Jij, ik en Petrus. Part 20

Johannes 21:18-19, 1petrus 1:6-9

Het eind in zicht. Petrus was door Jezus geroepen en uiteindelijk heeft hij uitgevoerd waartoe hij geroepen was. Het was een onzeker leven. Maar Petrus is altijd de rits gebleken. Hoe de omstandigheden ook waren hij was trouw in zijn liefde voor Jezus.

We kunnen hem wijzen op zijn fouten die hij gemaakt heeft in zijn leven. We kunnen ze bestuderen en tot de conclusie komen dat Petrus net als wij mens was. Maar we zullen ook ontdekken, dat het leven met Christus hem gevormd heeft.

Petrus de rots waarop de kerk gebouwd is. Nog altijd wordt hij als mens gezien die werkelijk voor Jezus wilde leven. De vraag is dan in deze voor ons. Hoe zit het met jou en mij in deze.

Veel mensen hebben Jezus ontdekt in hun leven. Misschien leef jij ook naar de normen en waarden van het evangelie. De vraag die ik echter mijzelf stel is niet zozeer of ik voor het oog van de christelijke wereld een goed christen ben. We kennen de christelijke maniertjes. De vraag is: in hoeverre zijn wij bereid om ons te laten leiden door Gods Geest IPV door onze eigen wil, onze eigen gedachten, onze eigen emoties?

Durven we onze eigen wegen los te laten en onszelf over te geven in de handen van Hem die werkelijk weet wat goed is voor ons? Of blijven we onze eigen weg bewandelen.

Advertenties

Jij, ik en Petrus. Part 19

Galaten 2:11-14

Petrus wordt openlijk aangevallen, beschuldigd door Paulus. We zien hier een eenzijdige actie, waarop Petrus niet reageert. Petrus heeft iig zoveel geleerd in zijn leven met Jezus dat hij milder is geworden. Daar waar hij vroeger zijn mond geroerd zou hebben zegt hij nu niks.

Men zou kunnen denken dat hij idd schuldig is aan wat Paulus hier verwoord. Tegelijk kun je ook stellen dat het allemaal qua nuance iets anders is. Wellicht heeft Petrus een goede reden om te doen wat hij doet. Iig volgt er geen durecte reactie. Ook zien we dat Petrus geen boosheid heeft tov Paulus. Hij noemt hem in een van zijn brieven ” onze geliefde broeder” .

Hoe gaan we om met kritiek? Ik zelf kan er, eerlijk gezegd, niet goed tegen. De vraag is echter vooral hoe gaan we er mee om? Ben je geneigd om tekst en uitleg te geven? Ben je geneigd het te negeren? Wordt je boos en opstandig?

Vanuit ons verstand, emotie en eigen wil, zullen we al gauw een weerwoord plaatsen op kritiek. Zelfs al is het nog zo goed bedoeld al gauw zien we iets negatiefs en de aanval als persoonlijk. Het is vleselijk. Immers we voelen ons zelf aangetast. Geraakt wellicht, maar in hoeverre gaat het nu werkelijk om ons?

Petrus reactie staat hier niet vermeld. Wat mijn gedachten zijn bij dit gedetecteerd idd dat Petrus geleerd heeft om tot tien te tellen. Niet vanuit zijn vlees te reageren, maar te wachten in deze op wat Gods Geest hem hierover ingeeft. Als dit zo is heeft Petrus zeker één en ander geleerd.

Jij, ik en Petrus. Part 18

Handelingen 12:1-19

Petrus werd als leider vastgezet. Nog maar net geleden was Jakobus nog onthoofd vanwege zijn leidende rol onder de christenen. Petrus komt er op dat moment beter van af.

Het is niet de eerste keer dat Petrus gevangen zat. En ook niet dat hij bevrijd werd. God heeft een plan met de kerk, met de gelovigen en net Petrus.

Petrus gered uit de klauwen van Herodus, maar ook uit de handen van de joodse leiders . Nog altijd is er de strijd tussen wet en genade. Gods plan was echter dat Zijn genade in Jezus Christus bekend gemaakt zou worden.

God is bij machte om wonderen te doen om Zijn Woord bekend te maken. Soms stierven er leiders vanwege het Woord. Om Christus wil. Soms was er het wonder.

God gebruikt zowel het één als het ander. Zowel het sterven als het overleven om Zijn Woord bekend te maken. Dat is het geworden. Eerst in Jeruzalem en van daaruit over de gehele wereld.

De vraag is of wij daar deel vanuit maken. Ik moet daar aan denken omdat we zien dat waar de mens het over het algemeen redelijk makkelijk heeft qua strijd en vervolging om Jezusnaam het geloof vaak juist minder actief lijkt te zijn.

Wat hebben we nodig om werkelijk verkondigers te zijn? We hebben de ruimte. Er is qua godsdienst redelijk de ruimte. Niet altijd gemakkelijk, maar er zijn plaatsen waar ze om Jezus naam gevangen gezet worden. Gedood zelfs.

Jij, ik en Petrus. Part 17

Handelingen 11:1-18

De genade van God is groot. Petrus krijgt een visioen en daarna door gods geest geleid wordt duidelijk dat de gelovigen uit hun comfort zone moeten stappen en het evangelie breder moeten leggen.

Petrus is wederom degene die hier mag uitleggen wat God hiervan vindt. Hoewel Jezus de omgang met Samaritanen niet ontweken is, blijft voor joden dit een grote stap. Om nog te zwijgen van de heidenen buiten Israël.

Petrus neemt zijn rol serieus en luistert naar wat God hem door de Geest verteld. Weet je wat jouw rol is? Durf je het gesprek hierover aan te gaan met God? Dit vraagt van ons dat we in gesprek zijn met God. Petrus werd geopenbaard om Samaritanen en de heidenen te vertellen wie Jezus is.

Herken je de gedachte? Wat zou God je willen zeggen? Misschien eens de vaste patronen los te laten. Niet vanuit redenering te handelen, maar Hem te zoeken in gebed en te vragen jou te openbaren wat Zijn wil is voor jouw leven.

Jij, ik en Petrus. Part 16

Handelingen 1:15-26

Petrus staat op. Alles lijkt op zijn plaats te vallen in zijn denken. Hij heeft Jezus ontmoet en deze heeft met hem gesproken. Hem gevraagd of Petrus Jezus werkelijk lief had. Petrus grote mond was niet zo groot meer geweest. Hij was voorzichtiger nu.

Maar Petrus was er weer. Ze hadden Jezus naar de hemel zien opvaren en nu zaten ze te wachten ..
Wachten op de dingen die komen gaan. Wachten Jan lastig zijn. Voor Petrus due vaak ongeduldig was blijkt dit voor nu toch de beste weg. Alles valt op zijn plek.

Alles valt op zijn en en Petrus begint te snappen hoe het zit. Begrijpt wat Jezus hem gezegd heeft. Jij bent de rots! En nu is het zover. Hij mag opstaan en doen waarvoor hij geroepen is. Hij mag zijn moed tonen.

Wat is het juiste tijdstip belangrijk. Terugkijken in de tijd. Dan is Jezus komst niet raar gepland. En nu is het in dit verhaal Petrus tijd. Tijd om op te staan en uit te leggen wat er is gebeurt.

Het juiste tijdstip is nu. Ik weet niet waar jij bent geroepen en waarvoor het tijd is in jouw leven. Maar het is de hoogste tijd. Tijd om God te zoeken misschien? Tijd om een stap verder te maken en hem te volgen? Tijd om dingen onder ogen te zien? Tijd om te gaan staan en je ontdekkingen te vertellen? Tijd om je ware ding te doen?

Het is in ieder geval tijd voor jou en mij om Jezus de levende Heer bekend te maken. Het is goed om de tijd te nemen en de dingen te overdenken. Het zal immers allemaal niet zomaar gaan. Dat zal met vallen en opstaan gaan. Soms zullen we teleurgesteld raken in anderen en onszelf en wellicht zelfs in God. De weg is niet gemakkelijk, maar zeer de moeite waard. Jezus heeft het ons getoond. Petrus verteld het verhaal en wij mogen luisteren om het verhaal in ons op te nemen en verder te vertellen.

Jij, ik en Petrus. Part 15

Lucas 24:12, 33-34

Wat gebeurt hier nu? Wat is er aan de hand? Petrus zal duizend vragen hebben gehad. Petrus de man die altijd haantje de voorste was. Weet het ff niet. Loopt na maria’s verhaal over de opgestane Jezus toch maar naar het graf. Stel je voor dat het waar is. Ziet de windsels,… Wat is dat? Zou het dan toch? …

Duizend vragen tollen door zijn hoofd. Hoe is het mogelijk? Kan het zijn dat?
Ik herken dergelijke vragen wel. Ook over zaken die God doet in mensen levens. Klinkt niet vroom, ik weet het. Er zijn zoveel verhalen en soms dan bemerk ik de onechtheid. Mensen willen soms ook graag wonderen zien lijkt het. Soms geloven ze wat ze willen geloven.

Regelmatig ben ik sceptisch en zie dingen gebeuren die door geen mens in beweging gezet kunnen zijn. Ik zie de ahw de windselen liggen, maar ik kan er niet goed bij. Hoe ik ook puzzel, de verklaring volgt pas later.

Herken je de gedachten? Misschien ligt het aan mij. Er gebeurt veel om ons heen. God doet zo veel in levens van mensen en tegelijk zie ik ook hoe mensen daarop ingaan soms.
Soms sceptisch net als ik. Soms zie ik het gebeuren, soms laat ik het gaan omdat ik twijfels heb.

Petrus kijkt toch ook even. De windselen zijn er nog, maar… Waar is Jezus? Misschien is hij sceptisch net als ik. Misschien gewoon slechts de vragen. Petrus zegt er niet veel over. Dat zou eerst anders zijn geweest.
Dat is een les die ik hieruit kan leren. Zeg er niet te veel over. Gewoon maar kijken en zien wat er gebeurt.

Dan komt het wonder voor Petrus tot leven. Niet slechts de beelden, de verhalen, maar daar is Hij. Jezus. De overwinnaar! Zichtbaar voor Petrus. Het wonder is geschied. Jezus zoekt Petrus op. Zelfs na de dood, na het verraad…oog in oog met Jezus.

Jij, ik en Petrus. Part 14

Matteus 27:35

Petrus weggevlucht . Overal stond hij met de neus vooraan. Maar waar is hij nu? Hij is er niet bij als Jezus gekruisigd wordt . Als zijn klederen verdeeld worden. Misschien niet bewust, maar hij was gewoon ff niet in de buurt. Hij had wellicht te veel aan zijn hoofd.

Petrus heeft de kruisiging gemist. En jij? Veel mensen missen de kruisiging in hun leven. Ik ken ze en soms vergeet ik soms dat Jezus mijn schuld, mijn schade en schande, mijn pijn gedragen heeft aan dat ruw houten kruis.

Wanneer we ff vergeten waar het om draait als het gaat om Jezus kruisiging, dan is ze bitter en lijkt het allemaal uitzichtloos. Jezus, kapot geslagen, hangt daar. Wanneer we blijven hangen in het moment dan is Petrus verdwijnen zo gek nog niet.

Hoe handelen wij als mensen in momenten dat we Jezus nodig hebben? We zien het als een liefdevolle daad wellicht. We zien het als een daad wat een periode van Jezus leven afsluit. Maar het eindigd hier niet.

We mogen met Jezus gekruisigd zijn. Zelfs al waren we niet aanwezig. Onze moeite en pijn heeft Hij meegenomen de dood in. En we mogen het daar laten. Onze verslavingen, onze schaamte, onze boosheid, ons …

Met Jezus gekruisigd. Ken je de uitdrukking? Met hem gestorven,.. het einde van het oude leven. Niet langer de pijn meedragen zoals voorheen. De dood in… De rest volgt.