Onrechtvaardig behandeld?

Soms kan ons onrecht overkomen. Als mens kunnen we daarin behoorlijk vastlopen. Wat kan een mens een hoop meemaken. Sommige mensen lopen daar fikse schade mee op zowel fysiek als geestelijk. Ook als gelovige kunnen we schade oplopen en onrechtvaardig behandeld worden.

Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.
1 Petrus 4:13‭-‬14 HSV

Petrus kende vervolging en zegt deze woorden over  het onrecht (smaad) dat je als kind van God soms overkomt. Hij vraagt ons dat te verdragen.   Hoe kunnen we hier nu mee om gaan? Hoe ga jij om met onrecht?

Als je iets verkeerds doet dan zijn de gevolgen niet raar. Maar als je onschuldig onrecht moet verdragen kom je in het hart van het geloof. Kijk maar naar de Here Jezus. Hij heeft veel onrecht moeten verdragen . Sterker nog, Hij was zonder zonde. Hij droeg zelfs onze onrecht in zijn lijden. Hij droeg de zonde van de wereld.

Niets is zwaarder dan het onterecht moeten lijden. Dat gaat in tegen alles in ons. Wanneer wij moeten lijden, dan vraagt dat om karakter voortkomend uit ons leven met de Here Jezus. de Bijbel leert ons dat de Messias moest lijden. Jezus had geen andere verwachting dan te moeten lijden. Hij was hier niet door verrast. Hij wist het en werd er niet door van zijn stuk gebracht. Hij wilde in alles, dus zelfs in het onrecht wat Hem werd aangedaan was Hij bereid de Vader te verheerlijken.

Goed om het te benadrukken: Wanneer ons onrecht wordt aangedaan en de Here Jezus daarbij als voorbeeld nemen, dan raken we het hart van God. De Hemel komt in beweging.

Is Jezus jouw voorbeeld in het lijden? Dan mag je kracht ontvangen. Wij mogen erkennen dat we geroepen zijn om te lijden voor Hem. We staan als discipelen niet boven onze meester. Petrus wil ons laten zien dat wanneer ons onrecht wordt aangedaan, we mogen ontdekken en ons herrinneren dat Jezus ons ziet. Hij stelt ons de vraag: ben je bereid om in mijn naam te handelen? Hoe ga je hier in mijn naam mee om? Jezus zelf zei: Uw wil geschiede!  Zijn we bereid om in Zijn navolging Gods wil te doen ook in onrecht?  Er voor te buigen?

Wij als mens willen heel vaak ons recht en eer halen.  Jezus wist dat God zorg draagt voor Zijn recht en eer. Wij willen persoonlijk graag  ons recht hebben, dat onze eer hersteld wordt. Maar we mogen juist vanuit eeuwigheidswaarde handelen. Mijn recht als mens komt van de Vader. Jezus gaf het recht over aan de Vader die rechtvaardig oordeelt.

De zoon was geroepen voor de glorie van de vader. Om deze te verheerlijken. In zijn bediening ging het enkel om de Vader en zijn verheerlijking. Dat was zijn opdracht. De oproep is dat we ons uitstrekken om hierin, in het lijden, Jezus na te volgen. Het is onze opdracht Hem te verheerlijken.

God zorgt dat het goed komt ook als het onrechtvaardig is en we moeten lijden. De eer en het recht zal Hij in zijn liefde rechtzetten. In Jezus is Gods liefde naar ons toegekomen. Dat is Gods liefde. Jezus bereidheid is liefde. Zijn liefde is niet op zichzelf gericht. Liefde is gericht op de ander. Dat is Gods oneindige kracht.

En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is, en Ik in hen.
Johannes 17:26 HSV

Liefde kan vijanden veranderen in vrienden. Ons eigen vlees roept op tot vergelding, maar de liefde van Jezus  overwint door het goede. Wat een verandering zou dit teweegbrengen in deze wereld. Het is onze roeping als gelovigen aan Christus gelijkvormig te zijn.

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
Romeinen 12:21 HSV

We zullen ons moeten overgeven aan Jezus. Leef voor zijn eer en volg zijn voorbeeld.  We mogen met Jezus uitspreken: “Niet mijn wil , maar uw wil geschiede”. Dan komt de hemel in beweging. We gaan meer van Jezus zien als we hem navolgen in deze.

Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen.
Efeze 3:14‭-‬21 HSV

Nav preek William Bonen op 30 januari 2022 egImmanuel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s