Hoe kijk jij er tegenaan?

Hoe lees jij de Bijbel? Ik ben ff aan het nadenken en lezen, daarbij kom ik bij deze vraag uit.

Jezus ontmoet iemand die hem vraagt: wat hij moet doen om in de hemel te komen.
Ik zelf zou wellicht een stukje uitleggen over wie Jezus was etc…, Maar dat was niet echt aan de orde.

De man wist het antwoord al. Hij wist wat hij moest zeggen en kende goed wat er in de bijbel stond. (Althans de toenmalige geschriften die nu deel zijn de bijbel)

Ik geloof dat we tegenwoordig in veel gevallen best weten wat de Bijbel ons zegt. Wat er staat is vaak best duidelijk. Zeker voor mensen die zich gelovigen noemen.

De vraag is echter hoe we het lezen. Ik ben er van overtuigd dat we veel zaken niet echt toepassen op ons leven als iets wat voor onszelf geld. We lezen het alsof het voor de ander geld. Voor de wereld voor iedereen behalve voor onszelf.

Iedereen heeft een excuus om datgene wat we kunnen leren van de Bijbel naast zich neer te leggen omdat de omstandigheden schijnbaar niet goed zijn. Of omdat ze het ook vanuit een ander licht kunt bezien.

Eigenlijk is het veelal zo dat men denkt dat het vooral onhaalbaar is voor hen zelf. De Bijbel wordt op die manier een boek waar je de waarheid in kunt lezen, maar die niet werkelijk toepasbaar is in het leven.

Jezus sprak met deze man. Wat moet ik doen om in de hemel te komen vraagt de man. Jezus kaatst de bal terug. Wat denk jij? Hoe zie jij het? Wat zegt de Bijbel?
Het antwoord is helder: hou van God met alles wat in je is en van je naaste als jezelf.

Het antwoord is helder. De uitvoering vraagt om werk. Als dit de enige zin uit de bijbel zou zijn, dan hebben we reeds werk genoeg. Genoeg om aan het werk te zijn met onszelf. Te veel om kritisch naar anderen te kijken.

Hoe lees jij de Bijbel?

Lees Lukas 10 vers 25 tot 28 maar eens.

Advertenties

Gemeenschappelijk doel?

Gemeenschap is een behoorlijk intiem woord. Het drukt het meest intieme uit van datgene waar de mens naar verlangt.

Ik als typische man denk bij gemeenschap bijvoorbeeld aan het seksuele contact met mijn vrouw. Heel legitiem, maar ook heel intiem.
Ook denk ik dan aan de kerk. De gemeente. De gemeenschap van gelovigen. Weer iets wat redelijk intiem is.
Ook denk ik aan allerlei vormen van gemeenschappen. Mensen die samen wonen, samen dingen doen.

Gemeenschap ligt in de relationele sfeer. Toch kunnen we stellen dat niet iedere relatie een echte gemeenschap is. Zelfs niet wanneer we het zo noemen.

Wat is nu werkelijk gemeenschap?

Oprechte en echte gemeenschap vindt daar plaats waar men niet enkel door gevoelens en gedachten bent verbonden aan elkaar, maar waar men ahw een geestelijk verbond heeft.

Veel mensen zitten vast in en/of aan relaties vanwege keuzes, gebeurtenissen etc.. zonder dat er in wezen werkelijk een geestelijk verbond is met elkaar.

Ieder mens heeft een keuze,

dat heb ik afgelopen tijd regelmatig gehoord. Natuurlijk is het waar dat we soms de keus hebben hoe we dingen doen of willen doen. Hoe we over dingen denken en hoe we in het leven staan.

Toch is het een gedachte die niet altijd klopt. Immers over sommige zaken heb je nooit de keus gehad. Soms gebeuren er zaken in je leven die je leven totaal op de kop zetten of gezet hebben in het verleden en je hebt nooit de keus gehad of de invloed om dat te voorkomen. Het leven is niet maakbaar!

Terugkomend op gemeenschap. Gemeenschap is iets geweldige. Het spreekt van intimiteit. Diepe verbondenheid en kwetsbaarheid.

Veel mensen zitten vast in relaties zonder ooit samen werkelijk gemeenschap te hebben gehad. Ze zijn dan wel samen en doen dingen samen, maar er is geen sprake van gemeenschap.

Gemeenschap gaat namelijk voorbij aan gevoelens van verliefdheid bijvoorbeeld.

Het gaat voorbij aan gedachten van en over een persoon of meerdere personen. Het gaat niet om wat je wil of vindt. Het gaat niet om fysieke sensaties. Allemaal zaken die wel leuk zijn en ook meespelen in gemeenschap, maar het is het allemaal niet.

Gemeenschap is een innerlijke verbondenheid op geestniveau.

Wat we hierboven hebben genoemd in de opsomming zijn voornamelijk zaken op zielsveel niveau en op lichamelijk niveau. Werkelijk gemeenschap betekent dat je iemand binnen laat op het diepste niveau van je leven.

Ik geloof dat het goed is om op geestniveau in eerste instantie met God te spreken. Hem binnen te laten in je leven. Dit is de manier om werkelijk op het juiste niveau in relatie te zijn. Immers wanneer we ons op het juiste niveau verbinden met Hem, dan verbinden we onze geest met de Heilige Geest.

Die verbinding kan enkel tot stand komen wanneer we (gaan) geloven in Jezus verlossing. Dat betekent namelijk dat we vanuit een keuze Hem binnenlaten en een verbond sluiten met Hem en derhalve met Zijn Geest.

Een nieuw verbond.

Een verbond is zoveel meer dan een afspraak. Het is meer dan een contractuele afspraak. Een contract bezegeld je met een handtekening. De regels gelden. Een verbond gaat veel dieper. Het is als het ware een afspraak om je zelf volledig te geven aan de ander. In dit geval wil het hebben over een positief verbond. Er zijn negatieve verbonden,maar het gaat hier over gemeenschap. Dat is een positief verbond met de ander op geestniveau.

Dat betekent dat we niet slechts aan onszelf denken, maar wellicht juist aan de ander. Dat de ander hetzelfde doet naar jou. Dan komt er niemand centraal te staan, maar gaat het om hetgeen goed is voor elkaar en anderen. Dat God er door geëerd wordt. Dan gaat het niet in eerste instantie om wat viel of denk ik er bij, maar dien ik de ander.

Dit te leren is een keuze. Dat vraagt om verbinding met God, elkaar en je zelf.

Dat is gemeenschap. Ik geloof dat echte en oprechte gemeenschap van God komt. Deze kunnen we werkelijk ervaren wanneer we de heilige geest in ons leven toe laten.

Wanneer we dit doen zullen we gaan ervaren dat ook onze gevoelens, gedachten, wat we willen hierdoor beïnvloed gaan worden. Dit geeft een nieuwe kijk op jezelf, relaties, op God, op de wereld.