Met heel je verstand!

Hoe kunnen we God liefhebben met ons hele verstand? Er gaat van alles door je hoofd. Zelfs als je probeert het te stoppen en je probeert te focussen, dan nog komt er van alles voorbij. Dat gaat niet een moment zo, maar de gehele dag en zelfs als we slapen gaat ons verstand gewoon door.

Als we het echter terugbrengen naar de basis van wat bedoelen, nml dat we God liefhebben met heel ons verstand betekent dat eigenlijk dat we weten dat Gods gedachten , gedachten van liefde zijn naar ons en dat jij er voor kiest om jouw gedachten van liefde terug te geven aan God.

Om je gedachten terug te geven, kunnen we verstandelijk misschien best begrijpen, maar de uitvoer is niet simpel. Zoals ik al noemde , onze gedachten verleiden ons of leiden ons af. Dus hoe kunnen we daarin veranderen in ons denken? Om God lief te kunnen hebben met ons verstand , zullen we ons verstand moeten vullen met Zijn woord. Immers als onze gedachten gevuld zijn met andere zaken , wat anderen zeggen , wat belangrijker is dan zullen we onze keuzes daar op afstemmen omdat eenvoudig weg deze stemmen zullen spreken in ons.

De waarheid van Gods woord in ons heeft kracht om ons te veranderen. Een mooi vers is:

Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.
Filippenzen 4:8 HSV

Door deze woorden zien we dat het belangrijk is waarop we gericht zijn. Vaak krijg ik als antwoord op dit soort zaken zoiets als:” ja maar, niet alles wat ik denk of doe (zonder God bedoelen ze dan) is toch niet per definitie verkeerd? ” Daar maken ze een punt, maar het zegt gelijk in het denken duidelijk dat ze zelf in controle willen zijn en ruimte is voor andere zaken in hun overleggingen.

Het gaat God er niet om dat we niet zelf mogen denken en keuzes maken. Maar wat is je uitgangspunt. Is je uitgangspunt dat wat jij wil en voeg je daarbij iets christelijke of iets wat mooi en goed klinkt,iets vrooms om er zelf beter van te worden? Of gaat het om je relatie met God en zoek je zijn wil te doen? Zoek je in Zijn Woord en door geloof naar wat zijn wil is voor jou en anderen?

Misschien kun je aan de hand van de tekst nog wat nadenken over:
wat eerbaar is. Hoe hoog staat dat bij jou in het vaandel? Vooral als je dit in de context zet van jou relatie met God.
Wat rechtvaardig is. Hoe ga je om met zaken in je leven? Wat zegt Gods woord hoe je er mee om moet gaan en doe je dat dan ook?
Wat rein is. Hoe sta je in je relatie tot God. Kun je Hem ahw onder ogen komen? Is er ruimte en leef je vanuit oprechte relatie met Hem of verstop je je en doe je wat jij wil.
Wat lieflijk is. Doe je wat goed, mooi, bijzonder, liefdevol is of doe je je eigen zin en kijk je wel wat er zoal gebeurt gedurende dag.

Durven we dat wat we denken te toetsen aan wat Gods wil is? Denken we er over na? Als onze input niet zuiver is zal ook de output onzuiver zijn. Het is goed om niet alles toe te laten maar je gedachten te vullen met Zijn Woord, Zijn liefde. Zoals we al hebben gezegd: God wil onze gedachten vullen met zijn gedachten, woorden en als dat zo is zullen onze gedachten en onze woorden ook woorden en gedachten van God zijn in deze wereld naar anderen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s