Wie [ of wat ] zal ons dan nog kunnen losmaken van de liefde van Christus? Moeilijkheden, problemen, vervolging, gebrek aan eten, gebrek aan kleren, gevaar, de dood? Maar in alle moeilijkheden zijn we meer dan overwinnaars, dankzij Hem die van ons houdt. Want ik weet zeker dat geen dood of leven, geen engelen of duivelse geesten, geen enkele macht, geen dingen nu of in de toekomst, geen macht uit de hoogte of uit de diepte, nee, niets op deze aarde ons zal kunnen losmaken van de liefde van God. Die liefde heeft God ons gegeven door Jezus Christus, onze Heer.
ROMEINEN 8:35‭, ‬37‭-‬39 BB

Waar sta ik persoonlijk in mijn leven? (Nav preek egimmanuel) Misschien is dit een vraag die we ons ook als christenen soms stellen. Sommigen raken in paniek als ze om zich heen kijken en ze vragen zich af of we op.dit.moment nu wel of niet in de eindtijd leven. We kunnen in ieder geval stellen dat we eigenlijk al 2000 jaar in de eindtijd leven.

De bijbel verteld ons over allerlei dingen waarmee we te maken krijgen. We kunnen lezen over allerlei crisissen. We komen hongersnood tegen, epedimieën, oorlogen, vervolging. Toch kunnen we zien dat het God nooit uit de hand loopt. Hij is in controle.

Wanneer we teruggaan naar het begin dan weten we dat God er altijd is geweest en een prachtig plan heeft. Toch komen we ook allerlei lastige issues tegen. We moeten terug naar Genesis om te weten dat God er is. Ook in ons eigen leven als christen mogen we terug gaan naar het begin, naar waar we Hem in ons leven hebben toegelaten.

Als we terug kijken dan weten we dat het misschien niet altijd gemakkelijk is,maar we hoeven niet bang te zijn, omdat we Jezus hebben. We hebben de heilige geest. Wij hebben het woord van God, de waarheid. In de naam van Jezus zijn we in staat zijn om de moeilijkheden te zien als mogelijkheden en kansen.

We mogen samenwerken met God als het moeilijk is en meewerken aan oplossingen die God allang voorzien heeft. We moeten oppassen dat we niet in de kramp komen. Dat is wat angst doet. Paniek belemmerd. Dat is denken gericht op je zelf en je eigen mogelijkheden. Als we naar onszelf kijken raken we verward. We zien dan de problemen, de pijn, de teleurstelling, de wanhoop, de tegenstand, maar wanneer we naar Jezus kijken zien we liefde, vrede , hoop, ruimte , licht, relatie,…

We hoeven niet bang te zijn voor de eindtijd. We mogen dicht bij de bijbel blijven. En wanneer we het woord opnemen zullen we ontdekken dat God er altijd is. We mogen vertrouwen hebben op God. God wil bij je zijn op al je wegen. Goed om hem daar toer te laten , waar nodig in je gezin, je relaties, de kerk, je huis, je werk,je leven,..dit zijn de wegen waar je Jezus mag toelaten.

Hij wil je helpen je paden recht te maken als je hem toelaat op je wegen. Houdt je ogen gericht op de juiste zaken. We hoeven niet gericht zijn op de groote van zaken of op onze eigen kleinheid, we moeten niet gericht zijn op de kracht van de vijand. We mogen gericht zijn op de Here. Hij is groter dan wat ons in de weg staat.

Laten we niet vergeten wie we zijn. We zijn kinderen van de allerhoogste God. We zijn waardevol, geliefd. Richt je op de kracht van God. Ook als er soms teleurstellingen zijn. We geloven immers in een almachtig God.

Hoe vol ben je van allerlei zaken die moeilijk waren. Je mag ze als het ware voor Gods troon brengen. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Durf je jezelf de spiegel van Gods woord voor te houden?

Veel zaken kunnen ons hinderen in onze persoonlijke bediening. We mogen alles wat ons belemmerd, waar we vol meegelopen zijn ahw voor Gods troon uitgieten. Niet in veelheid van woorden, maar met de juiste hartsgesteldheid.

Wil je vernieuwing, verandering, herstel, dan is het nodig dat je weer vol wordt. Vol van Jezus! Dat betekent dat we de ballast er uit moeten gooien, dat we ruimte moeten maken voor Zijn werk in ons.

Ben je bereid tot dienstbaarheid. Wil je uit van wat je zelf hebt ontvangen? Ben je bereid de hand te reiken aan anderen. Stel je dan open en luister naar zijn stem. Verander je focus van je zelf naar God. Niet langer op je eigen onvermogen maar op dat wat God kan doen. Richt je op wat je hebt, niet op wat je niet hebt. We hebben enorme rijkdom , omdat we Jezus hebben.

Durf je te doen wat je moet doen? Ben je bang? Hij is bij je. Verzet je focus. Doe wat je moet doen. Stel je zelf de vraag: Wat is de opdracht die God je gegeven heeft? Welke taal spreek je. De taal vd wereld of spreek je woorden van God uit over anderen. Durf je nieuwe wegen inslaan? Luister je naar Gods stem? Het is goed om de taal van Gods Geest te leren begrijpen.

God daagt ons uit om geloofsstappen te zetten. Je zaken van eerder achter te laten en een nieuwe start te maken. Je mag het nieuwe leven delen met die deze nog niet kennen.

En Jezus zei tegen hen: “Ga nu de hele wereld in en vertel het goede nieuws aan iedereen. Wie het nieuws gelooft en zich laat dopen, zal worden gered. Maar wie het niet gelooft, zal worden veroordeeld. De mensen die het geloven, zullen de volgende wonderen doen: ze zullen namens Mij duivelse geesten uit mensen wegjagen, ze zullen in nieuwe talen spreken, ze zullen slangen oppakken, en zelfs als ze iets dodelijks drinken zal dat hun geen kwaad doen. En als ze zieke mensen de handen opleggen, zullen die mensen gezond worden.”
MARKUS 16:15‭-‬18 BB