Maand: juni 2020

Kom op man!

Wanneer we het hebben over veranderingen in het leven, vraagt dat om uit te stappen. In beweging komen. Als we de Bijbel lezen zien we dat waar gewone mensen uitstappen in geloof er bijzondere dingen gebeuren.

Noach bouwde een ark terwijl er nog geen drup was gevallen. David versloeg een reus zonder (echte) wapens. Enkel een slinger en een steen. Petrus liep op water, denk aan de velen die werden genezen door naar Jezus te komen.

Veelal zijn we bang om in beweging te komen. We laten ons lamleggen in onze gedachten. We zeggen dat het onmogelijk is en wij dat niet kunnen. Noach kon het zelf niet, David niet, Petrus niet,…

“Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.”

MATTEÜS 19:26 BB

Het gaat God er niet om wat wij kunnen. Hij heeft onze skills niet nodig. Hij roept ons om deel te nemen aan wie Hij is. Dat is geloven. Dat we mogen weten Zijn kinderen te mogen zijn. Dat we geloven wie Hij is.

We leven met Hem vanuit geloof, niet vanuit wat we zien.

2 KORINTIËRS 5:7 BB

Geloven betekent vertrouwen. Ik geloof in je is hetzelfde als, ik vertrouw je. Veel mensen hebben geloof als iets vaags. Zoiets als: “ik geloof het wel” . Of: “ik geloof wel dat…”. Dat laatste is geen geloof, dat is geen vertrouwen, het is eerder ongeloof.

Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten, ook werkelijkheid zullen worden. Het is het bewijs van de dingen die we [ nog ] niet zien.

HEBREEËN 11:1 BB

Wat zijn jouw verwachtingen? Geloof je het allemaal wel, of heb je geloof dat God in zou kunnen grijpen in je leven? Ik geloof dat oprecht geloof actief maakt. Wanneer er werkelijk geloof, vertrouwen is kan je meer dan je voor mogelijk had gehouden. Als God daarbij ook nog eens bovennatuurlijk in stapt zal er werkelijk iets gebeuren in je leven.

Als jij in geloof beweegt, beweegt God met je mee. Veel mensen beweren het van God te verwachten, maar toch gebeurt er veelal niets. Als vastloopt in je gedachten en gevoelens, kan je daar voortdurend mee bezig zijn, maar je zou het ook bij Jezus kunnen brengen. Dat is wat geloof doet. Je kan op bed blijven liggen en niets doen, maar dan zal er niets gebeuren.

“Sta op, pak je matras op en loop.”

JOHANNES 5:8 BB

Durf je nieuwe stappen te zetten? Durf je te bewegen waar je nooit eerder bent geweest? Dat kan best beangstigend zijn misschien. Toch is dat wat geloof doet. Het brengt beweging, hoop, verandering.

Ik zie dat veel mensen moeite hebben hun eigen vertrouwde omgeving te verlaten. Ze weten wat ze hebben al heeft het hun in wezen weinig gebracht. Weinig is beter als niets is soms de gedachte. Dan gaat het wederom om geloof. Om vertrouwen zelfs als je niet goed weet hoe en wat.

Laten we de focus verleggen van onze omstandigheden naar Jezus. Laten we vertrouwen op Hem en wat Hij heeft gedaan. Als we verlamd blijven liggen, wanneer we onze ogen niet openen, als de handen voor de oren houden, dan zullen we verlamd zijn, blind en doof. Maar wanneer we in geloof gaan doen waartoe Hij ons oproept zal er iets gebeuren in je leven.

Ik zeg je sta op en wandel! GELOOF!

Nieuw koers uitzetten.

Sommige zaken in het leven lukken niet zoals jezelf wellicht voor ogen had. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Goed om weer tot bezinning te komen over datgene waar het werkelijk om gaat in het leven.

Waar gaat het ook al weer om in het leven? Wie was ik ook al weer? Waar ben ik voor geroepen?


• Het leven draait niet om mijzelf, maar om God te dienen. Het dienen van God is geen bijkomstigheid, maar hoofdzaak. In alle drukte van de dag en de werkzaamheden die het voortbrengt kunnen we dat gemakkelijk vergeten.

• Ik ben niet geboren als iemand die er niet toedient. Ik ben waardevol, gewild, geroepen om Gods werk te doen. Ik ben geliefd, gezien en God laat ons niet aanmodderen. We zijn kinderen van God de Vader. Dat maakt dat we er mogen zijn. Dat we autoriteit hebben. Dat Hij aan onze kant staat.

• We zijn allen geroepen om hem te dienen. Niet enkel als opdracht, maar vanuit liefde voor Hem. Het eerste gebod zegt dat we Hem moeten liefhebben boven alles en het tweede gebod zegt dat we onze naaste lief moeten hebben als onszelf. Het eerste en tweede gebod hangen aan elkaar. Het een kan niet zonder de ander. Dus dat is telkens weer de basis en het uitgangspunt.


Wanneer het niet loopt zoals je had gedacht, gehoopt, gepland kan dat best frustrerend zijn. Je dacht immers dat je het goed had ingezet. Toch moeten we soms bijstellen. De koers wijzigen. Jezus deed dat soms. Ging weg als bepaalde mensen Hem iets wilden aandoen of als er ongeloof was bijvoorbeeld.

Iig is het goed om soms het roer om te gooien. Niet wat effect je eerste roeping om God lief te hebben of je naaste, maar om te kijken waar moet ik gaan, wat moet ik doen.

Stappen te zetten zijn:

• Bid, spreek God en vraag om leiding. Welke weg je moet gaan. Je zal wellicht geen directe stem horen, maar ik geloof dat Gods Geest ons de weg wijst. Dus zullen we open moeten staan voor zijn instructie. Dat betekent ruimte creëren om met Hem in gesprek te zijn en te blijven

• Maak een nieuwe start. Je kunt ooit ergens begonnen zijn met het wandelen in Zijn bestemming. Alleen misschien of met anderen. Gaande weg raak je soms ff het spoor bijster. Vergeet je soms door alle bijkomende zaken of taken waar het ook al weer om ging. Goed om dingen te overdenken, te bespreken, te herzien waar nodig. Soms zelfs dusdanig dat het roer om moet of juist te laveren. Belangrijk is het doel niet uit het oog te verliezen bij de keuzes die je maakt.

• Zeg dan ook nee tegen zaken waarvan je weet dat ze niet horen bij waarvoor je geroepen bent. Anders stroom je vol met randzaken. Ze lijken belangrijk en kunnen het ook zijn, maar is het jouw ding om te doen? Of misschien kun je het als volgt bekijken scheid de hoofdzaken van de bijzaken. Neem verantwoording en bewaak je grenzen.

• Zoek de ruimte om creatief/anders te kunnen zijn. Dat lijkt dan weer op iets nieuws wat er bij zou kunnen komen naast dat wat je al deed, maar dat is niet de bedoeling. Wees creatief in datgene wat je doet en doe meer in dezelfde tijd door andere manieren te bedenken. Nieuwe wegen leiden naar nieuwe plaatsen, naar mogelijkheden die anderen nog niet ontdekt hebben. Maar blijf luisteren, zoeken naar Gods wil in deze.


Gods plan voor ons leven is onveranderd. Gods plan staat vast. We hebben zelf een keus wat we al dan niet doen, maar Zijn wil voor ons leven is Zijn uitgangspunt. Dit kan je ontlopen. Denk maar eens aan Jona. Hij zal ons voortdurend weer terugbrengen naar datgene waar Hij ons heeft gepland, bedacht.

Weet je waar je geroepen bent? Dan is het zoeken met bovenstaande als uitgangspunt. Dus betekent ben je bereid om te doen wat nodig is? Ben je bereid te luisteren. De Bijbel geeft ons handvatten,Jezus weg laat ons zien wat Gods wil is. Hij geeft aan dat Zijn weg niet gemakkelijk is. Het is anders dan wat de wereld verwacht. Het is echter wel de verandering die nodig is.

Durf je te erkennen dat het niet gaat om wat wij willen, maar dat we mogen doen wat God wil en als je eigenlijk eerlijk kijkt naar wat dat is, dan zal je ontdekken dat het diep van binnen juist is wat je ten diepste wil.