Liefde als dominante levenswaarde?

Als ik je zou vragen naar wat het aller, aller belangrijkste is in het leven, wat zou jouw antwoord zijn? Geluk? Succes? Geld? Dat je het naar de zin heb? In welke mate je gerespecteerd en gezien wordt?

Wat is jouw voorkeur?

Ieder mens heeft een bepaalde voorkeur. We realiseren het ons niet altijd, maar je specifieke voorkeur is dominant in je leven. Het is die specifieke overtuiging wat bepaald welke beslissingen je maakt in het leven.

Misschien realiseer je je niet dat jij in je leven zo’n specifieke voorkeur en sterke overtuigingen hebt die de waarde meedragen van jouw persoonlijke beslissingen in het leven. Het is dat wat je bijna automatisch kiest als je voor de keuze staat in een bepaald moment.

Als jouw belangrijkste waarde is om gelukkig te zijn, dan zal als er een keus gemaakt moet worden tussen twee zaken datgene wat jou het meest gelukkig maakt jou dominante keuze zijn. Als veiligheid voor jou het meest belangrijke is, dan zal dat een belangrijke afweging zijn en kies je voor de meest veilige keuze.

De meest belangrijke waarde!

God echter leert ons dat de meest belangrijke waarde in het leven, liefde is. God zelf is liefde en hij heeft je gemaakt om jou lief te hebben en Hij wil dat we ook zullen leren om lief te hebben. Ik geloof dat liefhebben het aller, aller belangrijkste is om te leren zo lang we op deze aarde zijn.

Ons leven is de leerschool om te leren meer en meer lief te hebben. Jezus zei dat we de hele Bijbel eigenlijk kunnen opsommen in twee regels. Heb God lief met je hele hart en heb de naaste lief als je zelf. (Math 22:37-39) overal in het nieuwe testament van de Bijbel kom je dit principe van liefde tegen.

Jaag de liefde na… Zegt Paulus. (1Cor14:1) en Johannes schreef: We weten dat we zijn overgebracht van de dood naar het leven. Dat is te zien aan onze liefde voor de broeders en zusters. Als iemand niet van de broeders en zusters houdt, is hij nog steeds in de dood. (1 Joh 3:14‭-‬15a). Petrus zei: Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. (1 Petrus 4:8 )

Liefde is het hoogste wat we mogen leren. is het jouw verlangen om te leren om lief te hebben? Wil je hier je hoogste prioriteit van maken in jouw leven? Wat zou er gebeuren als je grootste ambitie in het leven wordt om lief te hebben ? Is liefde jouw constante focus, je diepste intentie. Ben je een gepassioneerd liefhebber? kortom: is liefde jouw dominante levenswaarde?

Als we op zoek gaan naar hoe we liefde tot onze meest belangrijke uitgangspunt kunnen maken, de meer we zullen gaan lijken op Jezus. We zullen onze eigengereidheid achter moeten laten om ons te richten op de liefde zoals Jezus ons heeft geleerd. Het gaat niet langer over wat wil ik, maar over wat wil God voor mijn leven en dat van anderen en hoe kan ik daaraan bijdragen.

Ik geloof dat we de focus in ons leven mogen verleggen van mij naar wij. Het gaat over het liefhebben van God en anderen, maar hoe doen we dat? We zien immers zoveel gebroken mensen en harten. Hoe kunnen we liefde toepassen zodat harten veranderd, genezen zullen worden.

Focus

Het is niet gemakkelijk om de juiste weg te bewandelen. We lopen zo snel vast in onze eigen ik-gerichte natuur. Alleen Jezus kan ons laten zien en ervaren hoe deze liefde toe te passen zodat er genezing, herstel, verandering plaats zal vinden. Hij is Liefde en in Hem mogen we relaties bouwen die van waarde zijn en diepgang hebben. Hij is de enige die ons werkelijk de Liefde geeft die we daarvoor nodig hebben.

Het begint allemaal in ons hart. Er zal verandering plaats moeten vinden in ons hart. Ons hart is de basis van ons leven. Als ons hart niet klopt, zijn we dood. Om te veranderen heeft ons kloppend hart Gods liefde nodig. Alleen veranderde harten die leven vanuit Gods liefde kunnen harten tot leven wekken.

Het uitgangspunt voor een ieder is God kennen en zijn liefde voor ons te accepteren. Dit is iets wat je niet alleen kunt doen. Je kunt niet liefhebben in je eentje. Je komt niet alleen tot je bestemming. Je hebt anderen nodig en die ander heeft jou nodig en allen hebben we Jezus nodig in ons leven.

Als we om ons heen kijken zien we van alles gebeuren: ruzies, scheidingen, geweld, veroordeling, misbruik, verdeeldheid, polarisatie. overal om ons heen gaan zaken mis. Wat de wereld nodig heeft is liefde. Wat we moeten leren is hoe we lief kunnen hebben zoals Jezus ons lief heeft. Ik geloof dat het nu begint. Het begint met jouw en mijn keuze om werkelijk Jezus te volgen door lief te hebben vanuit de basis. Onze diepste, diepste, diepste overtuiging moet zijn dat we vanuit Zijn liefde voor ons de ander in liefde willen dienen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s