Maand: juli 2020

Met open armen

Gods Geest die in ons is, laat onze eigen geest weten dat we kinderen van God zijn. En omdat we Gods kinderen zijn, erven we ook. We erven hetzelfde van God als Jezus Christus. Net als Jezus moeten we veel lijden. Daarom geeft God ons ook dezelfde heerlijke hemelse dingen als Hij Jezus gegeven heeft.

ROMEINEN 8:16‭-‬17 BB

https://bible.com/bible/1276/rom.8.16-17.BB

Wanneer Gods Geest ons laat weten dat we kinderen van God zijn, waarom leven we dan zo gemakkelijk alsof we dit niet echt weten? Ik bedoel dat we ons zo gemakkelijk af laten leiden door wat mensen zeggen.

Wellicht zijn we bang voor wat ons te wachten staat als we niet voldoen aan wat men van ons verwacht. Immers veel mensen hebben verwachtingen van ons. Ouders hebben verwachtingen van hun kinderen, bazen van hun personeel, leraren van hun leerlingen. Vrienden van hun maatjes, mannen van hun vrouwen en andersom, etc…

Echter, ondanks al wat mensen van ons verwachten is God onze Vader die boven al die verwachtingen staat. Hij is het die ons liefheeft. We zijn erfgenamen in ieder geval. Hij heeft ons lief zoals Hij Jezus liefheeft. Hij til ons ahw op en maakt dat we Zijn kinderen genoemd worden.

Als we Zijn kinderen zijn, dan zijn we behalve erfgenamen ook zeker van het feit dat we bij Hem mogen horen. Als we dit tot ons laten doordringen, zijn we dan bereid om ons als dusdanig op te stellen? Te laten zien wie we zijn boven dat wat men van ons verwacht?

Het is niet gemakkelijk in deze tijd van fake, nep en alsof om echt te zijn en oprecht. Om dit in een land als de onze lijden te noemen klinkt soms overdreven, maar toch is dat voor veel mensen wat het is. Veel mensen zullen verlaten en uitgestoten worden uit het systeem waartoe ze horen.

Immers uit de verwachtingen stappen en achterlaten wat mensen verwachten om dat te gaan doen waartoe God ons oproept is niet gemakkelijk. Het is wel de basis van authensiteit, oprechtheid, (eigen) waarde.

Wanneer we ons werelds systeem veranderen in het systeem van de Vader zoals Jezus ons wil leren, kunnen we moeite verwachten. Maar moeite mogen we echter ook weten dat ondanks alles Hij ons liefheeft en hij ons in Christus met open armen staat op te wachten.