gehoord en gezien hebben.  (Filippenzen 4:6‭-‬9)  pas dan,… En enkel en alleen dan, dat is wanneer we klaar zijn met het proberen om het zelf te doen zullen we overwinnen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: