In een ander licht bekeken.

Jezus. We hebben allemaal zo onze ideeën over Hem. Sommigen geloven niet eens dat Hij bestaat of zelfs ook maar bestaan heeft. Anderen die geloven wel degelijk dat hij bestaan heeft ooit in een ver verleden. Sommigen denken dat Hij best ook een bepaalde impact heeft gehad en nog wel heeft en vinden dat bijzonder. Anderen verdiepen zich er nauwelijks in en vinden alles rondom geloof niet heel relevant.
Ik geloof dat de huidige maatschappij zich typeert als weinig of nietszeggend. Er zijn veel mensen die niet meekomen, gedesinterreseerd zijn in alles wat niet gaat over zichzelf of waaruit ze voordeel kunnen halen. Veel mensen denken dat ze van alles weten, ze hebben een mobiele telefoon en google en dus vragen ze wat iets is en google geeft antwoord op hun vragen.


We leven in een wereld bol staat van onzinnigheden. Die soms lollig zijn, maar inhoudelijk niet echt gaan over wie we zijn en wat te doen. God en Jezus, daar hebben ze van gehoord en misschien gegoogeld, maar de diepe laag, het verlangen van hun hart, dat vullen ze met zaken zonder echte inhoudt.
Jezus echter kwam naar deze wereld om daar nu juist iets in te doen, maar het lijkt soms alsof zelf God in zijn Zoon zelfs niet tot de kracht komt in hen. Ik geloof dat dit te maken heeft met gebondenheid. We zijn blind geworden voor wat echt en waar is. De waarheid is nml relatief geworden en echtheid iets waar je over kunt discuseren. Jou mening ten opzichte van de mijne.
Als het gaat om geloven kunnen we over de Bijbel spreken. We leggen de Bijbel.op tafel en we spreken er over(heen). Als het gaat om regels dan zeggen we dat ze kloplen, maar dien daar vervolgens niets mee omdat er geen werkelijke consequenties aan vast lijken te zitten. Immers het gaat om iets geestelijks en dus iets wat ligt op een gebied wat niet echt te controleren is.


We denken wellicht dat dit iets is van deze tijd en ik geloof dat oppervlakkigheid iddvdr vloek van deze tijd is, maar in alle tijden zijn mensen bezig geweest met wie Jezus is maar in hoeverre we Hem toelaten is altijd al punt van discussie geweest. Immers wie is warm of koud en wie lauw?
Wat bijzonder is aan Jezus is dat zijn autotriteit nooit echt in die zin ter discussie stond als was deze er niet. Hij werd soms als verkeerd en fout gezien. Er werd (af)gevraagd in wiens autoriteit Hij allerlei zaken kon doen? Maar dat Hij iets bijzonder had en de dingen die Hij zei dat die wel anders waren dan ze hadden verwacht dat staat vast.
Jezus kwam naar deze wereld als mens. 100% mens maar tegelijk was Hij ook 100% de zoon van God. Dat is heden ten dage nog wel eens een punt van discussie. Ook in de tijd dat Jezus op aarde was werd er heftig gediscussieerd over zijn afkomst door de geleerden. Het is ook juist daar waar men met van alles bezig is en men zich profileert in een positie, in financiën, in een groep waarbij men Jezus vaak probeert uit te lokken. Mensen die iets te verliezen hadden qua ego . Echter mensen die niets te verliezen hadden trokken met Hem op. Dat zie je terug aan het groepje volgelingen. Dat hoor je als Johannes spreekt. En als voorbeeld zie je dat als Jezus op bezoek gaat bij Simon een Farizeeër.


Jezus werd genodigd en toen ze aanlagen, kwam er een vrouw binnen. Ze stond bekend als hoer. Ze had een kruikje dure olie bij zich. Ze had van Jezus gehoord. Ze wist en begreep hoeveel Hij om mensen gaf. Wellicht was het niet eens dat ze goed begreep wat en waarom ze deed wat ze deed maar haar hart volgende kwam ze tot deze overvloedige daad van aanbidding en dankbaarheid.
Daar waar Simon het ahw liet afweten om Jezus met de juiste en simpel normale attitude, daar was deze vrouw zo dankbaar aanwezig. Ze ging voorbij aan wat anderen van haar vonden, aan financiele grenzen, aan de ruimte die men haar bood als persoon. Ze wilde slechts naar Jezus. Ze wilde meer van Jezus.


Uiteindelijk werd duidelijk dat Jezus is gekomen om het koninkrijk hier op aarde te brengen. Niet slecht voor het hiernamaals. Daar waren anderen vooral mee bezig. Die wilden zo goed mogelijk leven volgens de regels, wetten en dogmatiek. Ze dachten daarmee te doen wat nodig was. Echter deze vrouw deed wat haar hart haar zei. Ze zag Jezus in het licht zoals God dat had bedoeld.
Veel mensen zitten zo vast in hun eigen egotistische manier van denken en benaderen. Ze deed wat haar hart zei tov wat simon deed. Hij deed waarvan Hij dacht dat het Hem in bepaald daglicht zou zetten. Gebonden dus aan wat anderen vonden, waartoe kennis en financiën hem dreven.
Hoe xit het met ons, jou en mij? Wat drijft ons in het leven? Is dat attentie op wie wij zijn als persoon of draait het om wie Jezus is. Volg je je ratio, wordt je gedreven door ambitie of door aanzien? Of is het jouw hart wat geraakt is door zijn liefde voor jou?


Dat vraagt om een open houding ten aanzien van God en anderen boven wiebwe zelf zijn als mens. Het gaat voorbij aan persoonlijk gewin. Jezus zegt dat wie veel vergeven is ook erg dankbaar is, maar wie weinig heeft om te vergeven is de dankbaarheid ook minder. De vraag hierbij is of het ook daadwerkijk zo is dat de een meer en de ander minder te vergeven valt. Ik denk dat we er oppervlakkig mee bezig kunnen zijn en onszelf meten met anderen, maar dat is nu precies wat Onze ontmoeting met Jezus veelal juist oppervlakkig en op onszelf gericht maakt ipv dat we zien Hem met ons hele hebben en houden en voor Hem leggen onder tranen wat we hebben waarin ook onze gebrokenheid ons hart en leven zichtbaar is. Dan zullen we Jezus gaan zien en ervaren in een ander licht, nml die van Verlosser, Bevrijder, Heer.
Oppervlakkigheid van deze tijd, kan ons weerhoyden om Jezus (op) te zoeken. De vrouw zocht Jezus op en deed wat haar hart haar ingaf. Ze vond in Jezus vergeving, bevrijding, erkenning. De vraag is wat Simon vond. Oppervlakkigheid zegt het al. Dat wat aan de oppervlakte is. Een oprechte ontmoeting met Jezus op harts niveau gaat verder en is levensveranderend. Durf je de oppervlakkigheid achter te laten, of zit je vast in je hoofd en leven? Wat zou er gebeuren als we los komen van onszelf? Als we hem gaan ontdekken?

Een gedachte over “In een ander licht bekeken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s