Jezus is waarlijk opgestaan!

Dat is een belangrijk feit voor ons geloof. Zonder opstanding was Jezus slechts een goed mens. Revolutionair, maar uiteindelijk toch gewoon dood.

Maar Jezus bleef niet dood, Hij is opgestaan! Hij leeft voor jou en mij. Hij leeft nu en wil bij ons zijn. Toont ons zijn wonden. Ze zijn door ons geslagen. Hij overwon de dood om ons mee te nemen in die overwinning, zodat ook jij en ik mogen leven met Hem.

Straks, als we sterven mogen we bij Hem zijn. Maar ook nu al mogen we met Hem leven. Een overwinningsleven.

Fijne paasdagen