Een veranderd leven.

Dit is het begin van een kleine serie die ik post. Ik schrijf dit met als leidraad een boekje van Watchman Nee. De Titel van dit boekje is: Het leven dat overwint. Ik pik er uit wat indruk op me maakt of wat aansluit bij mijn gedachten. misschien heb je er iets aan.  

Blog 1

De meeste mensen zoeken het goede in dit leven. Soms met God, soms zonder. De vraag is alleen of ze weten waar te zoeken. Zonder God is het goede slechts betrekkelijk. Zonder God is de mens betrekkelijk. We leven een tijdje, dan sterven we en is er volgens veel mensen niks meer. Het goede is dan wat we als mens hebben gepresteerd en misschien als legacy achterlaten voor een volgende generatie.

Ook christenen willen het goede doen. Helaas lukt dat vaak ook niet echt. Ze zijn in de meeste opzichten als mensen die niet in God geloven.  Ze willen het goede wel doen, maar het kwade is voortdurend aanwezig. (Rom 7:21). Toch is dit niet zoals God het leven voor de mens bedoeld heeft. We mogen zoals dat heet met Hem leven door Christus. Of zoals de Bijbel dit ook wel noemt “in Christus” zijn.

Wat betekent dit dan voor mensen als jij en ik? Het houdt in dat we wanneer we ons leven bouwen/invullen zoals God dat had bedoeld we  ten volle zouden Leven. Met andere woorden we komen dan tot onze volledige bestemming. We zouden als het ware standvastig zijn in onze relatie met Hem. We zouden niet twijfelen aan wat Gods bedoeling is. We zouden ons niet door andere bronnen laten  beïnvloeden. We zouden zijn zoals Jezus.

Als we nog even doorgaan, dan zou ons leven vol van rust,kracht, vrede, en Gods wil zijn. De vraag die we onszelf misschien kunnen stellen of dit alles het leven is wat wij persoonlijk ook werkelijk leiden. Leiden we een overwinningsleven of falen we op meerdere fronten? in Romeinen 3:23 lezen we:  ‘want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid van God.

Ik wil enkele vragen stellen in eerste instantie naar mezelf en ik hoop dat ook jullie daar iets aan hebben. De vraag is:  hoe ziet mijn leven er uit als Christen? Leef ik in de rust, de kracht, de vrede, blijdschap van God? Wil ik werkelijk het goede doen, maar lukt het gewoonweg niet zoals we dat lezen Rom 7:18? Wat staat me dan in de weg om, zoals we dat in de kerk soms noemen, een overwinningsleven te leven?

Zonden van de geest
Trots is net als jaloezie, ongeloof,  voortdurend bij anderen fouten zoeken en aanwijzen zonde. Als het gaat om trots moeten we vooraf ff scheiding maken in trots. Wanneer we trots op onze kinderen zijn bijvoorbeeld, dan is dat omdat we van ze houden en ze iets goeds gedaan hebben. We zijn blij met ze, niet om wat ze doen maar blij dat we hun vader zijn of omdat ze onze kinderen zijn.  Trots wat we hier bedoelen en wat ons in de weg kan staan is iets waarbij we niet in staat zijn om een ander te erkennen of te accepteren zoals die is, dat de ander wellicht beter weet wat nodig is, te erkennen dat de ander iets beter kan. Soms kunnen mensen ook in geestelijke zaken trots zijn, bijvoorbeeld omdat men meer bijbelkennis zou hebben. Dit lijkt dan wel vroom, maar in  wezen is trots een geestelijke  belemmering het is zonde. Door trots te zijn beweren we als het ware beter te zijn, proberen we de ander onderuit te halen en stekken we ons boven de ander. Dit is niet de weg van Christus.

Wanneer we jaloers zijn op anderen om wat ze doen, kunnen of hebben omdat er dat zelf niet op die manier kunnen dan is dat zonde. Het raakt het diepste in ons en leidt tot destructiviteit. We zien dat in de bijbel terug bij Kaïn en Abel. Hoewel we in eerste instantie misschien zaken voor God doen kunnen we verzanden of geestelijk zondigen als we gaan vergelijken en vinden dat ons tekort gedaan is. God echter geeft ons wat we nodig hebben. Dat mogen we geloven. Als we iets niet hebben wat we nodig hebben mogen we daar om vragen. Indien er niet ontvangen is dat omdat we niet vragen. Jaloezie staat een overwinningsleven in de weg. We zeggen dan niet we vragen, of we vragen wel, maar eigenlijk zijn we ontevreden.

Soms is ons hart opstandig. We kunnen aan de buitenkant wellicht vriendelijk zijn, maar toch is ons hart verbitterd omdat we niet zien wat er zouden willen. We hebben er geen geloof meer voor en zijn verbitterd geraakt. Soms gebeuren er zaken in een mensenleven die heftig zijn of ons raken op de meest intense manier. De vraag is dan hoe ga je daar mee om. Ben je dan uit het lood geslagen, bitter geworden, voel je afwijzing of ga je voor vertrouwen en bouw je ook in moeilijke zaken op de Heer.

Veel mensen leven een christenleven, maar de verbinding is zwak te noemen of eigenlijk is die er nauwelijks. Ze bidden niet of enkel de gebeden die horen bij een christelijk levenstyle. De Bijbel lezen ze niet en ze verdiepen zich niet werkelijk in wat Gods wil is. Ze leven mee, teren als het ware op de gemeenschap met anderen. Ze missen een levende relatie met Christus en dus is er geen overwinningsleven, omdat de overwinning over het leven slechts in Hem te vinden is.

Anderen klagen en muggenziften over van alles en nog wat. Ze ontdekken allerlei issues en fouten bij anderen zonder dat ze bij zichzelf te rade gaan waar het aan ligt dat anderen in hun ogen zoveel zoveel slechter zijn dan zij. Onderliggend is er de gedachte dat ze beter zijn. Eigenlijk is het hoogmoed. Ze zijn beter als anderen en eigenlijk is het werk van de Heer niet zozeer voor hen, maar vooral voor de ander.

Eerlijkheidshalve

Als we eerlijk zouden kijken naar onszelf, wat gaan we dan zien? Gaan we de waarheid ontdekken waaraan we conclusies gaan trekken en het allemaal anders doen? Als we eerlijk zijn naar onszelf dan ontdekken we dat we eigenlijk.nirt weten hoe het allemaal anders te doen. Vanuit onszelf lukt ons dat niet. We kunnen denken dat we het goed doen, maar niemand is goed. Behalve God. (Lukas 18:19)

Als we spreken over een leven dat inhoudelijk anders is, een leven vol van liefde, geloof, passie voor God en mensen dan hebben we Zijn hulp nodig. Dat vraagt om erkenning. Wanneer we niet erkennen dat het ons niet lukt om ons leven de waarde te geven die het zou.kunnen hebben als we niet voortdurend met onszelf bezig zouden zijn. Onze reële waarde is niet de eigenwaarde die we er zelf aangeven. Immers onze eigenwaarde stopt daar waar we niets meer betekenen voor de ander.

Jezus roept ons om anders te worden en niet langer een slaaf te zijn van de zonde in ons leven. (Johannes8:34) we mogen een ander leven gaan leiden. Opnieuw geboren worden. Ons oude leven van trots, jaloersheid, bitterheid, opstandigheid, en alle zaken die in de weg staan mogen we bij Jezus brengen. Dat klinkt als een vroom cliché, maar het is datgene wat in de weg staat en niet helpend is met Zijn hulp veranderen.

Al onze obstakels die gevoelig liggen houden niet vanzelf op. Het is een actief proces in ons door de Heilige Geest. Hij is het die in ons wil werken wanneer we Hem de ruimte geven. Hij is in staat te doen wat wij zelf niet kunnen bewerken. Maar door de Heilige Geest in ons is er Leven ten volle mogelijk. (Efeze 3:20)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: