Johannes 8

Jezus echter ging naar de Olijfberg.2En ’s morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen.3En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betrapt was.4En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden zij tegen Hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel.5 Lev. 20:10; Deut. 22:22In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U?6En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij iets hadden om Hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde.7En toen zij Hem dit bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tegen hen: Deut. 17:7Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen.8En opnieuw bukte Hij en schreef in de aarde.9Maar toen zij dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen zij weg, de één na de ander, te beginnen bij de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen achtergelaten, en de vrouw die in het midden stond.10Jezus nu richtte Zich op en toen Hij niemand zag dan de vrouw, zei Hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld?11En zij zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en Joh. 5:14zondig niet meer.

Kort overzichtje:

Heel veel mensen hadden Jezus gezien. Eerst op de olijfberg en nu in de tempel kwamen mensen bij hem.  Iedereen kwam bij hem staat er in het gedeelte.  Ze kwamen terwijl  hij hen leerde( onderwees). Terwijl Hij zat gebeurt er iets: Uh… wat is dat nou!!!! Schriftgeleerden en farizeeen komen er aan en brengen een vrouw voor hem . Ze hadden plannen, en terwijl Jezus les geeft, komen ze plotseling met een vrouw op de proppen. Een vrouw die op heterdaad betrapt was. 

Op heterdaad? Wie was er bij geweest. Een heel stel mensen, maar waar was de man met wie overspel gepleegd was?  allerlei vragen komen dan bij me boven.  hoezo op heterdaad??? was iedereen er bij geweest dan??? Had iedereen het dan gezien?  Of was iedereen er bij betrokken geweest? Alleen dat al geeft te denken volgens mij.  Maar schijnbaar laten mensen zich gemakkelijk mee slepen.

De Schriftgeleerden en farizeeën  zeggen dat het hun geboden door Mozes deze vrouw te stenigen.

Als het een gebod is waarom komen ze dan bij Jezus? Schijnbaar zeggen ze  tegen Jezus dat ze recht hebben om te stenigen. Om iemand dood te maken. Het is regel toch? Het is de wet?  Mozes had  het gezegd toch?

Ze probeerden eigenlijk Jezus iets in de schoenen te schuiven. Ze klagen de vrouw aan en proberen Jezus daar ook in te trekken op de een of andere manier. Eigenlijk zou Jezus altijd schuldig zijn. Als Hij had gezegd dat ze onschuldig is en ze haar  moesten laten gaan was hij verkeerd geweest in hun ogen en wanneer hij had gezegd haar te doden was hij schuldig geweest aan de dood van deze vrouw.

Jezus liet zich niet van zijn stuk brengen. Hij ging zelfs niet eens staan en schreef in het zand. Daar zijn veel verhalen over  en wat hij er geschreven zou hebben, maar  dat verteld dit verhaal niet echt.

Jezus confronteerde hen eigenlijk met zichzelf en in hun geweten overtuigd gingen ze weg de een na de ander  voordat ze de vrouw konden stenigen.  De oudsten eerst en de rest volgt. Jezus blijft dan alleen met de vrouw achter. Hij vraagt waar ze gebleven zijn?  Waar zijn de aanklagers? Er is niemand meer die haar veroordeeld. En Jezus zegt: ook ik veroordeel je niet. Ga heen en zondig niet weer.

Wat gebeurt er nu toch allemaal in dit verhaal? 

Waar gaat het nu werkelijk over? Gaat het nu over deze vrouw die schijnbaar iets verkeerds gedaan heeft.  Of gaat het over de schriftgeleerden, de farizeeen of over de mensen die er bij waren? Over de man van deze vrouw die haar beschuldigd?  Vreemd dat je daar niets over hoort vindt ik eigenlijk. Ook de man met wie overspel gepleegd wordt zie je niet terug in het verhaal.

Als je de bijbel bestudeert dan zouden de schrift geleerden een punt hebben zelfs.  Schijnbaar is ze zelfs op heterdaad betrapt. Hoe weten ze dit dan allemaal? Waren ze erbij toen de vrouw overspel pleegde, had iemand haar verraden? Wat was de reden van deze vrouw? Hadden deze mensen het recht om zich met haar leven te bemoeien? De tekst zegt er niet zo veel over.

Misschien denk je dat ik het over de vrouw wil hebben , veel mensen kunnen zich immers gemakkelijk met een slachtoffer identificeren.  Of als het gaat om overspel zou ik het over de zonde van deze vrouw kunnen hebben  en hoe Jezus haar  vergeeft en dat is toch wat we graag willen horen? We kunnen stellen dat iedereen in zijn leven wel iets heeft wat hem aanklaagt. Daarvoor hoef je geen overspel gepleegd te hebben.

Misschien voel jij je ook schuldig over zaken in je leven. Misschien heb je dingen gedaan die niet zo goed waren. Misschien heb je een schuldgevoel over  zaken die je hebt gedaan. Misschien ervaar je het zelfs op dit moment als ik het er over heb. Ik werk in de zorg en ik zie mensen voortdurend opnoemen dat ze  fout zijn geweest en ze blijven het doen omdat ze geen andere weg weten dan te doen wat ze al jaren doen. En weetje: het is ook moeilijk om patronen te doorbreken en te stoppen met zaken waar je zo vast aan zit in je leven. weet je de grootste aanklager in je leven ben je vaak zelf!

Ff terug naar het verhaal:

Schijnbaar  bemoeit iedereen er zich mee, ze hebben allemaal een steen gevonden  om te gooien.    Ze hebben een reden gevonden. En Jezus? Hij is toch de grote Rabbi, de leraar.  Hij kent toch ook de wet? Waarom zit hij daar dan  en zegt niks. Laat hij ( Jezus) het allemaal maar toe dan? 

Moeten we dan alles maar accepteren in de kerk ? ik hoor mensen het zeggen.  Kan dat allemaal maar zo hier?

Jezus lijkt niet echt van zijn stuk gebracht. Hij wacht rustig  ff af lijkt het. Hij tekent wat in het zand.

Hij laat zich niets wijs maken. Hij laat zich ook geen probleem aanpraten. Hij zegt niets over het feit of het verhaal van Mozes klopt. Hij vermijd de discussie of gat er in ieder geval niet op in.

Hij windt zich niet zichtbaar op. Hij blijft doen wat hij al deed. Schrijft met zijn vinger in het zand. Geen idee wat, maar  het is zo.

Ik weet niet hoe jij dit  allemaal bekijkt , misschien vindt je er theologisch wel wat van. Of misschien raakt het je wel , je herkent iets in de situatie. Iets persoonlijks. Je kent misschien wel iemand die overspel pleegt of een man die zijn vrouw niet goed behandeld en dus …Misschien voel je je ook aangevallen door een groep mensen, misschien zelfs wel in de kerk.

Zie jij ook die vrouw?

Zie je haar kwetsbaarheid? Zie je hoe ze  in het midden wordt gezet en als het ware beschuldigd wordt. Weet je; jij of ik hadden daar kunnen staan. We zijn immers allemaal schuldig aan iets. We zijn namelijk geen van allen onschuldig. Jij weet niet wat mijn issues zijn, maar wat ik weet is dat ik veel zaken niet  goed doe en schuldig ben.  En ik zat me te bedenken of ik  het wel waard ben om dit bespreken hier en je dit voor te houden omdat ik in veel gevallen werkelijk schuldig ben en onwaardig met mijn sores. Ik heb zo’n kort lontje soms. Zo’n scherpe tong. Zo’n harde mening soms. Ik kan zo onredelijk zijn.

Maar hoe zit dat met jou? Heb jij de zaken op orde? Misschien pleeg je geen overspel, maar wat  zijn de issues in jouw leven? Je denkt misschien dat ik dat  wil gaan benoemen en je naar voren wil halen omdat dat dit iets is waar je aan zou moeten werken. Ik had van de week een gesprek met een voorganger uit de Bijlmer. En hij vroeg, moet iemand werkelijk gestopt zijn met drug of alcohol om een christen te kunnen zijn. ik wil het graag  breder trekken , moet  je gestopt zijn met fouten te maken om een christen te zijn? Moet je zonder zonde zijn om christen te zijn? Jezus raakt niet van slag van de zonden van deze vrouw, ik geloof  dat hij ook niet van slag raakt van jouw zonden, de dingen in jouw leven.

Typisch dat we het juist zoveel hebben over deze vrouw en wat ze gedaan heeft. Overspel! Iedereen bemoeit zich met haar leven . Wie zijn deze mensen? Ik vermoed dat het grootste gedeelte haar niet eens kennen, maar toch een mening hebben. Ze kennen de situatie niet eens. De achtergrondstory is onbekend. Het is gemakkelijk om een mening klaar te hebben over zaken als je daar zelf nooit geweest bent. Maar jij hebt andere zaken in je leven!

Ik moet in deze toegeven dat ik veel te vaak in mijn leven mijn mond open heb gehad en aanklager ben geweest  tov mensen. Ik heb te vaak mijn mening gegeven zonder dat me dat gevraagd werd. Ik had vaker mijn mond moeten houden. De Schriftgeleerden en farizeeën kwamen met deze vrouw op de proppen en iedereen doet  mee en vormen zich een mening. Het gaat mi eerlijk gezegd niet eens om wat ze heeft gedaan. De wet van Mozes wordt er bij gehaald, maar gaat het echt om de wet? Het gaat er mi niet om dat ze willen dat God recht verschaft wordt.

Het gaat enkel en alleen maar om eigen eer. Ze willen gezien worden. Ze willen de eer krijgen  en  dat mensen vertellen hoe geweldig ze zijn. Dat ze slimmer, zijn dan Jezus zelfs. Wat denkt die Jezus wel niet! Ze zullen hem wel even op zijn plek zetten. Ze zullen wel laten zien hoe slim en goed ze zijn.

Is dat niet waar het over gaat?

Zijn we niet net zo? Willen we niet graag  goed uit de verf komen. Populair zijn. In de picture staan. Opvallen op een bepaalde manier. Negatieve aandacht is ook aandacht toch. Dan maar een leugentje, dan maar even de boel naar onze hand zetten. Dan maar ff  een beetje overdrijven

Misschien denk je dat jij niet zo in elkaar steekt. Dan help ik je uit de droom. We zijn allemaal beinvloedbaar. we roddelen gemakkelijk en beschuldigen  iemand gemakkelijker dan je denkt. Je hebt het niet eens in de gaten en je  hebt al weer iets gezegd wat een ander onderuit haalt.  Of iets gedaan, je mee laten slepen door vrienden etc… We denken het niet eens hardop, maar  het is soms gewoon automatisch geworden. We halengemakkelijk  iemand onderuit in een gesprek om er zelf beter uit te komen.  Door iemand in een slecht daglicht te zetten kom jij beter uit de verf is de gedachte.  Misschien onbewust nog, maar laten we er aandacht aan geven. We doen het werk van de aanklager.

De aanklager is Satan.

Hij gebruikt ons en onze maniertjes om onszelf te profileren om anderen naar beneden te halen en ook je zelf onderuit te halen. Hij weet dondersgoed dat het mes in deze aan twee kanten snijd. Satan zal zichzelf niet laten zien en  gebruikt woorden van mensen  en voedt de gedachten. Hij wil dat je laten denken dat je er beter van wordt , maar het haalt  alles onderuit.

Stef Bos zei:  “mooie woorden zijn niet altijd waar. Ware woorden zijn niet altijd mooi”.

Jezus wil je hier iets leren.

Het is gemakkelijk om vroom te zeggen dat Jezus goed is en dat we Gods regels moeten volgen. Dat deden de schriftgeleerden en de farizeeen ook.  Ze gebruikten de wet van mozes er voor. We proberen onszelf zo goed mogelijk te profileren. Maar wat  wil God nu werkelijk? Wil Hij dat je zo veel bid en bijbel leest, dat je veel naar de kerk gaat?  Zijn dat  goede dingen of juist niet? Ik geloof dat het goede dingen zijn, maar ik geloof dat het allemaal niet gaat om onze vrome werken, maar dat het gaat om wat er in ons leeft. 

Misschien moeten we er soms voor kiezen om niet urenlang in de bijbel te lezen , maar om het praktisch te maken.  De boodschappen te doen voor iemand of zijn tuin onderhoudt.  Misschien moeten we niet zo veel voor iemand bidden, maar de stoute schoenen aantrekken en hem vertellen dat God van hem of haar houdt. Is het niet zo dat we door  bepaalde zaken proberen een wit voetje bij God te halen?  Kijk eens God hoe goed ik het doe.  Hoor eens heer Jezus , ik ben niet zo slecht toch?

Iemand vroeg aan Jezus wat hij moest doen om het eeuwig leven te beerven.  Lees het maar eens Marcus 10;17. Jezus benoemt een aantal zaken uit de tien geboden.  je mag geen overspel plegen . Je mag niemand doden. Je mag niet stelen, Niet liegen, Niemand te kort doen, Eer je vader en je moeder…. De rijke jongeling  (en misschien denk je het zelfde over je zelf), dacht dat hij het wel aardig goed gedaan had.  Je bent best trots op je zelf !

Dan zegt Jezus vol liefde,…. Hij kijkt je aan en zegt…. Laat alles achter verkoop wat je hebt en geef het aan de armen, dan zul je rijk zijn in de hemel. Kom op ,… Neem je kruis op en volg MIJ!

Tot slot:

Jezus zit in het zand te schrijven. Hij raakt niet van slag om de aanklacht. Hij draait de situatie om. Hij wil niet dat we naar anderen kijken, maar naar Hem. Dat we naar binnen kijken naar ons eigen leven, ons hart en de dingen in ons leven die in de weg staan. Hij wil ons leren niet van ons af te kijken, maar naar binnen te kijken. Niet naar anderen te wijzen , maar onszelf te zien zoals we werkelijk zijn.  Jezus keert de hele boel om. Verandering  begint niet bij de ander, maar begint bij Hem.

De vraag is niet of je schuldig bent. Of je een overspelige  bent. De vraag is ook niet of je de steen  los laat en weg gaat, maar  de vraag is of je bereid bent om te erkennen dat je de dood verdiend hebt.

Luister goed!

Satan wil je opzadelen met schuldgevoelens , maar Jezus vraagt wie zijn er om je te veroordelen?  ook Jezus veroordeelt je niet .  hij stuurt je op pad en zegt : doe het niet meer! Je weet nu dat je bij Jezus moet zijn. Erken dat Hij de enige is die je helpt om je problemen, je foute , de dingen die aan je kleven te overwinnen.  Jezus is overwinnaar. We zingen het gemakkelijk! Maar vak is het gemakkelijker om je zelf met een steen voor de kop te slaan, dan te accepteren dat Jezus jouw dood gestorven is.  Hij heeft jouw last gedragen.

Je hoeft niet weg te lopen zonder steen. Je mag blijven staan.  Je mag opnieuw beginnen. Hij kent je hart je leven. Hij is niet ondersteboven van wat je hebt gedaan. Hij spreekt met autoriteit en liefde. Hij wil dat je bij Hem gaat horen en als je dat al doet dan mag je leren om je zelf te zijn met je fouten en gebreken.  Te vergeven en vergeving te vragen.  God is goed.