De hoogste prioriteit.

Als we kijken naar Jezus, dan is misschien wel het meest opvallende daarbij dat mensen Hem allerlei vragen stelden. De groep om Hem heen deed dat ampubliek, zijn discipelen deden dat vaak wat meer in eigen kring en zelfs mensen die het niet met Jezus eens waren probeerden om Hem met vragen klem te zetten.

Het lijkt soms wel alsof die laatste groep van mensen die het niet eens waren een groep was die we moeten negeren. Dat ze tijd in beslag nemen van Jezus zonder dat het van belang is of juist tegen Hem gebruikt zou kunnen worden. Had Jezus die niet in de gaten? Natuurlijk wel, niet voor niets antwoorden Hij op de vragen. Natuurlijk wist Hij dat ze Hem in de val probeerden te lokken soms. Toch nam Hij de tijd om te luisteren naar hun vragen en beantwoorde Hij ze.

Op een dag komen er veel vragen op Jezus af. Sommigen vroegen zaken over het betalen van belasting. Een andere groep riep iets over het huwelijk. Jezus’ antwoorden waren uitzonderlijk en recht naar het hart, zoals altijd, maar het lijkt er op dat hij in bepaalde opzichten als het ware door wilde  om verder te praten met iemand en door te praten over een specifiek onderwerp.

Wat is nu werkelijk het allerbelangrijkste?

Een andere leraar dan Jezus zelf stelde een vraag met een andere grondslag. Er lijkt iets van oprechtheid in de vraag te zitten die anderen misschien niet was opgevallen. Hij stelde de vraag: van alle wetten, welke is dan het belangrijkste? Jezus’ antwoord is de meest belangrijke uitspraak ooit inzake relaties gemaakt.  Jezus laat geen enkele ruimte over de waarde van relaties in deze:

Het belangrijkste is dit: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste liefhebben als u zelf.
Vrij vertaald gebaseerd op Markus 12:28-34

Het antwoord van Jezus is zo adembenemend mooi in mijn oren. Jezus kiest deze twee oude wetten en plaatst ze in een nieuwe  context.Jezus laat zien hoe belangrijk de waarde is van oprechte relaties met anderen. Hij zegt in deze eigenlijk er is niets,maar dan ook niets belangrijker dan relaties. Alles vanuit het oude naar het nieuwe draait om relatie! Relatie met God en met de mensen om ons heen.

De reden van je bestaan

God schiep de mens, jou en mij, om met Hem en anderen in relatie te leven. Misschien dat je het niet zo op hebt met relaties vanwege allerlei zaken in je leven die je vertrouwen beschaamd hebben in relatie tot anderen, maar daar mis je ook te meest belangrijke reden  van bestaan. De reden dat jij op deze aarde bent is om in relatie te zijn met God en de mensen om je heen.

Er is zoals gezegd niets wat belangrijker is dan relaties. Immers er is ook niets wat langer mee gaat. Alles wat je doet en hebt zal ooit ophouden, maar je relatie met God zullen voor eeuwig zijn. Goed punt lijkt me om je prioriteitenlijst wat bij te stellen misschien. Immers als je lijst bestaat uit je hobbies, werk, geld, huisje, ontspanning ,… Dat kan best leuk zijn, maar het is onbevredigend zonder diepgaande relatie met anderen.

Wanneer we minder belangrijke zaken belangrijk proberen te maken, zoals de zaken die ik zojuist genoemd en je kunt de lijst zelf invullen, dan kan het lekker eenvoudig lijken  en overzichtelijk, maar het zal ook leeg en doelloos zijn. Om werkelijk tot je doel te komen in het leven en vervulling te ervaren is het belangrijk zoals Jezus ons leert om de juist prioriteiten te stellen. Hieronder de volledige tekst:

En een van de schriftgeleerden, die hen hoorde redetwisten en wist dat Hij hun goed geantwoord had, kwam naar Hem toe en vroeg Hem: Wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één. En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen Hem: Juist, Meester, U hebt naar waarheid gezegd dat God één is, en er is geen ander dan Hij. En Hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht, en de naaste lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei Hij tegen hem: U bent niet ver van het Koninkrijk van God. En niemand durfde Hem meer iets te vragen.
Markus 12:28‭-‬34 HSV

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s