Ik ben een boek aan het lezen. De kunst van het loslaten en vasthouden. Boek van Wim Rietkerk. In het boek mooie zaken gelezen over Jakob. 

Op dit moment lees ik een gedeelte over hoe Jakob worstelt met God. Jakob heeft van alles gedaan en meegemaakt in zijn leven, maar is hier op een punt gekomen dat hij alles los moet laten wat hij heeft. Zijn vee, zijn  werk, en zelfs zijn gezin. Jakob blijft alleen achter. 

Terwijl Hij alleen is, komt daar God in gedaan te van een engel en strijd met Jakob. Jakob houdt er een beschadigde heup aan over. In het boek van Wim staat dat Jakob won van de engel. En mijn bijbel geeft aan dat de man(engel) zag dat hij Jakob niet kon overwinnen, maar persoonlijk geloof ik dat God een eerlijke strijder is. 

Hij gaat gerust de strijd met ons aan, maar doet dat op ons niveau. Kan God verliezen? Niet in  het gevecht an sich, niet op gebied van inzicht, kracht, wijsheid,… Maar het is God niet te doen om de strijd, maar om jou en mij, in dit geval om Jakob.

Durf je met God in gevecht te gaan?

Mijn vraag in deze is: Welke strijd heb jij te voeren in je leven? Durf je het te benoemen? Ik geloof dat we vaak strijd hebben, maar benoemen deze niet. We vechten er niet tegen omdat we bang zijn voor het verlies. We botsen er wat tegenop, we schelden, zijn boos, maar gaan we ook werkelijk het gevecht aan? 

Durf je alles los te laten? Je gezin, je werk, je leven en met God te vechten om werkelijk tot de kern te komen? Durf je zelfs wanneer je gewond raakt toe te geven dat je je hele leven bezig bent met overleven door eigen inzichten te volgen boven die van God?

Ik vind het beeld van het gevecht van God erg confronterend. Hoe vaak wil ik niet de dingen op eigen wijze op lossen. Jakob had dat ook zijn hele leven gedaan. Je moet zijn verhaal maar eens lezen. Ik vraag me af hoe jij je weg met God gaat. Misschien zeg je zelfs dat je het zonder Hem wel kunt redden. Zou het zo kunnen zijn dat wanneer we het gevecht niet aangaan, we weglopen voor de feiten God dan in zekere zin verliest? Ik bedoel dat als we Hem loslaten en al het andere en onszelf als uitgangspunt nemen we dan Hem op een lager plan zetten in ons leven. buitenspel misschien zelfs. Zou het kunnen zijn dat God dan juist ahw jouw hart verloren heeft? 

De strijd gaat om je hart

God is de strijd met Jakob aangegaan en zijn hart gewonnen. Ook voor jou is God in Christus de strijd aangegaan. De vraag is of wij willen accepteren dat dit nodig was om jou te redden. Hij gaf Zijn leven over voor jou om de strijd om jouw leven te kunnen winnen. Zijn opstanding uit de dood maakt het mogelijk. De vraag is of hij bereid bent om jouw leven aan Hem over te geven en Zijn zegen over jouw leven te aanvaarden. 

Jakob begon een nieuw leven als Israël. In Christus mag je als Jakob ook opnieuw beginnen. Het begint met loslaten van de huidige situatie en Hem toe te staan in je leven en Zijn weg te willen gaan. Wellicht kom je net als Jakob gehavend uit de strijd, maar in Hem zijn we meer dan overwinnaar.