‘Broeders en zusters, stel dat jullie merken dat iemand [ in de ] iets slechts heeft gedaan. Dan moeten jullie je door de Geest laten leiden en hem weer op het rechte pad brengen. Doe dat op een vriendelijke manier. Doe niet alsof je beter bent dan hij. Je moet eraan denken dat je zelf óók in de verleiding kan komen om ongehoorzaam aan God te zijn. Help elkaar met de moeilijke dingen in het leven. Want dan doe je wat de wet van Christus van jullie wil. Als je jezelf beter vindt dan een ander, houd je jezelf voor de gek. Beoordeel alleen je eigen werk. Kijk alleen of je het zelf goed gedaan hebt of niet. En als je het goed gedaan hebt, mag je er tevreden over zijn. Maar ga er niet bij anderen over opscheppen. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen taak.’

GALATEN 6:1-5 BB

Een pittig stuk vindt ik zelf. Stel je voor dat iemand iets slechts heeft gedaan. Wat is slecht? Is iets slecht als ik dat vindt of als God dat vindt en hoe weten we dat dan? Dat is een eerste gedachte. Een tweede is gedachte over dit stukje is als we zelf geraakt worden door iets wat iemand zegt of doet vinden we iets vaak pas werkelijk slecht. Als we eerlijk zijn kunnen we denk ik stellen dat we allemaal dingen doen die niet goed zijn. Wat maakt nu juist dat specifieke punt nu zo slecht dat je iemand zou moeten aanspreken en wanneer juist niet.

Iemand zei eens tegen me dat slecht slecht is en goed goed. En als je dit bekijkt kun je daar iets van vinden, maar het klopt wel. De Waarheid is waar, maar ken je de Waarheid? Deze Waarheid kennen we slechts ten dele en dus is wat we niet werkelijk weten dan ook slecht of slechts een gebrek aan licht op de zaak.

Geleid door Gods Heilige Geest of door een teleurgestelde eigen geest

Om iemand weer op het goede pad te krijgen is het nodig om zelf geleid te worden door de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Het is Gods persoonlijke manier van contact met ons in de persoon van de Heilige Geest. Lastig hoor om dit te omschrijven. Sommigen denken dat je je moet laten leiden door een (bepaald) gevoel. Anderen zien het in een gedachte, anderen horen iets, … Ik geloof echter dat De Heilige Geest spreekt door middel van relatie. Willen we iets van God ervaren dan is dat door de Geest. Wanneer onze relatie met Hem niet zo goed is komen daar allerlei zaken bij die beïnvloeden. De vraag is wat en wie we daar dan in ervaren. Ons gevoel, gedachten?

Wanneer we Gods Geest willen horen, voelen is onze relatie met Hem van belang, maar ook onze relatie tot en met anderen. Zijn we geraakt door iemand dan beïnvloed dat onze relatie met Gods Geest. We zitten er dan niet zo lekker in en dat heeft z’n uitwerking op hoe we naar zaken kijken. Dus iemand op het rechte pad brengen door de Geest vraagt van me dat ik goed in relatie ben met God, maar ook open en eerlijk ten opzichte van anderen.

Het valt niet mee vriendelijk te blijven als je iemand terecht wil wijzen. We steken al gauw het vingertje op en denken dat wij het weten. Waar wij het weten raakt Gods Geest vaak uit beeld in ons denken. We willen immers iets raken dat leidt tot de verandering waar wij in geloven dat waar is en Gods weg. De vraag is of wat wij geloven ook altijd Gods weg is.

Wie is de norm?

We blijven niet altijd vriendelijk. We willen in veel gevallen voornamelijk ons recht. We vinden dat wat ons recht is ook goed is. En waar we niet krijgen wat we vinden dan is dat in onze gedachten al gauw slecht en dus niet volgens de norm die wij gesteld hebben, maar is dat ook Gods norm?

Ik geloof dat we op moeten passen om onszelf boven anderen te verheffen. Behalve dat het hier show staat, maar ook omdat we al gauw zouden kunnen denken dat we het zelf wel aardig doen en dus boven de ander zouden staan. De bijbel leert ons echter dat er niemand goed is. Dus ik niet en jij niet. Om de ander aan te spreken op zaken vraagt dus van ons om te erkennen dat je zelf ook fouten kan maken en dan ook open zult staan tov terechtwijzing. Het gaat dus om een open houding waarbij je ruimte laat om toe te geven. Niet slechts omdat het gesprek dat vraagt, maar om de relatie die je hebt te bewaren in alle opzichten.

Wanneer we naar onszelf gekeken hebben en ontdekken dat ook wijzelf op zaken aangesproken zouden moeten worden , dan is het zaak om dit eerst uit de wereld te helpen alvorens anderen aan te spreken. Anders blijft het in de relatie een sta in de weg en is het lastig om de ander aan te spreken in de Geest die God ons gegeven heeft.

Zelfinzichtelijk bekeken!

Het vraagt om een stuk zelfinzicht en besef dat er geen mens perfect is. Toch is het goed elkaar aan te spreken wanneer er ruimte is en openheid. Relatie is en blijft het uitgangspunt. Zonder relatie is er geen ruimte. Om te kunnen aanspreken is het mooi om eerst elkaar werkelijk te leren kennen. Om elkaar te leren kennen is ontmoeting nodig. Ontmoeting is elkaar de ruimte geven waarin je niet iets moet doen of vinden, maar waar je de ruimte hebt je zelf te zijn.

Ik ken God een beetje. Gelukkig kent Hij mij veel beter. Maar het verstaan van Gods Stem/Geest is vaak niet in een overspannen situatie waarin we vinden het recht aan onze kant te hebben. Wanneer we echter de pijn/boosheid kunnen loslaten die ons is aangedaan is dat de eerste stap om duidelijk te kunnen maken wat er is misgegaan. Wanneer er rust in de situatie is en in ons gevoel en denken. Dit betekent ruimte voor elkaar en dus voor relatie. Zelf waar je niet bij elkaar kunt komen qua meningsverschil. Er zal echter ruimte ontstaan om te verzoenen ook al zal men in sommige opzichten ieders zijn eigen weg moeten gaan. We zegenen elkaar en wensen elkaar het beste op de weg die ze gaan.