Relatie! In Jezus Naam!

Misschien vraag je je af waarom we het in mijn blogs over relatie in de context ook vaak spreken over geld? Een bekende uitspraak van mensen is: geld maakt niet gelukkig, maar het helpt wel een stuk mee. Jezus benoemd niet voor niets geld in de context van relatie. Lees maar eens:

Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg Ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.
Mattheüs 6:24‭-‬33 HSV

Mammon: Wat geef je waarde in het leven.

Als we de prioriteiten op een rijtje zetten, komen we tot de volgende waarheden: Jezus zegt dat we niet God kunnen dienen en Mammon, wat een andere naam is voor het beheersen van geld. Ik zelf geloof dat het niet zozeer gaat om geld,maar om datgene wat we waarde geven in het leven. Jezus preekt niet lichtzinnig over andere zaken in je leven die je meer waarde geeft zo van; ” van je zou eigenlijk niet moeten…” of ” misschien zou je kunnen proberen om…”, maarJezus maakt duidelijk dat het niet kan! Hij zegt eigenlijk dat wat we waarde geven boven onze relatie met God en anderen, twee tegenovergestelde waardes zijn. De ene waarde overstijgt de ander qua persoonlijke waarde.

In de zorg voor mensen kom ik vaak tegen dat mensen het moeilijk vinden om de relatie aan te gaan met begeleider of ondersteuner. Ze zeggen dan vaak dat ze eerst hun leven wat meer op orde willen maken alvorens ze de relatie willen aangaan, de ondersteuning kunnen of willen accepteren. Volgens mij is dit juist waar het over gaat. Het zelf willen doen, de controle houden ipv de relatie aan te gaan om werkelijk anders te gaan leven.

Veel mensen willen verandering van hun leven, ze zijn eenzaam, teleurgesteld, beschadigd en zoeken naar gezonde, zinvolle relaties toch is het moeilijk om mensen werkelijk binnen te laten. Mensen proberen vaak zichzelf te profileren alsof ze de controle hebben. Ik zal eerst dit of dat doen alvorens ik ga beginnen. Ik heb geld nodig en dan heb ik vrienden. Maar men maakt letterlijk daarmee een denkfout.

Denkfoutje gemaakt?

De denkfout is deze: zaken van minder waarde overstijgen vaak dat wat er werkelijk toe doet. Dat wat minder waardevol is vraagt minder moed en vertrouwen. Ze vraagt minder verantwoording en daarom trappen we er ook zo gemakkelijk in, maar omdat het gemakkelijker is geeft het ook niet de bevrediging waar je naar verlangt. Het is een snelle oplossing die je uiteindelijk te weinig oplevert. Als je denkt dat deze manier van investeren helpend is, dan sla je de plank nog steeds mis.

Mensen die voortdurend investeren in geld, goederen, maniertjes om zichzelf daarmee op de kaart te zetten tov God of anderen begrijpen niet wat Jezus hiermee bedoelde. Ze houden zelf de controle en daarmee gaat het mis in relaties. Relaties vragen immers niet om ik-gerichte houding, maar om er voor de ander te zijn. Niet met geld, tijd, maniertjes als uitgangspunt, maar met het aanbieden van je zelf. Het laten zien wie jij bent op je kwetsbare momenten. Ook als het niet goed gaat.

In de tekst uit Mattheüs kun je het lezen dat we ons niet druk moeten maken over ons eten en drinken. Is dat niet belangrijk dan? Jazeker wel, maar er gaat niets boven relaties. Dat is waar het over gaat. Kunnen we zorgen hebben? Jazeker! Dan mogen we ons kwetsbaar opstellen naar onze vrienden, naar God en dit aangeven. Je gaat ontdekken dat goede vrienden er voor je zullen zijn en je helpen waar het nodig is.

Het gaat om wie je kent.

Geld is niet de oplossing. Ook andere zaken die we waarde toekennen niet. Het is wie je kent. Als je geen geld hebt, maar je vriend is schatrijk dan heb je nog steeds geen geld om uit de problemen te komen, maar mag je een beroep doen op de relatie. Vanuit gelijkwaardigheid en leven met en voor de ander. God is een onuitputtelijke bron op wie we mogen vertrouwen. Hij geeft ons wat we nodig hebben wanneer we er om vragen. Dit vraagt wel om relatie. Vertrouwen dat Hij ons ziet. Het vraagt ook dat we delen van onze verlangens en problemen met vrienden in plaats van trots te zijn. We mogen onszelf laten zien en wat we nodig hebben. En aan de andere kant als we iets hebben om van te delen mogen we dit ook doen zonder trots te zijn.

We leven in een bijzonder moeilijke tijd. Jacobus schrijft hier ook over. Hij spreekt over grote problemen die er zijn. Als we op dit moment om ons heen kijken zien we zaken die we nooit hadden kunnen bedenken. We zitten nog in het Corona gebeuren, maar er zijn al weer andere zaken waar we tegenaan lopen in de wereld die we maar moeilijk kunnen inschatten. Wat gaat er nog komen? Er komen iigmoeilijke tijden aan. De aarde is uitgeput. Er is oorlog, ziekte,… Het is belangrijk om te evalueren wat werkelijk van waarde is.

Wat is onze prioriteit? Ik geloof dat het hoogste en belangrijkste juist als het moeilijk is, is onze relatie is in Christus. Problemen zijn van alle tijden, maar ze zullen heftiger worden de komende tijd. Misschien denk je dat je het wel kunt oplossen, maar zonder de juiste prioriteiten zullen we onszelf verliezen in de verandering. We zullen verliezen waarvan we dachten dat het van waarde is. Maar het enige onveranderlijke is onze relatie in Christus. Door Hem na te volgen in Zijn relatie met God en de mensen om ons heen zullen we in alle onvoorspelbaarheid die de wereld ons biedt, rust kunnen vinden als we overweldigd dreigen te worden.

Wie had ooit verwacht dat er Corona zou zijn, oorlog in Oekraïne, de aarde uitgeput en we allemaal in de waar zouden raken?

Wie had ooit verwacht dat er in deze tijden een oorlog zou uitbreken die enorme gevolgen heeft en zal krijgen nog. Rondom ons duiken problemen zomaar op. We hadden ze misschien niet verwacht. Het raakt iets in ons. De vraag is echter wat het in jou tot beweging brengt?

Ik geloof dat de dingen die op ons pad komen ons sterker kunnen maken. Door te kiezen hoe we hier mee omgaan maakt ons krachtiger of zwakker. Wanneer het gaat om onszelf en wat we bezitten, van waarde achten dan zullen we ontdekken dat we berooid achter zullen blijven. Wanneer we echter in geloof de keus maken om Jezus prioriteit te geven in ons leven dan gaat het niet langer om ik/mij maar om God en de mensen die ons zijn toevertrouwd. De mensen om ons heen, de ander.

Wat opvalt is dat er nauwelijks nog over Jezus gaat in ons land. Ik geloof dat als het gaat om relatie met Hem we met Hem moeten wandelen. Dat is toch waarom we ons christenen noemen? Omdat we Jezus Christus kennen toch? Laten we onze relatie met Hem weer prioriteit maken in ons leven. Juist nu is het de tijd.

De vraag is niet of je het aankan, maar juist nu is het de tijd om te groeien in relatie met Hem. Onder de huidige druk kunnen we ons trainen hoe we met de druk om kunnen gaan. De druk zal immers toenemen. Dan zullen we sterker zijn in de relatie met Hem. Als we voor Jezus gekozen hebben, hebben we gekozen om niet langer voor onszelf te leven maar voor Hem. Hij leert ons dat we in relatie moeten leven met God en de ander. Niet slechts vanuit een vaag keuze moment, maar vanuit relatie die vraag om met alles wat in je is Jezus na te volgen.

Wat is er nodig?

We hebben dagelijkse Jezus nodig. Onze identiteit is in Christus zeggen we en als dat is wat we geloven dan hebben we Hem dus nodig. Hij is het die ons karakter sterker maakt door de verandering in ons. Dan zijn de moeilijkheden die gaan komen niet gemakkelijk of leuk, maar ze vormen ons en het verheugt ons omdat God het gebruikt om Jezus de eer en glorie te geven die Hem toekomt.

Misschien vindt je dit lastig. Komt er van alles op je af wat je niet kunt bevatten. Raak niet in paniek, vertrouw op God! Als we bij God aankloppen is daar ook rust. Als we vragen mogen we ook vertrouwen. Weiger om op te houden om Gods belofte te geloven en er in te wandelen. We hebben als gelovigen ook te dragen. We mogen Hem vragen. dat is relatie en laat je onderwijzen, je vullen met Zijn liefde, Zijn Geest.

Wees een uitvoerder van wat God van je vraagt. Als je met Hem spreekt en er niets mee doet, dan doen je niet waarvoor hij je geroepen heeft. Hij heeft ons geroepen tot relatie. Gaat het om Christus in je leven of gaat het om wat jij wil of denkt dat goed is?

Dit kan behoorlijk confronterend zijn wellicht. Toch geloof ik dat wanneer we in relatie zijn en blijven met Hem en de mensen om ons heen dat God ons zegent. Dat nieuwe waarde, nieuwe waarheid is. Het gaat niet over wat we hebben bereikt, gedaan , bezitten, wat we vinden. Het gaat om die ene naam. De Naam boven alle namen, Jezus Christus. Hij is in alles de Naam met wie wij mogen verbinden. In Hem mogen we leven in alle eeuwigheid. Dat is de waarde nu al. Zijn Koninkrijk is voor eeuwig. Niet straks, ooit als we sterven. Maar nu al mogen we in relatie met Jezus leven.

Jakobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: wees verheugd! Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben.
Jakobus 1:1‭-‬12 HSV

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s