Recht is niet krom.

Wat is recht? Wanneer we dingen willen, dan onderzoeken we is waar we recht op hebben. We hebben in Nederland het idee dat er overal een soort van recht op hebben. We leven wat dat betreft in een land die zaken ook goed geregeld heeft. We hebben recht op scholing, een uitkering, demonstreren, vrijheid, op een mening, op onderdak, …etc…

In de Bijbel staat een verhaal wat me aansprak:


En Hij zei: Wat uit de mens naar buiten komt, dat verontreinigt de mens. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. En Hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Tyrus en Sidon; en toen Hij een huis binnengegaan was, wilde Hij niet dat iemand het wist, maar Hij kon niet verborgen blijven. Want een vrouw van wie het dochtertje een onreine geest had, hoorde van Hem, kwam en viel neer aan Zijn voeten. Deze vrouw nu was een Griekse, afkomstig uit Syro-Fenicië; en zij vroeg Hem de demon uit haar dochter uit te drijven. Maar Jezus zei tegen haar: Laat eerst de kinderen verzadigd worden, want het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen. Maar zij antwoordde en zei tegen Hem: Ja, Heere, maar de hondjes eten toch ook onder de tafel van de kruimels van de kinderen. En Hij zei tegen haar: Omwille van dit woord ga heen, de demon is uit uw dochter uitgegaan. En toen zij in haar huis kwam, merkte zij dat de demon uitgegaan was en dat haar dochter op bed lag.
Markus 7:20‭-‬30 HSV

We discuseren veelal over onze persoonlijke positie. Als we iemand aanspreken over zaken dan gaat men al gauw in de weerstand hangen. Dit omdat ze vinden dat ze bepaalde rechten hebben. Eerlijk gezegd merk ik ook in mijn werk binnen de zorg dit soort zaken. Veel mensen komen niet echt verder in hun herstel vanwege deze gedachte dat ze hun recht moeten hebben. Dat is wel zo eerlijk is de gedachte.

De vraag is echter of je in alles een beroep kunt doen op je recht. Immers wie bepaald je recht? De vraag is zelfs wat recht nu werkelijk is? Mensen vinden veelal dat hun recht gedaan moet worden. In de zorg merk ik dat een gedachte is dat men recht gedaan moet worden om herstel te kunnen vinden. Ook is rechtspraak in Nederland volgens slachtoffers zelden goed genoeg en voor de daders is het vaak te hoog volgens hen en dus van beide partijen uit onrechtvaardig.

De Griekse vrouw uit de tekst spreekt niet overgaat recht. Ze gaat niet in op de issue of ze nu wel of niet aan tafel zou mogen zitten. Ze heeft het niet over haar positie als vrouw, als buitenlandse, als mens. Ze spreekt met Jezus slechts over haar verlangen tav haar kind. Ze durft genoegen te nemen met minder. Met de laagste plek. Met de kruimels die voor de honden bestemd zijn. Is dat haar recht? Had ze niet met de vuist op tafel moeten slaan zoals wij dat wellicht zouden doen? Had ze niet een discussie moeten aangaan? Demonstreren met gelijkgestemden met spandoeken?

Weet je, het leven is niet altijd rechtvaardig als we het afmeten aan wat anderen hebben en jij misschien niet. Het is niet zo dat omdat de ander het goed heeft het jou ook vanuit recht ook perse goed zal gaan. Is dat onrechtvaardig? Misschien voelt het zo en je kan het spiegelen, er over spreken, discuseren, maar het veranderd de situatie niet. Sterker nog Jezus was rechtvaardig en toch werd hij ter dood veroordeeld. Hij deed niemand kwaad en toch werd hij vermoord. Hij gaf zijn leven en liefde, maar kreeg afwijzing terug.

Wat is eerlijk? Wat is recht? Ik geloof dat het afhangt van waar je het langs houdt. Als we een waterpas gebruiken die niet deugd dan is het nog altijd niet recht. Hoe goed we het ok proberen. Wat zou helpen is een waterpas die goed is. Die geijkt is met iets wat werkelijk recht is gebleken. In geloof en leven is gebleken dat slechts Jezus de enige was die werkelijk recht was. Hij bleef rechtop staan onder de rechtspraak die onrecht is gebleken. Het kruis was niet rechtvaardig maar heeft wel recht gedaan aan hen die niet rechtvaardig waren. Door het onrecht dat Jezus is aangedaan, mogen we weten dat wij gerechtvaardigd zijn. Jezus heeft jouw en mijn schuld betaald en ons daarmee recht gedaan. In Hem mogen we leven ten volle.

Recht is recht en krom is krom. Goed is goed en krom is krom. De vraag is hoe we nu kunnen bepalen wat recht is. Ik geloof dat we naar het leven kunnen kijken. Door de bijbel te lezen. Door met Jezus te spreken in gebed. Misschien voel je je afgewezen. Is je onrecht aangedaan. Soms is het beter niet op je recht te staan, maar te erkennen dat ook jij in veel gevallen niet recht bent geweest. Erkennen is het begin van herstel. Durf je de stap te maken?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s