Levend Woord van God

Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid.
Psalm 68:20 HSV
https://bible.com/bible/1990/psa.68.20.HSV

Christenen citeren graag de Bijbel. Mooie woorden. Toch zien we vaak dat ook wij als gelovigen woorden citeren, maar eigenlijk niet goed weten hoe er mee om te gaan. We spreken ze uit, maar eigenlijk ervaren we vaak niet wat ons gezegd wordt.

Leven met God?

Geloofd zij de Heere, maar we gaan vaak al mopperend de dag door. Hij overlaad ons dag aan dag. We zien en ervaren het vaak helemaal niet. De zaligheid? We vragen ons af welke dat is of we beredeneren het helemaal stuk.

We denken wijs te zijn. We leggen het uit alsof het een boek is, maar vergeten dat het woorden van leven zijn. Lezen vanuit eigen inzicht en passen het al dan niet toe op onze manier, maar waarbij het eigenlijk neerkomt op dat we anderen iets opleggen om te doen waar we zelf vaak moeite hebben.

Zo zegt de HEERE : Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe , want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE .
Jeremia 9:23‭-‬24 HSV
https://bible.com/bible/1990/jer.9.23-24.HSV

De waarheid ontdekken voor je eigen leven

Weet je, we kunnen doen alsof we wijsheid in pacht hebben en de woorden vanuit de Bijbel interpreteren zoals ze ons het beste passen, maar hoe je ze dan ook wend of keert het zal slechts jouw interpretatie zijn. Wanneer we echter ontdekken dat het woord waarheid is voor ons eigen leven en de kracht die er in liggen niet vanuit onze interpretatie is, maar de waarheid is die God over ons leven wil uitspreken dan mogen we zien hoe groot en liefdevol Hij is. Wat Hij in ons leven wil doen .

Hij is het die mensen vrij maakt. Die ons in waarheid wil leiden. Ons genade schenkt als we fouten hebben gemaakt. Ons antwoord geeft als we Hem roepen. Hij wil het beste met ons.

Het woord is er om anderen te leren, maar meer nog dat ik hem zelf leer kennen. Veel mensen gebruiken het echter als een verzamelboek met teksten om hun eigen dingen te kunnen weerleggen. Niet als een levend woord wat echte verandering teweegbrengt.

Gods woord is levend. Ook voor jou persoonlijk.

Niet voor niets wordt Jezus Christus het levend woord van God genoemd. Hij is het bewijs dat wat God zegt werkelijk waar is. Weet je wat mooi is, als wij ons uitstrekken om te doen wat Hij van ons vraagt we de Waarheid van Zijn liefde voor ons gaan ontdekken boven de regels die anderen ons opleggen.

Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn , niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
2 Korinthe 3:6 HSV
https://bible.com/bible/1990/2co.3.6.HSV

We zijn vrijgekocht en betaald door het levende Woord. De letter dood. Gids Geest maakt ze levend in ons. Wanneer we ons laten onderwijzen door Hem. Wanneer we zoeken antwoord Hij ons. Wijst ons de weg.
Gods woord is er niet om anderen te bekritiseren, maar om kritisch te kijken naar wie we zelf zijn en we mogen leren dat God ons tegemoet komt als we Hem zoeken en Zijn waarheid in ons leven toelaten.

Advertenties

Uit volle borst.

Ik vind het heerlijk om bij ons in de kerk te zingen. Ik zing uit volle borst. Er is een tijd geweest dat ik dat niet(meer) deed. Dat ik niet meer zo kon zingen tot eer van God. Mijn hoofd zat vol met andere zaken.

Sommige mensen komen later de kerk binnen. Ze missen dan dit gedeelte van de dienst, terwijl het voor mij juist zo’n belangrijk deel is van de totale dienst. Het openstellen van mijzelf door de liederen heen. Het raken van mijn geest met die van God.

Ik heb geleerd dat ik in de dienst kan zijn, Jan zingen zelfs, maar onaangeraakt weer kan vertrekken wanneer ik mij niet openstel. Wanneer ik kritisch ben over anderen en me daarop richt IPV op de liederen, op God, Zijn verlossing, de ontmoeting met Hem.

Het is gemakkelijk om met de handen in elkaar zakken wat liederen mee te mummelen. Me bezig te houden met anderen. De dienst raakt me dan totaal niet. De preek zal me dan ook minder aanspreken.

De voorganger kan zijn best doen en zelfs een specifiek woord voor me hebben, maar wanneer ik gesloten ben voor een oprechte ontmoeting met God zal ik dan ook weinig ontvangen. Natuurlijk zit het niet direct in de liederen, niet in de prachtige muziek, maar het is mijn hart die geopend mag zijn om Hem te ontmoeten die Zichzelf voor ons gaf.

Ik ben blij met de muziek bij ons in de kerk, met de spreker, maar ook blij met de ruimte om hard te kunnen zingen, te bewegen ( al is dat vaak als een hark). Het is heerlijk God te ontmoeten in samenzijn met anderen. Met familie, vrienden.

Bedek de wereld.

Wat een ellende, rotwereld, rotmensen, de regering deugt niet en het weer is ook pet. Alles is smerig, achterlijk, dom, waardeloos, niks waard,…bla bla bla..ik ben boos.
Het deugt allemaal niet. Het stinkt. De mensen zijn stom, te dik, te dun, en die daar ruikt niet lekker, de ander draagt te veel parfum, …bah!

Het is alsof je met blote voeten over heet zand loopt. Of over gebroken glas. Een veld vol doorns. Je voeten zijn bloot en je zegt: ‘dit is niks voor mij, ik kan het niet aan. Dit doet zeer, dit is te pijnlijk. Vreselijk, ondragelijk.

Je hebt een idee! Je gaat het anders doen. Alles bedekken, zodat de scherpte er af gaat. Je de hitte niet meer voelt . De pijn dragelijk wordt. Alles bedekken, wat dacht je van leer? Als je alles bedekt met leer dan dien je voeten geen pijn meer.

Als je overal leer overheen legt beschermt dat tegen de pijn. Je zegt dan als het ware:’ ik probeer van haar af te komen en ik probeer van de dingen en personen af te komen die me pijn doen, me prikken,steken, lastig zijn, me irriteren. Ik zet de temperatuur precies goed en ik verbied het dat mensen verschrikkelijke luchtjes dragen, dat ze te dik worden of te dun zullen zijn. Dan ben ik er van af. Dan heb ik er geen last meer van . Neem ik gelijk ook nog ff mee dat ik ook kast heb van muggen en dan zou ik heel gelukkig moeten zijn en tevreden.
Ja Toch?

Doen we dit niet allemaal? Dit is de manier waarop we vaak de zaken in ons leven benaderen . We willen van de rottigheid af. We zouden alles af willen dekken met leer. Dan zou de pijn over zijn. Ja toch? Want dan worden onze voeten niet meer verwond. Dan hoeven we de pijn niet meer te verdragen van het hete zand . Het glas, de doorns.

Toch is het niet zo logisch. Stel dat we het anders doen. We doen leer om onze voeten. Schoenen aan. Dan kan je wandelen door heet zand. Over glas en door stekels. Je zou er geen last van hebben .

Weet je: je zou van alles kunnen veranderen, maar wat zou het geweldig zijn om niet langer bezig te zijn enkel vanuit de situatie waarin je zit. Deze proberen weg te doen uit je leven. Soms is het niet zaak de ander te bedekken of de situatie. Vaak is de oorzaak van pijn simpel weg te nemen door je zelf te beschermen.

Kees maar eens in de Bijbel Efeziers 6, met name vers 15.

*Dit verhaal overgenomen in eigen bewoording uit boek brene Brown, verlangen naar verbinding.

1 Woord

Een enkel woord kan genoeg zijn
Het kan maken en breken
Het diepste raken
Soms voelt het fijn
Soms ervaar je pijn

Ik wil mijn woorden wegen
Ze spreken uit het hart
Ze mogen raken
Maar dan als zegen
Daar kan iedereen tegen

Ik wil Gods Woord laten leven
Me verdiepen in Hem
Zodat Hij zal raken
Hij wil vergeven
Je liefde geven

HV

Kwetsbaar blogje

Terwijl ik nog in bed lig, denkend, biddend, kom ik tot de gedachte dat ik het lastig vindt om met mijn naasten werkelijk bij God te komen.
Dat klinkt ongelofelijk misschien, maar juist daar heb ik behoorlijk wat schade opgelopen in mijn christelijk leven. Dat wat veilig leek werd onveilig. Wat kwetsbaar was werd gezien en voor mijn gevoel vertrapt.
Terwijl juist die naaste de plek is waar geloof beleefd mag worden is dat ook de plek waar je kwetsbaar bent.

Ik las vanmorgen dat waar twee of drie in Zijn naam bij elkaar zijn, daar is de Heer in ons midden.
De vraag is niet zozeer of de Heer er zal zijn. De vraag is meer zoeken wij elkaar opinie Zijn naam? Ik bedoel we kunnen op allerlei manieren elkaar opzoeken. We kunnen zelfs gelovigen zijn, maar waarom zijn we bij elkaar? In wiens naam?

We ontmoeten dagelijks mensen. De vraag is echter waarom we bij elkaar komen? We komen als gezin bij elkaar. Als vrienden, collega’s, familie wellicht, maar komen we ook bij elkaar in de naam van Jezus? Het is natuurlijk fijn om met vrienden of familie op te trekken, maar wat is het fijn als je als familie of vrienden niet slechts op die manier bij elkaar komt. Dat je naast dat ook bij elkaar komt in De naam van de Heer Jezus Christus. Hij zal dan in ons midden zijn.

Het is gemakkelijk om gezellig te doen en niks te zeggen over wat je diep van binnen bezig houdt. Dan hoef je niks uit te leggen ook. Maar ik geloof dat we in wezen verlangen naar het diepere samenzijn waarin het gaat om het meest wezenlijke. Contact met Hem en daardoor ook contact met elkaar.

Ik wil daar wat stappen in zetten. Ik weet dat ik daarin wat heb te doen. Ik ben beschadigd geraakt hierin door mensen die ik vertrouwde en met wie ik mijn hart heb gedeeld. Daardoor kost me het moeite nieuwe stappen te zetten. Daarom vraag ik de Here mij door Zijn Geest te helpen om opnieuw kwetsbaar te durven zijn.

Kwetsbaar blogje vindt ik zelf. Maar uitstappen betekent kwetsbaar zijn. Open over wie je zelf bent. Niet enkel het van de ander verwachten of de schuld bij anderen te leggen. ook zelf stappen zetten en je zelf laten zien naar de ander. Ik geloof in deze waarheid, maar lastig is het wel.