Doe wat je moet doen!

God zegende hen en zei: ‘Vermenigvuldig je, bevolk de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen, de vogels en alle andere dieren.
Genesis 1:28 HTB
https://bible.com/bible/75/gen.1.28.HTB

Vermenigvuldig je! Bevolk de aarde! Onderwerp haar!

Dat was de opdracht voor Adam in eerste instantie. Het was wat God voor hem bedoeld had.
Wanneer ik er naar kijk dan zie ik Gods grote plan met Adam, met de mens.
Hij roept op om te doen waarvoor hij gemaakt was.

De naam Adam betekent mens of mensheid.
We kunnen zeggen dat in Adam God ons de opdracht geeft om te vermenigvuldigen, te bevolken en te heersen.
De vraag is hoe je vermenigvuldigd. Als we daar naar kijken dan staat er in een andere vertaling niet vermenigvuldigen, maar vruchtbaar. Wees vruchtbaar!

Eigenlijk heeft God ons gemaakt om vrucht te dragen. Dat betekent  iets anders dan , maak kinderen. Het zegt veel meer iets over hoe je je leven in te vullen. Als het slechts zou gaan om kinderen, dan zou na de opvoeding je rol als mens klaar zijn. Dan zou je geen betekenis meer hebben.

Nee, God zegt bevolk de aarde, maak kinderen, wees vruchtbaar in zowel lichamelijke zin, maar de mens is meer dan dat. Hij schiep de mens naar Zijn beeld en dus is ook het geestelijk aspect belangrijk.

Daarom zegt God ook, strek je er ahw naar uit om vruchtbaar te zijn. Wordt talrijk. Niet slechts ga kinderen maken, maar ga verder dan dat. Bevolk, doe wat nodig is. heers, regeer of beweeg! Je hebt mogelijkheden om iets in beweging te zetten. Je bent niet een klein hoopje mens, maar gemaakt om te bewegen. In beweging te zetten. Te doen vanuit wie je bent.

Ik las onlangs dit: Wie wil zoekt een mogelijkheid, wie niet wil een reden.

De mogelijkheden zijn er al. God heeft ons mogelijkheden gegeven. We wachten soms op een specifieke opdracht en weet je ik geloof dat God die ons ook wil geven, maar veel meer dan dat is deze er al.

Hij daagt ons uit om vruchtbaar te zijn. Niet om zoveel mogelijk kinderen op aarde te zetten, maar om vrucht te dragen. Jouw leven mag een vrucht zijn voor natuurlijk een gezin, maar veel meer nog voor de mensheid.

God biedt mogelijkheden zat om hier creatief in te zijn, maar we zullen redenen vinden om het niet te doen. Satan fluistert ze ons in.
Satan zal je vertellen hoe waardeloos je bent. Hij zal je verlammen door je bang te maken, klein te laten voelen en onbelangrijk.

God had en heeft de grootste plannen. Niet voor nu alleen, maar eeuwigdurende plannen. Zijn goedertierenheid houdt nooit op. Zijn liefde duurt voor eeuwig. Hij is de Alpha en de Omega. Het begin en het eind. Van voor de schepping tot in alle eeuwigheid.

God is er voor de mens in al zijn mogelijkheden en die alle redenen achter zich willen laten. De mogelijkheden zijn oneindig, maar het vraagt van ons om onze plaats in te nemen als mens. Jij mag vruchtbaar zijn. Bevolken, onderwerpen, heersen.

Dat klinkt groots, dat is het ook. Je bent gemaakt om groots te zijn. Hij is er bij. In den beginnen, maar ook door de eeuwen heen heeft God laten zien trouw te zijn. Waar we als mens af lieten weten kwam hij telkens tegemoet. In Jezus is Hij zelfs persoonlijk gekomen voor jou en gaf zichzelf op, zodat jij voor eeuwig in grootsheid zou kunnen leven.

We mogen leven vanuit heerschappij. Niet omdat we slechts mensen zijn, maar omdat we kinderen zijn van een levende God. Een God die zichzelf klein gemaakt heeft en daardoor juist groot gebleken is. Wij mogen dat voorbeeld volgen en uitdelen. Dat is vruchtbaar zijn. Vertellen wie Hij is en wie de ander kan zijn in Jezus Christus.

Er zullen allerlei redenen zijn om niet uit te stappen. Om slecht je eigen dingetje te verkiezen. Dat lijkt veilig, maar om vruchtbaar te zijn zul je uit moeten stappen op de Weg die God je biedt. Dat vraagt vertrouwen. Durf je die God te vertrouwen die zichzelf dag aan een kruis om te sterven?

Dat klinkt misschien als iets tegengestelde zoals ik het stel, maar als ik het anders zou stellen? Zou jij je zelf toe durven te vertrouwen aan iemand die voor jou persoonlijk zijn leven heeft gegeven? Die werkelijk voor jou gestorven is, maar die sterk genoeg bleek te zijn om de dood te overwinnen en daarmee juist de mogelijkheid gegeven heeft om voor eeuwig vruchtbaar te zijn voor Hem.

Je bent er niet zomaar. Je bent er om te vermenigvuldigen. God krijgt nooit genoeg van je. Hij wil dat je je vermeerderd en vermeerderd omdat Hij je zo bijzonder en mooi vindt. Al kan je dat misschien net als ik maar moeilijk vatten soms.

God is een God van mogelijkheden en er zijn redenen zat om daar niet in te wandelen. Die horen we dagelijks, maar er is een reden om op te staan en voor de mogelijkheden te kiezen en dat is te leven voor de Koning. In Jezus naam, wees talrijk! Wees vruchtbaar!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s