Dor, droog of hoopvol?

Het is van het grootste belang dat jij en ik gericht blijven op Gods plan. Het gaat niet om wat wij denken of vinden in de eerste plaats maar om wat Gods grote plan is . Dat moet centraal staan in onze levens.

Laat ons oog daarbij (alleen) gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke vóór Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Hebreeën 12:2 NBG51


Als we de focus verliezen in ons leven, dan worden we mat en uiteindelijk voelen we ons teneergeslagen, afgewezen, dor, droog, en uiteindelijk zal ons geloof sterven wanneer we onze gerichtheid op wat Gods plan is verliezen. We raken op onszelf gericht en verliezen het zicht op Jezus als Heer van het leven.
We zien niet meer waar het werkelijk om gaat en voelen, ervaren zo enorm veel druk dat we er onder kunnen bezwijken. De druk die we ervaren komt voort uit de last van het allemaal zelf te moeten doen.


Is het mogelijk om uit deze impasse, deze dode houding te komen. Niet meer vast te zitten en te verstoffen? Dat kan door Gods leven toe te laten. Ezechiel krijgt daarover een visioen hij zag dorre botten, beenderen en God zei:

(…) Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide: Here Here , Gij weet het. Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren . Zo spreekt de Here Here tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven; Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft; en gij zult weten, dat Ik de Here ben.

Ezechiël 37:3‭-‬6 NBG51

Als we vastlopen in het leven, hebben we God nodig. Hij kan door Zijn Geest ons vullen met Leven. De macht van zijn stem, één Woord is genoeg. Zijn adem geeft Leven dat zelfs de dood niet kan weerhouden.
We kunnen dieptepunten ervaren in ons leven. Dat is wat een ieder kan overkomen. Dat is onderdeel van het leven schijnbaar. Maar in het dal is hoop. Hopeloosheid verdwijnt wanneer we Gods Leven accepteren, toelaten.


Het gaat ons ook met God niet altijd gemakkelijk af. Strijd en moeite verdwijnen niet zomaar. Maar een geruststelling is dat we overwinnaars zijn. De dood met al zijn macht is reeds verslagen.
Jezus is overwinnaar. Daarom mogen we de vlag van hoop buiten hangen. Er is hoop. God heeft de overwinning getoont in Jezus. Als we dor en droog zijn is onze hoop in Hem en hij roept ons tot Leven.

Lauren daigle heeft er een mooi lied over.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s