oprecht in woord en daad!

Paulus had een sterk verlangen om het evangelie te verkondigen. Hij was gedreven dor de liefde van Christus, Hij had de Heer Jezus ontmoet terwijl hij onderweg was om zichzelf als het ware te profileren als een grote leider. Hij deed dat vanuit zijn eigen overtuiging van wie God zou zijn. Hij had God ingepast in zijn leven en gestudeerd op de inhoud, maar van werkelijk relatie was (nog) geen sprake. Paulus ontdekte dat werkelijke relatie met God niet begint met ijver, maar met relatie.

jezus-mensheid

Door zijn ontmoeting met Jezus veranderde het hart van Paulus en veranderde ook zijn ijver naar passie. Passie voor God. Een passie die hij niet onder stoelen of banken stak. Hij was niet geheimzinnig, maar juist heel direct. Niet eenvoudig volgens Petrus, die zelfs zei dat zijn woorden soms moeilijk te begrijpen waren, maar wel oprecht. Woorden uit de mond(pen) van Petrus die ook regelrecht door Paulus werd aangesproken op zijn gedrag ten opzichte van het eten met gelovigen en heidenen. Paulus nam geen blad voor de mond.

hart voor mensen vanuit ontmoeting met Jezus

Paulus had na zijn ontmoeting met Jezus hart voor mensen en wilde de hele wereld van de liefde van Christus vertellen. Hij wilde dat mensen iets geestelijks zouden ontvangend om daardoor gesterkt te worden. Sterker nog hij wilde anderen bemoedigen met de waarheid en zelf hieruit ook bemoediging ontvangen. Hij zag het als zijn plicht/roeping om anderen het goede nieuws te brengen.

Vanuit zijn directe ontmoeting met Jezus, maar ook door wat anderen hem vertelden en door de studie in Gods woord wist Paulus dat echt leven mogelijk was. Paulus wist vanuit ervaring dat eigen gedrag, keuzes, manieren in de weg staan om God te dienen. Paulus had immers een gedegen theologische opleiding gevolgd en had een behoorlijke positie weten te bemachtigen in belangrijke kringen.

God valt niet te ontkennen!

Paulus geeft aan dat we geen enkele verontschuldiging hebben om God te ontkennen. Sterker nog; mensen weten heel goed wie God is. Eigenlijk weten ze dat hun hele leven al, maar wilden Hem niet echt kennen, eer geven of te danken voor wat Hij heeft gedaan.

Ik geloof dat Paulus met het opschrijven van deze dingen misschien niet kon overzien dat de woorden die hij tegen de romeinen sprak(schreef) misschien ooit gelezen zouden worden door mensen in onze tijd. Toch geloof ik dat de woorden die hij sprak ook gelden voor de huidige tijd.

truth-and-lies

Veel mensen zijn bezig met eigen ideeën en theorieën te ontwikkelen om niet God te volgen maar eigen inzichten. In deze manier van leven verliezen ze het spoor bijster op wie God werkelijk is. Ze denken wel te weten wat ze moeten doen, maar in werkelijkheid lopen ze vast in hun eigen gedachten, gevoelens en hun domme manier van doen.

De Waarheid is meer dan onze eigen god van leugens.

Wanneer mensen bezig zijn met hun eigen zaken zijn ze niet werkelijk met God bezig, maar  met het dienen van eigen ideeën, gevoelens en gedachten. Deze worden als het ware datgene wat ze dienen. Eigen gevoel, eigen gedachten en ideeën worden belangrijker als God zelf, Zijn Woord en Waarheid.

Paulus is behoorlijk direct en scherp in zaken wanneer hij stelt dat God mensen die niet God dienen, maar de afgoden van het eigen denken, ze hierdoor meegesleept worden in allerlei onreine,  begeerten op allerlei gebied.

Hoewel mensen zich vaak prima kunnen verwoorden om hun persoonlijke manier van doen te verdedigen zijn ze niet goed te praten. Sterker nog juist deze manier van doen maakt dat ze juist nog meer van god afdwalen en uiteindelijk vollopen met onzuiver zaken die God zeker niet wil. Paulus noemt hen brutale, verwaande opscheppers die God haten. Ze weten telkens weer wat nieuws te bedenken om hun eigen dingen te doen.

schermafbeelding-2012-11-11-om-11-38-35

Eigenlijk kunnen we zeggen dat mensen die hun eigen ding willens en wetens blijven doen, brutaal en verwaand zijn. Voortdurend bezig met zichzelf te profileren.  Het gaat hen nooit om het dien van God of anderen, maar enkel om zichzelf. Eigenlijk komt het hierop neer dat je deze mensen niet kunt vertrouwen en dus ook niet wat te zeggen hebben. Ze proberen slechts anderen mee te slepen in hun manier van doen door roddel en achterklap. Ze draaien met woorden, maar steken je in de rug.

Belangrijk om te dienen met een zuiver geweten. Anderen te dienen met hart wat op God gericht is. Te weten dat Jezus gekomen is om te redden en de relatie met God te herstellen, maar ook herstel tussen mensen onderling mogelijk te maken. Mensen die slechts aan zichzelf denken en de waarheid blijven ontkennen zullen daarvan de gevolgen ondervinden in hun leven.

de waarheid van de het ondervinden van de gevolgen van een leven gericht op je zelf. 

Pittig? Misschien goed om Paulus brief eens te lezen over het dienen van God. Het hart van God zit’m niet in regels en maniertjes, maar of ons hart wen gedachten geopend zijn voor God zelf. Wanneer we God dienen dan willen we niet per definitie ons recht halen, niet perse onszelf op de borst kloppen en laten zien wat we allemaal wel of niet kunnen, maar durven we de minste te zijn ook als anderen ons onderuit willen halen.

Paulus was direct. Liet zich niet onderuit halen. Hij sprak direct en zonder omhaal van woorden. Liet zich niet onterecht  aanvallen in zijn integriteit, maar durfde beweren dat men zijn integriteit en liefde voor God kan herkennen in zijn daden. De oprechtheid van Gods liefde was en is te zien in mensen die in woord en daad Christus tonen aan God en de mensen om hem heen.

Lees oa Romeinen 1 en 2 hier maar eens over.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s