Namens God gesproken? 

Ik geloof dat God spreekt! Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar ik weet persoonlijk dat God vaker en duidelijker spreekt dan we durven of willen geloven soms.

Duidelijker dan we durven of willen geloven? Jazeker! Ooit ben ik een zoektocht begonnen naar het feit of God werkelijk bestaat. Een tocht die voortkwam uit een soort van bewustwording van het feit dat God voor mij nauwelijks relevant was in mijn leven. Niet vanwege God, maar omdat ik de relatie met God niet goed kon pakken.

Gods woord is relevant.

In deze zoektocht heb ik ontdekt dat als God relevant zou zijn in mijn leven, dan zou ik ook Zijn stem moeten kunnen verstaan in mijn leven. Een leven als christen zonder ooit Zijn stem te verstaan was voor mij als een relatie waarin niet gecommuniceerd wordt. Nietszeggend dus.

Om werkelijk met God te leven zullen we Zijn stem ook moeten verstaan. dat kan op verschillende manieren, maar kan nooit in tegenspraak zijn met wat Hij eerder al gesproken heeft. God is immers in eeuwigheid de zelfde en veranderd niet. Met andere woorden, God spreekt zichzelf niet tegen.

Soms denken mensen van God gehoord te hebben dat er iets zal gebeuren of wellicht heeft God zelfs werkelijk gesproken, maar veelal zie ik dat de mens een eigen interpretatie geeft aan of gevoel en emotie toe laat. Of eigen gedachten over zaken verworden tot interpretaties alsof het woorden van God zijn.

Wie durft God tegen te spreken?

Ik kan niet zo goed overweg met deze dingen. Veelal legt men een gesprek helemaal lam met een uitdrukking dat God tot iemand gesproken heeft en men dus niets meer in kan brengen. Immers wie durft God tegen te spreken? Nogmaals ik geloof dat God spreekt en derhalve kunnen we een koers uitzetten op wat God ons gezegd heeft. Echter waar loopt het mis als men iemand benaderd en hem verteld dat zaken niet goed zijn. Een opmerking dat God anders gesproken heeft legt dan soms druk omdat er iets is wat niet klopt.

Iemand kan uitleggen God gehoord te hebben terwijl zijn of haar leven totaal niet in lijn ligt met wat God gezegd heeft. Als God iemand roept om bijvoorbeeld een profeet te zijn dan zal wat gezegd wordt ook moeten kloppen in lijn met wat God in Zijn woord gezegd heeft en anderen zullen dit ook als dusdanig moeten herkennen. Of iemand zou kunnen denken dat God hem geroepen heeft als leider. Zou het dan niet zo zijn dat er mensen zijn die deze leiderschap bevestigen?

Iemand die ik ken denkt van zichzelf dat hij de gave van gastvrijheid heeft. Echter in zijn leven is dit niet terug te halen. Hij is enorm op zichzelf. Vindt het lastig als iemand in zijn huis dingen doet die zijn systeem in de war schopt. Is liever op pad dan dat hij thuis mensen ontvangt. Dus niet!

Laatst schreef iemand een brief met als ondertekening de naam van God. In deze brief ging het over de persoon die de brief namens God had geschreven. Enkele zaken uit het persoonlijk leven van deze persoon werden genoemd in dit schrijven namens God. Zaken waarin de onvrede van de persoon naar voren kwamen over zijn financiële situatie, over zaken die persoon in kwestie was overkomen en die nu werd neergelegd bij degene die de brief ontving als dezes verantwoording in Gods naam.

Manipuleren in Gods naam?

Ik heb daar moeite mee. Niet met feit dat iemand zegt iets van God gehoord te hebben maar met het feit dat men in Gods naam zaken uitspreekt om er zelf beter van te worden. Ik geloof niet dat het zo werkt. Onvrede ombuigen om je gelijk te krijgen in Gods naam is op deze manier een vorm van manipulatie mijns inziens.

Ik geloof dat als God spreekt men ook de stappen moet zetten die God duidelijk maakt in Zijn woord. Wanneer men zegt dat God spreekt zal men ook Gods aanwezigheid in zijn of haar leven moeten tonen. Daarmee doel ik op als God specifiek tot iemand spreekt en men doet zelf niets in de lijn der dingen die daarbij van belang zijn. Men kan niet anderen de wacht aanzeggen en in Godsnaam druk leggen maar in eigen leven alle regels aan de laars lappen.

Iemand die Gods stem hoort, maar er zelf niets mee doet zal aanstoot geven. Echter iemand die Gods woord hoort en zijn leven is in samenspraak met Gods wil, dan is Gods woord ook betrouwbaar. Iemand die de waarheid verkondigd maar in ontkenning leeft van eigen zaken is onbetrouwbaar in wat hij of zij zegt. Iemand die erkent niet perfect te zijn en bereidt is te luisteren om deze te veranderen is meer betrouwbaar wat mij betreft.

Ben je bereid God toe te laten in eigen leven?

Veel gelovigen proberen anderen te vertellen wat Gods wil is, maar hun leven is niet gebaseerd op wat God wil,, maar ze leven een leven naar wat ze zelf willen. Gericht op zichzelf. Iemand die namens God spreekt spreekt mijns inziens in eerste instantie tot zichzelf en daarna pas tot anderen. Het is hoogmoed om namens God tot anderen te spreken zonder zelf de bereidheid te hebben om God toe te laten in eigen leven.

Een gedachte over “Namens God gesproken? 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s