Maand: januari 2019

De barmhartige Samaritaan 2

…gerechtigheid en recht zijn het fundament van Zijn troon.

Psalm 97:2b HSV

Het koninkrijk van God is een koninkrijk van liefde, waarheid, goedheid, genade. Zomaar woorden die mij te binnen schieten als ik deze woorden overdenk in het licht van het koninkrijk van God.

Wat is er veel onrecht, onechtheid, wettisistme, onreinheid in de wereld. God heeft het allemaal zo niet bedoeld. God verlangt er naar dat wij Hem zoeken. Met Hem leven.

Jezus laat zien in Mattheüs 21:1-11 dat Gods koninkrijk helemaal anders is. Geen machtsvertoon. Geen nadruk op macht , geld, grootsheid. De nadruk ligt duidelijk op de relatie tussen God en mens.

Hoewel God alle macht heeft, ligt de nadruk daar bijna nooit op. De nadruk ligt op liefde, relatie, er zijn voor de ander, goed doen, de mindere zijn, herstel, overgave.

Als we kijken naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan dan zien we dat Jezus duidelijk wil maken dat niet onze vroomheid, niet ons kerkelijk of geestelijk aanzien, niet onze verschijning, of welke functie we bekleden maakt dat we belangrijk zijn.

Het gaat om de binnenkant

Het is het hart wat oprecht openstaat voor wat God er in wil leggen. Iets wat onze menselijke natuur niet zelf voort kan brengen. Nml herstel. Herstel van relatie met Hem, anderen en onszelf. Dat we vanuit dit herstel mogen uitdelen van Hem. Van zijn liefde, trouw en aanwezigheid.

Henk Stoorvogel schrijft: Hij herstelt wat kapot is gemaakt, hij zorgt voor de genezing van de gewonde, hij onderbreekt waar hij mee bezig was om voorrang te geven aan datgene dat prioriteit had.

Dat is het hart van God. Dat is mijn Jezus!