Ik dus!🤪

Wat zit een mens toch vreemd in elkaar. Ik heb het dan voornamelijk over mezelf in deze, maar misschien herken je er ook iets van in je eigen leven.

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken.

Spreuken 3:5‭-‬6 HSV

https://bible.com/bible/1990/pro.3.5-6.HSV

Steun op eigen inzicht niet. Ik weet niet hoe het jou vergaat in deze zaken, maar dit is iets waar ik dagelijks mee in een innerlijk conflict ben. Ik sta op en doe de dingen op mijn eigen(wijze) manier. Ik bedenk de dingen voor de dag, de dingen die moeten gebeuren. Vraag er een zegen over of andersom. Ik probeer er gewoon op dit moment maar eerlijk over te zijn.

Vandaag heb ik vakantie en probeer ik wat los te laten, te overdenken hoe ik na de vakantie opnieuw aan de slag wil gaan. Maar dan anders. Dichterbij wat Gods wil is. Nu probeer ik natuurlijk altijd wel daar dicht bij te blijven, maar ik merk dat in de drukte, onrust van alle dag ik soms te snel, te veel wil, ongeduldig ben. Dus te veel mijn eigen weg ga in zaken.

Wat is nu Gods weg en hoe bewandel ik die zo trouw mogelijk? Ik kan natuurlijk de geijkte antwoorden geven. De zaken zo neerzetten dat het gesprek. Niet meer gaat over mijzelf, maar om wat ik denk dat iemand zou willen horen of zien. Ik zoek echter niet de standaard antwoorden al geloof ik dat mijn vragen eigenlijk wel alledaags zijn.

Ik wil starten met datgene wat voor mij het uitgangspunt is in het leven. Dat is God. Waarom? Omdat Hij mijn leven inhoudt geeft op alle gebieden. Hij is degene die er is als niemand naar me luistert. Hij laat me nooit alleen. Hij begrijpt me. Houdt van me meer dan wie ook. Heeft mijn leven daar veranderd en inhoudt gegeven waar ik het het meest nodig heb gehad. Ingrijpend.

Toch vindt ik het lastig om niet in een rol te gaan hangen. Het is niet moeilijk om een rol te kiezen. Gewoon omdat ik in zekere zin ook bepaalde rollen heb. De rol van vader, echtgenoot, werknemer, vriend, christen, begeleider,…

Er is niets mis met deze rollen. Ik hou er van deze rollen die ik in wezen ben. Toch wil ik deze niet vervullen om enkel het mooie er van. Ik wil niet allerlei rollen vervullen die men van mij verwacht. Ik kan niet voldoen aan al die rollen. Ik verlang er juist naar om slechts één rol te vervullen en dat is dat ik een oprechte dienaar ben van Jezus Christus.

Dat betekent niet dat ik de andere zaken niet serieus neem. In tegendeel! Ik geloof dat in het navolgen van Jezus iedere rol zijn oorsprong vindt. We Zijn allen geschapen naar het beeld van God. Jezus ging ons voor en liet zien hoe we met de Vader mogen leven. Hij roept ons op Hem te vertrouwen. Niet onze inzichten zijn belangrijk, maar Gods Weg is de beste.

Waarom kies ik dan toch in veel gevallen voor mijn weg? Omdat ik mens ben. Paulus zegt het zo:

met mijn geest en mijn verstand wil ik graag gehoorzaam zijn aan de wet van God. Maar mijn ‘ik’ gehoorzaamt aan ‘de wet van het kwaad.’

ROMEINEN 7:26 BB

https://bible.com/bible/1276/rom.7.26.BB

Ik ben mens en verlang het goede te doen, maar blijf voortdurend met mijzelf in de weer. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Tegen beter weten in kies ik vaak voor de moeilijke weg. Toch is er in alles het voortdurende verlangen.

Begrijp je me nog? Volg je mijn gedachten? Ik probeer het nog eens uit te leggen. Ik kan soms zo druk zijn met veel zaken, dat ik op een gegeven moment opga in mijn werk, de situatie, de drukte, stress, mijn eigen gedachten, gevoelens, dat ik vergeet waar het in wezen om draait.

Ik leer iedere dag een beetje meer. Ik ontdek dat ik er mag zijn. Dat ik niet. Mijzelf hoef te verloochenen, maar dat ik juist geliefd ben. Niet in wat ik doe of hoe ik me gedraag, maar omdat ik ben wie ik ben. Hij heeft me bedacht, gewild, geliefd.

Hoe moet ik dan zijn? Gewoon mijzelf. Met mijn eigen zinnige zaken. Reageren vanuit het weten dat Hij er is in alles. Dat niets hem uit de hand loopt en ik in alle rust Hem mag bevragen en onderzoeken. Dat ik fouten mag maken en Hij mij niet afwijst.

Het blijft lastig om zaken los te zien van elkaar. Ik bedoel de verwachtingen die ik. Mijzelf opleg of die anderen op mij leggen. God wil dat Ik Hem volg en mijn verwachtingen in Zijn hand leg. Je leest het goed. Mijn verwachtingen in Zijn hand. Hij leid mij naar Zijn wil en neemt mijn verwachtingen en laat me zien dat deze niet waardeloos zijn, maar brengt ze in perspectief van de Zijne.

Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot leven in heiliging.

1 Thessalonicenzen 4:7 HSV

https://bible.com/bible/1990/1th.4.7.HSV

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s