Schijnbaar vinden mensen het moeilijk om grenzen te bewaken. Ook christenen vinden dit vaak moeilijk. Sterker nog,… Ik las dat christenen het daar juist nog meer moeite mee hebben. Ze moeten zo veel.

De vraag is of dit is zoals Jezus bedoeld heeft. Is het niet juist Jezus geweest die zegt: Kom naar Mij als je moe bent. Kom naar Mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen! Ik zal je rust geven.
MATTEÜS 11:28 BB

Maar er moet zoveel gebeuren. Er is altijd wel een vergadering, zaken die belangrijk zijn en waar je aanwezig moet zijn. Clubs en verenigingen moeten draaien en daarnaast zijn er nog meer persoonlijke deugden waar aan gewerkt moet worden. Er moet dagelijks gebeden en bijbel gelezen worden en er moet geëvangeliseerd worden en je moet goed voor de dag komen als christen zijnde, je moet immers een goed voorbeeld zijn.

Moeten is dwang, zei mijn vader altijd. Volgens mij gaat het in de kerk niet om dwang. Volgens mij gaat het niet om moeten. Maar de liefde voor Jezus dringt ons wel. Zegt de oudere nbg vertaling, in deze staat het zo:
Als we zo vol van de Geest zijn dat we dingen doen die de mensen vreemd vinden, dan doen we dat voor God. En als we gewoon zijn, dan zijn we dat voor jullie. [ Het gaat dus nooit om onszelf. ] Want alles wat we doen, doen we vanuit de liefde van Christus.
2 KORINTIËRS 5:13‭-‬14 BB

We moeten het niet. Wat moeten we niet dan? We moeten niet doen wat de kerk, de gemeenschap , de mensen, de omgeving van ons vraagt, maar we zijn geroepen om te doen wat Jezus van ons vraagt. Gaat het om jouw eigen waarden of die welke anderen ons opleggen of om Gods waarden?

Leggen bepaalde waarden druk op je? Is dat dan de druk door de heilige Geest of is het de druk van de mensen, de gemeenschap , de kerk of is het de druk door God op jou gelegd? Ik geloof dat Gods liefde ons dringt. Toch geloof ik dat we ontspannen mogen leven en niet door de druk van anderen of onszelf geleid hoeven te worden.

Wat nu als we terug zouden gaan naar God in ons? Als we de geest laten spreken in plaats van onze eigen gedachten over hoe we God en anderen zouden kunnen pleasen. Is het niet zo dat de grootste druk op onszelf niet door God, niet eens door anderen op ons gelegd worden, maar dat we dat op onszelf leggen.

Watchman Nee zegt dat we pas werkelijk effectief zijn als we dat wat we zelf willen loslaten en gaan doen waartoe de geest ons roept/dringt. Niet dat wat we zelf belangrijk achten, dat wat we willen, vinden of moeten, maar als we leren om de geest te onderscheiden.

Klinkt eenvoudig, maar doordat we zo vol zijn van onszelf is dat lastiger dan we denken. Daar klinkt dan gelijk al weer iets in door van wat we zelf zouden moeten bedenken, dus doen. Dit terwijl we juist zelf de controle, het moeten mogen loslaten. Is dat niets doen? Zeker niet.

We hebben werk te doen. We mogen meewerken in het koninkrijk. Niet vanuit moeten maar vanuit het verlangen. Misschien is dat nu juist waar het misgaat. Het verlangen is bij velen niet zo erg aanwezig. Niet omdat dat er niet is,maar omdat ze niet weten dat ze best een verlangen mogen nastreven. Dat God juist bepaalde zaken in hen heeft gelegd.

Het moeten dringt ons meer dan ons verlangen schijnbaar. Er is schijnbaar veel zaken waar we ons verantwoordelijk voor voelen. De vraag is of dit de waarheid is die we moeten geloven. Wat nu als ipv verantwoording om de kerk te organiseren, te regelen en te doen, we tijd zouden nemen om terug te keren naar waartoe de Geest ons geroepen heeft..of misschien goed om je af te vragen of je ooit door de geest hebt geleefd.

Vreemd misschien dat ik dit zo benoem, maar velen zijn voortdurend bezig met zichzelf, met anderen, maar de rust is niet te vinden in eigen prestatie. Het is te vinden in Jezus Christus. Hij zegt: En Ik zal aan de Vader om een andere Helper voor jullie vragen. Hij zal voor eeuwig bij jullie blijven.
JOHANNES 14:16 BB

Vindt je dit niet geweldig? Misschien begrijp je niet goed waar dit over gaat en loop je meer vol  dan je lief is. Weet dat God het is die niet van je vraagt om vol te lopen, maar om met Hem te lopen. Dat je zult gaan leven niet naar wat je voelt, denkt of wat anderen van je vinden, maar dat je mag leven door Hem. Dit te weten is rust  gaan ervaren.


Het is heerlijk als je niet luistert naar de raad van mensen die zich niets van God aantrekken, als je niet omgaat met slechte mensen, als je niet meedoet met mensen die lachen om God. Het is heerlijk als je geniet van Gods wet, en daar dag en nacht over nadenkt. Want daardoor zul je lijken op een boom die aan het water is geplant, waar vruchten aan groeien als het daar de tijd voor is en waarvan de bladeren nooit verdrogen. Je zal succes hebben bij alles wat je doet.
PSALMEN 1:1‭-‬3 BB