Ieder mens is wel eens bang. Sommigen zijn echter meer bang dan anderen. De Bijbel leert ons dat angst een slechte raadgever is. Wanneer we vanuit angst leven is dat ongezond. We leven dan niet ten volle.

In huidige tijden is het belangrijk te onderkennen dat angst niet iets slechts is. Angst moet je serieus nemen. Dit klinkt tegenstrijdig misschien, maar we zullen wanneer we angstig worden, ons af moeten vragen waarom we bang zijn. Soms is er een goede reden om bang te zijn.

Angst mag echter niet ons dusdanig beïnvloeden dat we keuzes maken die ons leven in de weg staan. Ik bedoel dat wanneer we keuzes maken om iets te doen of laten die we eigenlijk zouden moeten doen dan luisteren we naar de angst en is ze een slechte raadgever.

Soms echter kan angst ons doen besluiten om andere keuzes te maken. Niet vanwege de angst, maar vanwege de reden waarom we angstig worden. Het signaal die het afgeeft. Vaak is het niet voor niets. We mogen het dan voorzichtig onderzoeken.

Dat is iets anders dan wat veel andere mensen doen. Angstig wegrennen voor de situatie zonder na te denken over wat de verdere gevolgen zijn. Paniek!

Ik geloof dat we soms best ff angstig kunnen zijn, maar hoe gaan we er mee om? Soms kan het je de adem totaal benemen. Allerlei gedachten vliegen je naar de strot.

Goed om dicht bij God te blijven. Hij is Heer! Wanneer wij het zelf niet weten, besluitloos zijn en twijfelen aan onszelf.

Misschien herken je er iets in. Er is veel druk in de huidige maatschappij. Druk om te presteren. Druk om mee te doen op allerlei gebieden. Hoe doe je dat? Hoe handel je het leven of de situatie?

Soms zullen anderen zelfs zeggen dat we niet bang mogen zijn. We zijn toch gelovig?

Maar ook een christen mag angst voelen. Angst is een echte emotie!

Maar we hoeven niet te vluchten. We hoeven niet onder te duiken, te ontkennen. We mogen juist in onze angst, ons uitspreken. We mogen naar Vader gaan ipv weg te rennen. In Hem hoe en we ons geen zorgen te maken. Hij is in controle.

In Hem staan we er niet alleen voor. Samen sta je sterker. Met God sta je supersterk! We mogen altijd bij Hem komen . Hij schenkt ons zijn vrede. Zijn rust zal met je zijn. Niet enkel nu op dit. Moment, maar op. Elk moment dat we Hem opzoeken

Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent.