Jezelf zijn.

Blog 4

The truth sounds like hate to those who hate the truth.

Als we, zoals eerder gezegd in de blogs in deze serie, verlangen naar een overwinningsleven, dan is het belangrijk om in de waarheid te wandelen. Overwinning is niet een ervaring of gebeurtenis, het is een persoon. In mijn vorige blog noemde ik dat Jezus de bron van leven is. Als we het hebben over een overwinningsleven dan moeten we bij Hem zijn. Veel mensen lopen vast in hun leven. Ze willen niet zozeer veranderen , maar wel een ander leven. Een ander leven is echter nog niet perse een veranderd leven.

Een werkelijk veranderd leven begint niet bij onszelf. In de hedendaagse maatschappij draait alles om onszelf en wat Ik vindt en wil. In een oprecht veranderd leven gaat het niet meer om mij, maar om God en de ander. De meeste mensen denken dat overwinning betekent dat we voorspoed hebben en winst. Dat is in zekere zin ook wel zo, maar vaak juist heel vaak niet maatschappelijk. Wanneer we echter verlangen vanuit het diepst van ons hart naar een leven met God, dan betekent dat automatisch verandering. Niet waar we greep op hebben is de verandering, maar de verandering begint daar waar wij ons leven in zijn handen leggen.

Ik leef niet meer zelf!

Sommige zaken zijn moeilijk te overwinnen zeggen we al snel. Maar met zekerheid is te zeggen dat niet wij , maar slecht God in ons de verandering kan bewerken. Dat is waar wij onze eigen wil loslaten en Gods wil laten gelden in ons leven. Ook als deze onbegrijpelijk is. Het leven dat overwint, is het Leven van de Ander. (Galaten 2:20). Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Als we dus spreken over werkelijke verandering of overwinning dan is het niet dat ik verander of overwin, maar dat er ahw een verwisseling plaatsvind. We ruilen dus ons eigen gebrekkige leven in ruil voor het leven van God zoon.

Dat is de reden van het lijden en sterven van de Here Jezus. God zelf nam in Hem onze plaats in. Door te sterven is de overwinning behaald over de dood, maar daarmee ook over ons leven. Die overwinning is voor niets maar was niet voor niets. Het koste God alles.  De dood is verslonden tot overwinning! (1 Corinthiets 15:54b) God wil dat we de overwinning gaan ervaren van een leven met Hem, toch lopen we voortdurend in ons eigen denken en handel vast. We hebben de neiging iedere keer terug te vallen in zoals er dat noemen oud gedrag. Onze oude natuur speelt voortdurend op. Toch is de boodschap in deze een blijde boodschap. God heeft ons namelijk de mogelijkheid gegeven om ondanks onze menselijke natuur vrij  te leven in heiligheid, met geduld, in liefde en trouw in Jezus Christus. Dat is de genade van God.

Gods liefde werkt door in ons.

Christus heeft het werk van verandering reeds in ons gedaan. Het overwinningsleven is niet slechts bereikbaar, maar het is, wanneer we Jezus hebben aangenomen, reeds in ons aanwezig. De zonde heerst niet meer. Ze is er nog , maar ze heeft geen vat meer op ons. We leven immers niet meer ons eigen leven, maar leven het leven met Christus. Dat is het leven waartoe we geroepen zijn. Dat betekent dat we in relatie leven met God door Jezus Christus. Het kwade is nog altijd dichtbij, maar van binnen in ons is er de wet van Christus.

In ons is er een voortdurende strijd gaande tussen wat van God is en mijn verstand. Tussen het leven in de Geest, dat is het vervulde leven en de heerschappij die mijn oude leven nog altijd voert in de delen die ik niet heb overgegeven aan God.  Mijn verstand wil telkens beslissen, maar gelukkig is de strijd van mijn leven in Christus over mijn eigen wil reeds verloren en is Jezus Heer tot in eeuwigheid. Zonde is dus geen meester over mij en  dus heeft satan verloren. Golgotha is de plaats waar Satan de nederlaag heeft geleden.

Dus als ik het goede wil doen en het kwade dicht bij mij is, dan nog ben ik in Christus overwinnaar. Al vecht ik voortdurend in mijn gedachten en gevoelens en loop ik daarin soms persoonlijk vast, toch is de overwinning reeds behaald.(romeinen 7:21-23). Er is slechts sprake van overwinning als de wedstrijd is gelopen en we de eindstreep hebben gehaald. Er is maar één eerste plaats en die is aan Jezus. Satan heeft dus verloren. In Christus zijn wij overwinnaar. Wat zijn wij mensen gelukkig te prijzen waar we beseffen dat we vrijgekocht zijn. Betaald. We mogen in de overwinning leven.

We mogen ontdekken dat het overwinningsleven zichtbaar zal worden in ons leven. Het uit zich niet doordat we  bepaalde zaken in ons leven onderdrukken of vanwege allerlei persoonlijke besluiten, maar ze wordt zichtbaar in het vrije leven dat we mogen leven. Waar vroeger ons leven geleefd moest worden met maskers op, nu mogen we ons uiten vanuit wie Christus in ons is. We verlangen ook meer en meer naar de aanwezigheid waar Hij ruimte krijgt. Gewoonweg omdat hij goed is. We willen niet langer van buiten rein zijn, maar toch vooral ook van binnen? Dat komt wanneer we onszelf durven zijn en te laten zien wat er in ons omgaat. Vanaf de dag dat de Geest vanwege Christus ons leven vervuld mogen we ook de stem van onze Heiland meer en meer verstaan. Hij zal echter ook in ons openbaren wat er overgegeven dient te worden.

Wie gered is, is gered! Geen discussie daarover. God is goed. Wie Jezus nog niet kent is betreurenswaardig. Ik bid dat ieder woord en elk moment in dit blog tot zegen zal zijn voor wie God werkelijk zoekt. Wie niet los kan laten en blijft hangen tussen vrees en leven, daarvoor bid ik dat het hart harder schreeuwt dan de angst en dat je zult kiezen voorbij de angst op een leven met Jezus. Opdat het overwinningsleven zichtbaar zal zijn in jouw leven.


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: