Take controle! 

Veel mensen willen de controle over anderen uitoefenen. Ze denken op die manier ook de controle te hebben over hun eigen leven. 
Vele christenen echter zullen roepen dat God in controle is. En dat is enerzijds waar en anderzijds mi een understatement. 

Ik bedoel natuurlijk niet een understatement dat God niet in controle zou zijn of deze zou kunnen verliezen, maar dat Hij een ieder de controle gegeven heeft in zijn of haar leven om keuzes te maken,zaken te doen, dingen te ervaren. 

Kiezen om zelf te veranderen boven het willen veranderen van anderen

Typisch is misschien wel dat mensen juist snel kijken naar wat anderen zouden moeten doen,zeggen, willen etc.. inplaats van het kijken naar eigen daden, keuzes en acties. 

Het is juist vanuit de vrijheid van eigen keuzes dat er verandering zal optreden in eigen leven. Helaas geld dit ook voor slechte keuzes.

Veel mensen maken de keus om de ander te willen veranderen. Dit gaat niet lukken.wij hebben geen controle over de ander,over hun leven, keuzes,gedachten. 

Wat is jouw eigen keuze?

Slechts vanuit onze eigen keuzes kan er iets in beweging gezet worden wat anderen motiveert tot navolging. 

Wanneer we er voor kiezen om ondanks vervelende dingen in ons leven de ander die ons dit heeft aangedaan te vergeven vanuit eigen keuze dan is dit niet gemakkelijk. Maar wel bevrijdend. 

We hebben iemand nodig die ons helpt in onze keuzes die de controle heeft. Wij hebben die vanuit ons zelf niet. In de AA zou men zeggen we hebben een Hogere macht nodig. Jezus zegt dat zelfde en noemt Hem God de Vader. 

Wij kunnen zelf keuzes maken, maar lopen vast omdat we niet weten welke keus te maken. 

Om ons leven in controle te krijgen en te houden zullen we moeten leren om verantwoording te nemen over datgene waarover we geautoriseerd zijn, namelijk ons eigen leven en niet het leven van de ander. Die autoriteit hebben we niet direct. 

We kunnen grenzen aangeven, keuzes maken over eigen leven en eventuele deelname van anderen in ons leven, zelfs vanuit eigen keuzes invloed uitoefenen, maar niet wij zijn in controle. 

Wat is het bevrijdend om te weten dat het leven en de inhoudt van het leven Van de ander niet direct afhangt van mijzelf. Dit ligt gelukkig niet in mijn te controleren gebied.

God is in controle en bevrijdt ons door Jezus van de macht van satan 

Maar al te graag hadden we wellicht de keus van anderen willen controleren. Bijvoorbeeld door iemand op wie verliefd zijn ook verliefd op ons te laten worden. Hierover hebben wij geen controle.

Nu zou je misschien denken dat God de controle zou kunnen hebben.echter God kiest er voor om die controle niet uit te oefenen. Hij geeft vrijheid om eigen keuzes te maken. Ook eigen fouten te maken.

Frustrerend voor veel mensen. Ze weten immers wel dat ze zelf keuzes kunnen maken, maar op de een of andere manier lukt dit niet helemaal. Ze lopen vast omdat hun keuzes niet gebaseerd zijn op hun werkelijke verlangens,maar op wat anderen van hen vinden. Wellicht weten ze met hun verstand te beredeneren dat God hen liefheeft, maar vinden het lastig omHem toe te laten in dat gebied van leven waarover ze de controle hebben gekregen. 


Ze willen God in hun leven om dat van anderen te veranderen, maar durven niet Hem te vragen het eigen leven te veranderen. Ze houden vast aan eigen inzichten,keuzes en daden waarvoor God zijn Zoon gegeven heeft. 

Die is namelijk gekomen om ons te bevrijden van de macht van satan over ons leven. De macht van satan is daar waar wij deze de ruimte geven ons leven te controleren. We geven als het ware hem de ruimte om heer te zijn. 

Dit klinkt heftig vindt je? Die keus maken we echter zelf door niet zelf de verantwoording te nemen die ons is gegeven. Dit is echter een last die licht is. Stukken lichter dan de last van het controleren van al die anderen. Over wat anderen van ons denken, wat ze zouden moeten doen, hoe ze het zouden moeten doen etc…

Jezus zegt niet dat alles gemakkelijk zal zijn in het leven. Sterker nog we zullen ons kruis op moeten nemen, niet die van de ander. Hij heeft zelf de last van de wereld reeds gedragen. Dat waarover wij de controle waren verloren daarover heeft hij de verantwoording genomen. Wij echter zijn in controle te kiezen en te handelen naar Zijn wil.

Durf en wil je dat? Wat is datgene waarover jij nog altijd de controle niet hebt, wat eigenlijk wel van jou is? Durf je te erkennen dat je daar de controle bent verloren? Durf je Jezus te vragen de controle te nemen en Zijn wil te doen? 

Advertenties

Waardevol kiezen

Gisteren heb ik het debat bekeken. Kan niet zeggen dat ik er heel blij van ben geworden. De vragen over de zorg raakt me als mens wel. Ik werk in de zorg. De zorg waar de hardste klappen vallen misschien zelfs. De mensen van de straat. Verslaafd geraakt, soms met beperking, psychische nood etc…

Weet je wat me opvalt? 

Het gaat allemaal over onszelf. Niet over wat goed zou zijn voor de ander. Hoe we iets voor anderen kunnen betekenen. 

We spreken wel over onze ouderen, onze werkelozen, onze zieken,onze studenten, maar eigenlijk gaat jet allemaal alleen maar over onszelf. 

Het gaat over ons geld, onze welvaart en dat we zelf mogen bepalen.(eerder debat) 

De vraag die ik me stel is, is dit nu waar de mens naar zoekt? Ik geloof dat de vraag dieper ligt. Dit kwam ook wel even naar voren. Het zingen van het Wilhelmus. Gaat het daar om? 

Ik geloof dat het een stuk dieper ligt allemaal. Dieper dan wat we onze christelijke en joodse waarden noemen. Wat zijn ze waard als we ze noemen en ze vertreden op moment dat het ons beter uitkomt? 

Gaat het werkelijk om iets wat waarde heeft of gaat het om financiële zekerheid? Ik denk dat het laatste het belangrijkste is geworden in de keus qua partij, politieke voorkeur. 

Is het niet zo dat we kiezen op die partij die ons het beste past? Voornamelijk financieel? Ik bedoel daarmee dat het ons er om gaat niet achteruit te boeren financieel of maatschappelijk. 

Wat is het erg wanneer we bang geworden zijn en onze keuzes maken vanuit angst te verliezen wat we hebben. Wat zou het geweldig zijn als we kn plaats daar van keuzes zouden maken die niet onze portemonnee in eerste instantie beter zou passen, maar die een ommekeer zou maken Tav diegene die het werkelijk hardste nodig zijn. De mensen die tussen wal en schip geraken, de mensen die (nog) geen stem hebben. 

Ik geloof dat verandering mogelijk is. Ik geloof in veranderde mensen en dus ook in veranderde politiek. Dat begint echter door niet te kiezen voor eigen persoonlijke financiële idealen. Dat begint mi door niet langer af te geven op doelgroepen, niet door te kiezen voor eigenbelang, maar voor het belang van de ander.

We willen houden wat we hebben en verkrijgen wat we ooit hebben gehad, maar gisteren is voorbij en vandaag kunnen we handelen. Dat moet met gezond en wijs verstand. Niet slechts gericht op de komende verkiezingen.

Ik geloof dat we het debat zouden moeten voeren op een ander niveau. Dat het niet zou moeten gaan over hoe we het allemaal beter zouden moeten hebben in tijden dat het economisch slecht gaat, maar dat het zou moeten gaan over hoe we als individu werkelijk iets voor anderen kunnen betekenen. Dat de werkelijke Waarde niet zit in hoeveel geld we hebben te besteden, maar in hoe we omgaan met het leed van de ander die het minder heeft als wij. 

Ik ben duidelijk geen politicus, maar geloof in de waarde van ieder mens. Niet de financiële waarde, maar de waarde dir door God in ze is gelegd. 

God houdt van mensen. Arm, rijk, zwart, wit, oud en jong, ziek, gezond,…

Laten we delen niet vanuit de politiek geregeld, maar vanuit wie zijn als individu. Niet slechts als mensen van het koninkrijk der Nederlanden, mast als kinderen van het koninkrijk van God. 

Naïef van mij? Misschien vindt je dat. Maar wat levert het nu op zoals het gaat? Denk er eens over. Verandering begint bij onszelf. Bij de keus voor Gods waarden te kiezen en dus voor Hem.