Soms kan het leven tegenzitten. Zelfs wanneer we in God geloven. Sterker nog: velen zullen juist dat gebruiken om ons aan te vallen en neer te halen. Vaak zelfs mensen die ook geloven durven beweren dat juist in die momenten dat zij het ware geloof hebben en wij niet. 
Johannes schrijft dat deze mensen die ons neerhalen niet bij God horen. Het zijn mensen due zich als het ware vast houden aan de wet en zichzelf op de borst slaan. 

Het is niet gemakkelijk en misschien wordt het zelfs nog moeilijker. Maar we moeten niet bang zijn zelfs als men ons iets aan doet. Men kan ons leven kapot maken. Met woorden of zelfs de dood. 

Dat laatste zal meevallen hier in Nederland, maar we kunnen veel moeite hebben op allerlei gebied en men kan ons hierop afrekenen wellicht, maar wanneer we volhouden en staande blijven mogen we weten dat Hij altijd bij ons zal zijn en wij bij Hem. 

Degene die het allemaal zo goed op een rijtje hadden? Die over ons gelogen hebben? Afgewezen en vernederd? Die zullen zich achter de oren moeten krabben. Wie zijn zij? Ze zijn als de vrouw van Lot. Gered door God uit de stad , maar door eigen belang zullen ze alsnog sterven. 

Pittig hoor! Wat is de essentie van dit stuk nu precies? Dit is geschreven aan de hand van wat in openbaringen 2 te lezen staat Tav de Gemeente te Smyrna. 

Het laat zien dat het belangrijk is om in het leven de juist prioriteiten te stellen. Waar leef je voor? Voor Wie leef je? Veel mensen leven hun leven voor zichzelf. Hun uitgangspunt is niet Christus als Heer, maar ze willen het goede van het evangelie vermengen met wat hen zelf het beste past. Eigenbelang staat hoog in hun vaandel, al zullen ze dit niet direct verkondigen. Vaak verhuld met een vroom sausje. 


Dit is echter niet wat Christus als uitgangspunt heeft. Het gaat allemaal niet om jou! Het gaat hier om wie we werkelijk liefhebben in dit leven. Waar ligt jou hart ? Dat is de vraag in deze. 

Misschien ben je teleurgesteld geraakt. Bitter geworden, maar zie dan op Christus die ons heeft vrijgekocht en jouw bitterheid, jouw teleurstelling, pijn heeft gedragen en laat je hart vullen en vervuld zijn van die unieke liefde in alles. Ook als het leven soms pijn doet. Als het er allemaal niet zo eerlijk aan toe gaat. Dan mogen we weten een Heer te hebben die niet slechts wijsheid heeft geschonken, biet slechts zijn leven gegeven heeft, maar die alles wat wij ooit hebben moeten dragen ook gedragen heeft. Die jouw pijn kent als geen ander,maar die ook de dood overwonnen heeft omdat deze geen enkel greep op Hem had. zijn liefde is te groot om ingekaderd te worden. Zelfs de dood kon hier geen grens stellen.