Uiteindelijk,…

Al weet ik niet wie ik ben
Niet goed waarvoor ik sta
En heb ik geen idee wat te doen
Ik weet van Wie ik ben
En dat doet er werkelijk toe

Wie ik ben is Wie ik ken
Hij zal bij me staan
Hij weet wat te doen
Kent me als geen ander
Zegt me; je doet er toe!

Uiteindelijk, Als alles is vergeten
Mijn leven is voorbij gegaan
Ik zelf niets kan doen
Komt Jezus naast me staan
In Zijn naam doe ik er toe!

HV

Advertenties

Onderwezen onderweg

Terwijl ik onderweg ben
Wordt ik onderwezen
Door te vallen leert de Heer mij
hoe ik opstaan moet.
In praktijk inzicht gekregen
Struikelend vooruit gaan
Lopen, wandelen, bewegen
Soms een misstap,
Soms gaat het goed.

HV

Hartsverlangen

De wereld wil mensen
Die meedoen met de rest
Leven voor wat je zelf wil
Zelf bepalen uit protest

Eigen baas zijn is de norm
Men wil immers zelf weten
Wat te doen en wat niet
Volgedronken, volgevreten

Onder de noemer vrijheid
Zijn ze zelf de baas
Doen wat je zelf wil
Is eigenlijk dwaas

Ik wil het anders
De minste proberen zijn
Niet altijd het leukste
Soms zelfs kiezen voor pijn

Laat mij maar zwak zijn
De vreemde eend in de bijt
Iemand die anders is
Noem het eigengereid

Ik bedoel zoals Jezus
Vernederd, geslagen en gedood
Zijn liefde als norm voor de wereld
God is zo groot

Onbegrijpelijk hoe zwakheid
Niet past in het verstand
Maar het juist datgene is
Waar het hart in wezen naar verlangt.

HV

Zegen

Ik voel de wind in mijn gezicht
De zon schijnt heerlijk
Ze geeft een prachtig licht
Een mooie avond in de lente

De zon is nog niet onder
Het wordt een beetje fris
Ik zit te wat na te denken
Over wat voor mij belangrijk is

De mooiste zaken van mijn leven
Komt niet voort uit eigen handen
Het beste is me ooit gegeven
En ik zie uit naar wat nog komt

Sommigen noemen het geluk
Soms kom je die momenten tegen
Toch komt het beste niet vanzelf
Ik weet het, het is Gods zegen.

HV

Vrije wil of pratende pop.

Ik las vandaag een gedeelte in een boek waarin het volgende staat:

de prijs van de vrije keuze om hem of anderen lief te hebben is: er zijn net zo vrij om niet lief te hebben als om wel lief te hebben.

De Bijbel leert ons om God lief te hebben boven alles. De naaste als onszelf.
Toch heeft God ons geen machines gemaakt waaruit een voorgeprogrammeerde liefde komt. Pratende pop die zegt dat Hij lief is. Geen apparaat wat zegt en doet wat er ingelegd is door de maker.

Mooi is het dat God ons een vrije wil gegeven heeft om al dan niet voor Hem te kiezen, zijn opdracht uit te voeren om anderen lief te hebben als onszelf. Hoewel ergens een knopje misschien wel handig zou zijn. 🤪

Part of the deal?

Immers willen we God volgen in Zijn liefde voor ons, dan is dat best lastig. Wat nu als iemand ons iets aangedaan heeft? Hoe kunnen we dan van die ander houden als dat part of the deal is? Is dat zinvol? Willen we dat wel werkelijk?

Wat is liefde als we het slechts voor onszelf houden? Het lijden in de wereld is groot. Niet gelijk verdeeld, maar groot. Ik geloof echter dat ieder mens met zaken te maken krijgt die zijn of haar leven in de war brengt. Zaken in ons leven maken ons boos, teleurgesteld, beschadigen ons, waardoor we moeten nadenken of we wel of geen ruimte in ons hart en leven hebben voor liefde.

Lijden om te groeien?

Ik geloof dat het lijden niet voor niets in deze wereld is. Het lijden is nodig om te groeien, te ontwikkelen, sterker te worden. Zoals een sporter steeds verder moet gaan, langere afstanden moet afleggen, harder moet lopen, handigheden moet leren door vallen en opstaan. Toch mag dat niet te ver gaan. Dit moet binnen grenzen. Anders vallen er gewonden. Dus een goede coach is nodig.

God is goed! Veel mensen lopen desondanks stuk vanwege de pijn die ze hebben meegemaakt in het leven. Ze vinden het lastig om God als liefhebbende Vader te zien. Ze zijn teleurgesteld door anderen. Door familie , vrienden, relaties. Ze willen dat er recht gedaan wordt in hun leven.

Recht in situaties.

Eigenlijk is elk mens bezig met dat recht. Er moet recht gedaan worden aan de situatie. De pijn, verdriet, de bitterheid kan niet zomaar aan de kant gezet worden. Sommigen mensen proberen dat wel, maar dat Aart uit in ontkenning van wat hen is aangedaan, in ontkennen van verdriet. Daarmee wordt geen recht gedaan aan de situatie.

God doet daar niet aan mee. Weet je, we kunnen veel keuzes maken in ons leven. Maar God wil het beste voor ons. Hij houdt van ons. Het lijden is niet perse van God. Wanneer iemand jou iets heeft aangedaan kunnen we God daarvan beschuldigen. Maar eigenlijk zeggen we dan dat we het Hem kwalijk nemen dat de mens een vrije wil heeft in het leven.

Wanneer we zeggen God je had in kunnen grijpen in de situatie dan zeggen we een aantal zaken:

  • God het is Uw schuld.
  • Die ander verdiend geen vrije wil en daarmee zeggen we dus dat niemand een vrije wil zou mogen hebben. We maken immers allemaal fouten en beschadigen anderen. Ik heb het recht om, …( Boos te zijn , te haten, ….)
  • Daarmee stellen we ons boven de ander, maar ook boven God zelf.

We denken vanuit ons eigen perspectief zolang we vasthouden aan onze eigen gedachten en gevoelens. Zo lang we die geloven is er geen ruimte om werkelijk lief te hebben. Ik geloof dat er in de wereld zo veel pijn is omdat mensen denken werkelijk lief te kunnen hebben en toch ook te kunnen haten.

God heeft voorzien in oplossing. Nml een offer. Jezus als offerlam voor zondige mensen tot vergeving, voor beschadigde mensen tot herstel, voor mensen die vastlopen tot bevrijding.

Weet je God heeft er alles aan gedaan om mensen vrij te maken van dat geen wat hen blokkeert in Liefde voor Hem en anderen. Waar we Hem leren liefhebben leert Hij ons dat we ook anderen werkelijk lief kunnen hebben.

Niet lichthartig.

We hoeven lichthartig omgaan met zaken die ons zijn aangedaan , overkomen. Het is belangrijk ze juist onder ogen te zien. Maar God probeert juist zijn kinderen bij elkaar te brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. Zou je dat willen? Je mag je verdriet uiten bij Hem.