Focus op de juiste relatie

En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira: Dit zegt de Zoon van God, Die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper:  Ik ken uw werken, de liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste.  Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan om te onderwijzen en Mijn dienstknechten te misleiden, zodat zij hoererij bedrijven en afgodenoffers eten.  En Ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich van haar hoererij zou bekeren, maar zij heeft zich niet bekeerd.  Zie, Ik werp haar te bed, en breng hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken.  En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen, en alle gemeenten zullen weten dat Ik het ben Die nieren en harten doorzoekt, en Ik zal u geven eenieder naar uw werken.  Maar Ik zeg tegen u, en tegen de overigen in Thyatira, voor zover zij deze leer niet hebben en zij, zoals zij dat noemen, de diepten van de satan niet hebben leren kennen: Ik zal u geen andere last opleggen  dan deze:  Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom.  En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken.  En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen.  En Ik zal hem de morgenster geven.  Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.
Openbaring 2:18‭-‬29 HSV
https://bible.com/bible/1990/rev.2.18-29.HSV

Jezus zelf is het die alles zuiver ziet en die recht is en het juiste gewicht  weet te leggen over wie jij bent en over de gemeente. Hij spreekt rechtstreeks en zegt dat Hij weet wie we zijn en wat we doen. Hij weet waar het bij ons om draait en kent onze houding er in. Hij begrijpt ook dat het steeds moeilijker is geworden om staande te blijven in geloof.

Waarom is het vaak zo moeilink om te  lijven staan? Luisteren we niet te veel naar allerlei mensen die van alles te zeggen hebben ? Soms met een geestelijk sausje, maar onderrtussen  verleiden ze mensen om niet Gods weg te gaan, maar eigen voorspoed te verkiezen of geluk boven Zijn weg. Probleem is echter dat er geen alternatief is voor Jezus weg. Er is maar één weg. Alle andere wegen en invalshoeken leiden niet naar God, niet naar verlossing. Ze gaan slechts over het leven hier en hoe je er zoveel mogelijk maarschappelijke of persoonlijke voordeel uit haalt  , Jezus weg gaat over relatie. Relatie in eerste instantie met God, maar van daaruit ook met anderen. Dat is leven. Dat leven brengt vrucht voort en zal niet enkel goed zijn voor onszelf, maar is gericht op de ander. Sterker nog dat zal.ons iets kosten van onszelf.

Jezus kent je. Hij kent je diepste innerlijke wezen, doorzoekt wat je zegt. Je kunt dus niet met woorden spelen of dingen doen om beter uit de verf te komen. Hij wil in ons zijn en ons van binnenuit veranderen. Natuurlijk zullen we het soms moeilijk hebben. Zullen we moeten strijden en vechten. Satan zal alles doen om ons vast te houden en ver van God. In Zijn Zoon mogen we echter het Echte leven leven. Geen gemakkelijk leven, maar Hij is er bij.

Hem te kennen is veilig. Het zal desondanks niet gemakkelijk zijn. Nog altijd zullen ons zaken overkomen. De tijd is immers nog niet gekomen.  Maar Hij waakt over ons. Hij is sterk. En er zullen scherven ontstaan. Mensen zullen God afzweren en voor eigen wegen en inzichten kiezen. Soms tegen beter in.
Maar wie luistert naar Zijn woord en doet wat Hij zegt heeft het bij het rechte end. Focus je leven op Hem.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s