Johannes 21:18-19, 1petrus 1:6-9

Het eind in zicht. Petrus was door Jezus geroepen en uiteindelijk heeft hij uitgevoerd waartoe hij geroepen was. Het was een onzeker leven. Maar Petrus is altijd de rits gebleken. Hoe de omstandigheden ook waren hij was trouw in zijn liefde voor Jezus.

We kunnen hem wijzen op zijn fouten die hij gemaakt heeft in zijn leven. We kunnen ze bestuderen en tot de conclusie komen dat Petrus net als wij mens was. Maar we zullen ook ontdekken, dat het leven met Christus hem gevormd heeft.

Petrus de rots waarop de kerk gebouwd is. Nog altijd wordt hij als mens gezien die werkelijk voor Jezus wilde leven. De vraag is dan in deze voor ons. Hoe zit het met jou en mij in deze.

Veel mensen hebben Jezus ontdekt in hun leven. Misschien leef jij ook naar de normen en waarden van het evangelie. De vraag die ik echter mijzelf stel is niet zozeer of ik voor het oog van de christelijke wereld een goed christen ben. We kennen de christelijke maniertjes. De vraag is: in hoeverre zijn wij bereid om ons te laten leiden door Gods Geest IPV door onze eigen wil, onze eigen gedachten, onze eigen emoties?

Durven we onze eigen wegen los te laten en onszelf over te geven in de handen van Hem die werkelijk weet wat goed is voor ons? Of blijven we onze eigen weg bewandelen.