Fris en fruitig?

Blog 3

Vervolg van mijn blogserie waarbij ik gebruik maak van de Bijbel, en het boek van Watchman Nee. Het leven dat overwint. Ik probeer te zoeken en te vertalen wat ik heb gelezen . Daarbij mijn eigen invulling  en gedachten. Ze zijn niet compleet. Dat is mi een verhaal nooit. ik zoek in deze naar diepgang en dat kan misschien raken. Misschien dat je zaken anders ziet. Dat is oké, wat mij betreft. Ik zoek het Woord, dat is Jezus.  ontmoeten, relatie, samen zijn de sleutelwoorden. Als  je die niet vind in de blogs is dat niet omdat God er niet is qua relatie, maar mijn gebrekkig schrijven in deze. Ik bid echter dat je (opnieuw) in relatie met Jezus zult komen. 

Wie is Jezus voor jou? Het antwoord ligt al in zijn naam besloten. De naam Jezus betekent zoiets als: God redt!  Geloof je dat? Ik leg dat hier nadrukkelijk ff zo neer. Waar red God ons dan van? Velen zullen twijfelen aan de redding van God door Jezus. Ze kennen God niet anders dan dat Hij ergens wel bestaat, maar niet als de Aanwezige in hun persoonlijk leven. De uitdrukking er is meer tussen hemel en aarde is op hen van toepassing. Ze kennen God niet persoonlijk, vaak geloven ze ook niet in God als iets persoonlijks. Het is voor hen ontastbaar voor anderen is het juist heel persoonlijk en ervaren God in zichzelf, de natuur maar is Hij niet persoonlijk geworden.

God zoekt ons altijd!

In Jezus kwam God  echter persoonlijk naar deze wereld en is in Hem gelijk geworden aan ons. Hij weet wie we zijn en kent onze omstandigheden. Sterker nog Hij liet zien hoe we in deze wereld als kinderen van God kunnen leven. God is niet onpersoonlijk. Nooit geweest!  Ook in het oude testament zien we hoe God voortdurend zichzelf laat zien en van zich laat horen. God is van het allereerste begin op zoek naar de mens. Naar verbinding relatie. We zeggen dat zonde in de weg is gekomen tussen God en mensen. Dat is waar. Het staat onze relatie met God in de weg. Andersom heeft God altijd manieren gezocht om te blijven verbinden. Door in Jezus zelf te zijn was Hij zelf de ultieme oplossing als het gaat om relatie, verbinding met God zoals Hij het bedoelde

Misschien heb je niet die ervaring van verbinding of relatie met Jezus. Anderen hebben ooit wel een keus gemaakt om in relatie met Hem te willen zijn, maar lijken het te zijn verloren. Toen ze Jezus leerden kennen waren ze blij en opgelucht. Ze proefden de genade van God en ontvingen hoop voor hun leven. Ze ervoeren vergeving, bevrijding van zonden. De hemel was dichterbij gekomen, maar langzamerhand is de ervaring weggeëbd. Ze verwachting die ze hadden en de  zonden die ze de rug toe hadden gekeerd en overwinnen leken keerden ahw terug in een bepaalde manier. Ze worstelen nog altijd met boosheid, trots en jaloezie. Ze lezen nog steeds wel zo nu en dan in Gods woord, bidden nog wel, maar ze zijn de intimiteit verloren. Er is geen blijdschap meer in geloof en leven.ze voelen zich derhalve niet meer geroepen om het evangelie van Gods liefde te delen zoals ze die eerst wel ervoeren, gewoonweg omdat ze die nu niet meer ervaren.

Beheersen of bevrijd leven!

Veel mensen lopen rond met een groot gemis in het leven. Helaas ook heel veel christenen zijn teleurgesteld geraakt. De overwinning van weleer is inmiddels gedraaid naar iets waar ze naar verwijzen als iets uit een ver verleden. Ze vertellen niets over de situatie nu in dit moment omdat ze de werkelijke nabijheid van de betekenis van Jezus niet begrijpen. Ze dachten dat de vergeving van zonden destijds een eenmalige gebeurtenis was en zijn gaandeweg toch allerlei verleidingen tegengekomen. Ze leven een leven van voortdurend bezig zijn met het onderdrukken of beheersen van zonden. Ze zondigen , hebben berouw en doen hetzelfde rondje telkens weer en beschouwen dit als de maximale overwinning in hun leven met God.

Zal Jezus wanneer Hij komt nog geloof vinden? (Lukas 18:8) Zijn onze ervaring als hierboven genoemd of is ons leven met God als een fontein van levend water? Geloven we werkelijk dat wie in Hem gelooft nooit meer dorst zal hebben? Verlangen we nog iedere dag naar dit water uit de bron? Spreken we het nog altijd uit: Heere, geef mij dit water, opdat ik geen dorst meer zal hebben? (Johannes 4:14-15) de vraag is mogen we tevreden zijn met het leven dat we leiden? Ben je tevreden of zoek je nog altijd naar allerlei erkenning buiten God?  In Jezus zouden we genoeg moeten hebben, maar waar gaat het dan mis?

Leven we nog werkelijk ons leven met God of vullen we ons leven met alle andere zaken met Hem als sluitpost van de dag en de dingen die we doen? Ken je de uitdrukking zonder God kunnen we niets doen. Dat kan je tweeledig bekijken. Zonder God kan ik ‘niets doen’ en tegelijkertijd is dat wat we doen ook ‘niets’. Zonder God is het leven niets en we ontvangen niets als we niet openstaan om te ontvangen. Willen we als gelovigen bevredigd  worden en niet langer dorstig, dan zullen we in verbinding moeten zijn. Als we het stromende water, het levende water blokkeren dan oordelen we als het ware in een poel die eerst nog fris water gaf, maar die uiteindelijk een lauwe poel is geworden in plaats van levend water.

Je leven Leven zoals je bent bedoeld.

In de Bijbel (openbaring 3:15-20) lezen we dat Hij ons kent. Hij kent ons hart, ons leven. Hij weet het of ons geloof levend is of lauw. Misschien denk je dat je het allemaal wel redelijk doet. Je gaat naar de kerk, bid tijdens de maaltijd en leest zo nu en dan de Bijbel. Veel gelovigen hebben zich hierbij neergelegd en vinden het voldoende zo, maar ze zijn juist arm, beklagenswaardig, blind. Wat zou het zijn. Als we alles op alles zouden zetten om in oprechte verbinding met God te leven? Durf je God opnieuw te zoeken. Het herstel in je leven toe te laten? Hij staat aan de deur en klopt. Misschien denk je dat dit voor beginners is. Voor mensen die Good niet kennen. Die aan het begin van hun christelijk leven staan, maar Hij klopt omdat Hij buiten de deur staat van ons leven met Hem. Waar Hij is is verbinding, zitten we aan dezelfde tafel en delen we het Leven. 

Mogen we ons leven blijven leven zoals we dat deden? Lauw, voor onszelf, alsof we van deze wereld zijn? Zeker weten van niet! (Romeinen 6:1-2)  velen denken dat ze in de naam van Jezus gered zijn, maar leven niet een leven van een gered kind van God. Ze leven niet het leven alsof ze dood voor de zonde zijn , maar nemen als het ware deel aan de werken van de wereld in plaats van te wandelen in de volheid van Zijn liefde en genade. De vraag hier is wie is je meester? Wie je Heere? Als we in mijn eerste blog spreken over het overwinningsleven met God ligt hier de sleutel. Ze begint door Jezus (opnieuw) toe te laten. Daar waardoor we een poel geworden zijn te doorbreken in Jezus naam en Hem binnen te laten. Dan kunnen we opnieuw verfrissend zijn in de maatschappij en het Leven ervaren dat verfrissend is en vrij maakt.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: