Maand: april 2017

Leven 

De Heer is waarlijk opgestaan! Hiermee mogen we elkaar begroeten, toespreken tijdens Pasen. Ik moest er natuurlijk aan denken omdat het paden is, maar ook omdat ik veel andere zaken zie die hier niets mee te maken hebben. Eitjes, konijnen, hazen, lammetjes etc…

God wil zichzelf voortdurend laten zien en kennen.

Toch geloof ik dat God zichzelf voortdurend wil laten zien en kennen. Zelfs de eitjes, kuikens, haasjes, bloembollen, alles laat zien dat nieuw leven mogelijk is. 

Leven staat niet op zichzelf. Leven is in iets gelegd. God is de bron van leven. Er kunnen kuikentjes geboren worden, lammetjes, narcisjes ontspruiten, maar het is God die leven geeft. Niemand anders dan hij is in staat leven te geven. 

Hij is de bron van Leven.

Ik zat me te bedenken hoe het kan dat mensen dat niet altijd willen zien. Ik las een gedeelte in een reactie op Facebook op een christelijk stukje dat iemand niet kon geloven dat Als God bestond hij zomaar kleine kinderen liet sterven. Dat hij toe zou laten dat er zoveel leed is in deze wereld. 

Eerlijke gedachten. Mooie gedachten zelfs. Ze laten zien dat er nagedacht wordt over de waarde van leven. Er wordt nagedacht over wie God nu werkelijk is. 


Het is allemaal niet zo ingewikkeld. We kunnen vanuit eigen inzichten zaken benaderen, maar dan komen we terecht in eigen problematiek. Maw wanneer we vanuit onze menselijke manier van kijken de situatie beoordelen, dan is dat eenzijdig en schieten we te kort. Immers …

Wat weten wij van leven? Wat weten wij van Gods werkelijke gedachten en interesses? We kunnen hier onderzoek naar doen. Dat kan inzicht geven, maar ook verwarring soms. 

Leven an sich is onbegrijpelijk. Wat weten wij mensen daar nu werkelijk van? We zien een hart kloppen en zelfs de eventuele schade die opgelopen is, maar wat kunnen wij er aan doen? 

God sprak en het was er!

God hoefde maar te spreken en het was er.wij kunnen spreken en doms zelfs woorden van leven spreken, maar Gods woord is Leven. Jezus is Leven. De dood had niet de kracht om de Heer Jezus vast te houden. 

Gods woord is leven en Jezus is Gods levende woord. Wat we doen en zeggen laat zien in hoeverre dit een plaats heeft in ons leven. Immers als Jezus in ons leeft,dan kan het Niet anders dan dat we Zijn leven verkondigen.