Als je met wijze mensen omgaat, word je wijs. Maar als je bevriend bent met dwazen, loopt het slecht met je af.
SPREUKEN 13:20 BB

Veel mensen draaien met de tekst. Ze gaan om met dwazen en denken dat ze daardoor wijzer lijken dan met wie ze omgaan. Veel mensen die met mensen omgaan die wijs zijn voelen zich minderwaardig en daardoor gaan ze compenseren. Ze gedragen zich onwijs en bekritiseren degene die wijs is en die het beste voor ze willen.

Het lijkt er op dat de wereld van vandaag niet op zoek is naar wijsheid, integriteit en rechtvaardigheid. Veel meer lijkt het er op dat veel mensen vooral zoeken naar wat ze zelf willen boven het goede in de ander. Je ziet dat veel mensen met grote monden doen alsof ze wijs zijn. Je ziet ze zitten in talkshows. Ze geven zich uit als experts met een mening, maar eigenlijk zijn ze enkel populair vanwege extreme uitspraken die enkel verwarring zaaien bij mensen die hen nalopen.

Het is gemakkelijk een mening te roepen dan eerlijk te kijken naar oorzaak en gevolg. Sommige mensen denken alles te mogen zeggen zonder naar de gevolgen te kijken. Ik geloof echter dat het wel degelijk belangrijk is wat we te melden hebben en aan wie. We kunnen als individu een mening hebben, maar de vraag is of je dit moet delen om jezelf te profileren ten koste van een ander.

Houd jezelf niet voor de gek! Als jullie met slechte mensen omgaan, gaan jullie vanzelf net zulke slechte dingen doen als zij.
1 KORINTIËRS 15:33 BB

Het is onwijs om je eigen wil te volgen en te denken dat dat wijs is omdat je er toevallig mee weg gekomen bent. De vraag is echter of je nu jezelf of anderen voor de gek houdt. Het lijkt misschien dat je het recht hebt om te doen wat je doet. Een leugentje om bestwil of een beetje te veel drinken, wat gebruiken, te manipuleren of een beetje verdraaien van de waarheid om je zin te krijgen.

Je zult merken dat je steeds verder wegzakt in deze eigen gecreëerde wereld die je enkel onvrede geeft. Je kunt natuurlijk net doen alsof er niks aan de hand is en je precies weet wat je doet, maar eigenlijk houdt je vooral jezelf voor de gek. Daarmee laat je eigenlijk zien dat je denkt dat je groter bent dan God. Dat je denkt met God te kunnen sollen. Dat is echter niet waar. Je zult het gaan ontdekken.

Als we zeggen dat we nooit ongehoorzaam zijn aan God, houden we onszelf voor de gek. Dan leven we niet vanuit Gods waarheid.
1 JOHANNES 1:8 BB

Je kunt zeggen dat je niks met God te maken hebt en doen alsof Hij er niet is. Je kunt zelfs zeggen dat Hij bestaat, maar als je enkel doet wat je zelf wil of jezelf profileert ten koste van wat of wie dan ook, dan leef je niet wijs en maak je de keuze om in onwaarheid te leven. Wil je echter doen wat God zegt, dan is verandering noodzakelijk. Dan zul je opnieuw geboren moeten worden. Wie bij God wil horen zal nieuwe keuzes moeten maken. Niet meer doen wat onwijs is, maar wijs. Niet langer kiezen voor wat dwaas is. Het kan niet zo zijn dat je jezelf voor de gek houdt en net doet of je niet weet wat er speelt in je leven. Het is belangrijk in de waarheid te gaan staan en te doen wat God zegt te doen.

Hoe weet je zeker dat je echt bij Hem hoort? Als je Hem gehoorzaamt. Als je zegt: “Ik ken Hem,” maar Hem niet gehoorzaamt, dan ben je een leugenaar. Je leeft niet vanuit Gods waarheid. Maar als je Hem gehoorzaamt, houd je werkelijk van Hem. Zo kun je weten dat je bij Hem hoort. Als je zegt dat je bij Hem hoort, moet je ook net zo leven zoals Hij heeft geleefd.
1 JOHANNES 2:3‭-‬6 BB

Misschien denk je dat het allemaal zo lastig is en het allemaal een beetje meevalt. Dat je best wat kunt schipperen met de waarheid. Dat je best ook aan je zelf mag denken. Daarmee zeg je dat het niet belangrijk is om je aan regels te houden. God stuurde zijn zoon toch om het goed te maken tussen jou en Hem en dus zijn de regels niet zo belangrijk meer. Maar de regels van God zijn wel degelijk belangrijk. Door ons te conformeren aan wat God zegt laten we zien dat Hij belangrijk is. Dat het geloof niet onwijs is maar wijs. Het laat zien waar je voor staat, maar vooral laat je door je leven zien wie God is.

Zeggen we dan dat de wet geen zin meer heeft, omdat we geloven in Jezus Christus? Nee, juist door het geloof bevestigen we de wet.
ROMEINEN 3:31 BB