Metamorfose

Hoe zien mensen jou?  Ik geloof dat dat een belangrijk item is voor christenen. Maar ook hoe zie je Jezus en wie is hij voor je?  Dat laat immers zien hoe en wat we geloven en hoe dat er uit ziet in ons leven van alle dag. Is dat wat we geloven en uitdragen ook echt belangrijk?
Wat opvalt in het huidige christelijke leven van velen is dat er veelal een verkeerd beeld wordt geprojecteerd van wie Jezus is.  Alleen al de plaatjes die we zien van Hem zijn over het algemeen  van een zielig hoopje mens hangend aan  een kruis. Uitgemergeld en verslagen,  dood of halfdood . Hoewel hij werkelijk geleden heeft en.pijn had is Jezus nooit een zielig hoopje mens geweest. Sterker nog Hij koos zelf voor de weg die Hij is gegaan en voor de woorden die Hij sprak en ook toen Hij veelzeggend zweeg.

Even voor alle duidelijkheid, het lijden en sterven is een belangtijk deel van het evangelie en moeten we zeer zeker ook nooit verbergen,    maar Jezus beeld is meer dan de man aan het kruis. Hij is vooral ook God die naar ons omziet en door volledig mens te worden liet zien dat Hij zichzelf nietbte hoogverheven vindt ten opzichte van ons, maar ons lief heeft en ons op ons niveau wil benaderen.  Hij is het die persoonlijk naar ons omzag en op deze aarde wandelde. Hij is het die stierf,  maar ook weer opstond uit de dood, maar Hij is het die nu op dit moment meer levend is dan ooit. Hij zit aan Zijn Vaders rechterhand . Hij is het Woord dat leven geeft. Hij is overwinnaar.

Dan heb ik het enkel nog maar over het beeld wat we zo nu en dan zien en ook het beeld wat enerzijds meespeelt in hoe mensen naar geloof kijken,  maar ook door wat ze van ons horen en zien. Ik bedoel veel mensen kennen Hem niet en ze hebben nooit of nauwelijks van Christus gehoord.  Het beeld is het lijdend stukje mens aan een stuk hout. Een beeld wat enerzijds waar is. Anderzijds Hij is zo heel veel meer. Niet dood, maar levendiger dan ooit en Hij verlangt naar ons en in alles wat we doen.

Wanneer we geloven in Zijn leven in ons ,  waarom zien mensen dat dan niet terug in de keuzes die we maken. We spreken over Het koninkrijk dat in Christus is gekomen,  maar we verkondigen dat dit komt als we gestorven zijn. Leven we nu al niet in Zijn Koninkrijk? We spreken over navolging en discipelschap, maar wat betekent dat dan? Het is in de bijbel iets geheel anders dan wat we hedenbten dage opvatten als discipelschap. Het op zondag naar de kerk gaan is dat dan discipelschap? Als je een functie bekleed in de kerk?
Veel gelovigen leven vaak net als anderen  een leven in afhankelijkheid. Ze stellen zichzelf afhankelijk op van de mening van anderen.  Ze leven voor groot deel in het koninkrijk van de ander of dat van zichzelf. Ze nemen  ondanks dat ze gelovig zijn niet werkelijk de verantwoording om in Het koninkrijk van God te leven. Ze wachten veelal af of God iets bepaalds roept of zegt of als ze het niet weten wachten ze af of gaan hun eigen weg. Veel zakenbechter zijn niey onduidelijk als we iets begrijpen vsn wie Jezus is. We kunnen zijn woorden en de woorden van mensen bestudrren uit de Bijbel om te kunnen begrijpen hoe te leven.

Was het niet juist dat wat Jezus ons leerde toen Hij op aarde was?  Hoe we.met God de Cader konden leven, praten? En Zijn sterven was dit niet ook dat Hij liet zien wat het is om je zelf over te geven vanuit liefde ? En is het niet dat we nu al mogen  leven uit de hoop en de verwachting dat we nu al  maar ook na dit leven in een eeuwige relatie met  Hem en de Vader mogen leven? Dat we kracht mogen ontvangen om te doen wat nodig is en Hem mogen horen als we dat willen en dat allemaal door de kracht van Zijn Geest . Hier en nu.

Waarom leven we in angst en beven, in afhankelijkheid, in schaamte, in teleurstelling en in zonde? Weet je wij als gelovigen zien vaak de ander als een appel. Gebutst en gedeukt. Bruine vlekken. We wijzen ze soms hierdoor zelfs af, wij zelf hebben echter dezelfde plekken. Waarmee wij dus ook ons zelf afwijzen. Maar als we dus afwijzen wat gebutst en gedeukt is dan wijzen we af wat God liefheeft.

Wat bepaald jouw zienswijze tav de ander  je geloof ? Weet je wie Jezus is? Ik bedoel , hoeveel weet je van Hem? Hoe diep wil je gaan? Ik geloof dat als we bewuster zouden zijn met wat we binnen laten,  wat we kijken, lezen  en vergaren aan informatie   dat dit ook mede  is wat we uitstralen en hoe we  Jezus verkondigen.
Veelal verkondigen we een verkeerd beeld van Wie Jezus werkelijk is. En wijzen mensen Hem af door het verkeerde of vertekend beeld wat wij verkondigen. Dus als wij een verkeerd beeld verkondigen met ons leven en wie we zijn wordt Jezus afgewezen op verkeerde gronden. Wellicht voor bepaalde mensen  een reden om wellicht nooit het echte leven met Jezus te onderzoeken.

We hebben dus de  verantwoording om Zijn werkelijke licht en liefde te tonen in wie we zijn. Dat betekent dat we onze verantwoording op moeten pakken. Weg moeten uit ons gezapige leven van oppervlakkigheid en middelmatigheid en de verantwoording moeten nemen om het leven te leven waartoe Hij oproept.
Een leven met Jezus wordt vaak verkondigd als levens veranderend. Dus anders. Niet hetzelfde. Maar we zijn hetzelfde en toch zijn we onszelf. Leven in Hem is totaal anders en totaal het zelfde. We zijn volledig uniek als mens en mogen totaal veranderd leven in Christus. Mag je leven een metamorfose  zijn? Dat je niet langer een rups bent maar durf je de vlinder te zijn? Je zelf te laten zien?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s