Waar gaat het allemaal om tegenwoordig? Gaat het nog om de waarheid of is de waarheid een ondergeschoven kindje geworden? Misschien is waarheid nauwelijks in tel geweest zelfs. Wat is waarheid stelde Pilatus al eens. (Joh 18:38) 

Pilatus een man die het niet ging om de waarheid, maar om zijn eigen positie. Hij vond geen schuld in Jezus, maar liet hem ook niet gaan. De waarheid was en is dat mensen niet goed uit de voeten kunnen met de waarheid. Of moet ik dit met een hoofdletter schrijven?mensen kunnen niet goed uit de voeten met De Waarheid!

Ik ben boos!

Ik ben boos, ja! Boos om het feit dat we marchanderen met de waarheid. Ik ben de laatste tijd aan het denken gezet. Ook over mijn eigen omgang met de waarheid. Immers waar sta ik? Waar sta ik voor als vader van mijn kinderen in een maatschappij die God veelal niet kent? Waar sta ik in mijn werk als collega, werknemer? Welke rol speelt het herstellende werk van Christus richting mijn clienten die juist veelal op zoek zijn naar de waarheid.

Enkele weken geleden was ik op een symposium. Deze ging over gebruik van specifieke verslavende middelen. Best aantal goede zaken gehoord, maar wat is blijven hangen had zeker niets met waarheid te maken. Harm reduction was de term waarover gesproken werd. Harm reduction is een benadering richting verslaafden die eigenlijk niet gemotiveerd zijn om te stoppen of in ieder geval niet bereid zijn alles op te geven qua gebruik. Derhalve schrijven ze voor om in ieder geval in gebruik de juiste middelen te gebruiken. De juiste soorten wiet. In ieder geval schone naalden te gebruiken en ze hierin te voorzien. Etc…

Harm reduction

Meerdere malen ben ik met iemand bij een behandelaar in de verslavingszorg geweest die durfde beweren dat het allemaal zo erg niet was om een joint te roken. Immers je gaat er niet dood van. Idd men gaat er niet dood van. Dat is bewezen, maar ook is bewezen dat gebruik van deze middelen mensen zo labiel maakt dat ze niet vooruit te branden zijn en dat hierdoor een baan moeilijk te behouden is. Dat de kans dat men uiteindelijk problemen krijgt op maatschappelijk en sociaal vlak is bewezen daar hoor je niemand over.

Ik heb het al gezegd in dit blogje, maar benadruk het nog een keer. Ik ben boos! Boos omdat te veel mensen kapot gaan, omdat wij als maatschappij het toelaten. We laten het toe dat er koffieshops zijn en zijn verbaasd dat steeds meer mensen gebruiken. We laten verschrikkelijke plaatjes zien op pakjes sigaretten, maar legaliseren op een of andere manier het gebruik van drugs. Inconsequent wanneer het gaat om beleid, waardoor mensen de waarheid begrijpen of in ieder geval op een verkeerd spoor gezet worden en dus foute keuzes maken.  Jezus of  Barabas. De Waarheid of  …. sensatie, oproer, eigen keuze.

Ook ben ik boos op het feit dat allerlei organisaties zeggen het beste te willen voor clienten, maar eigenlijk niets anders zijn dan bedrijven die slechts de indicatiegelden willen opstrijken. Tegelijk ben ik boos omdat wanneer we wel goede zorg willen bieden dit veelal voor te weinig geld moet.

Achterlijk moraal

Ik ben echt erg boos! Boos omdat ik mensen zie die wel willen herstellen van hun problemen, maar die soms van de wal in de sloot geholpen worden door instellingen en hulpverleners die er een potje van maken. Boos omdat ik mensen zie die kapot gaan omdat ze blijven gebruiken, ook als dit een eigen keus is. Ik ben boos. Onlangs een jongen van in de dertig doodgegaan. Een gebruiker met een maagbloeding. Eigen schuld? Of de schuld van ons allemaal? Van ons achterlijk moraal? Wat is waarheid? Wat is waarheid zei Pilatus en waste zijn handen in onschuld. De waarheid naast Hem niet willen zien of voorbij gaande aan de Waarheid.

De Waarheid is er voor mensen die willen horen. Die erkennen dat ze het allemaal niet weten. Pilatus wilde niet toegeven dat de Waarheid bij hem stond. De waarheid, ken je Hem? Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wat doen we daarmee? We wijzen de Waarheid veelal af omdat we. Iet toe willen geven dat wij niet in controle zijn. We willen niet gewezen worden op onze foute inzichten.

Waar het allemaal om draait

Wat is er fout aan toegeven dat we het niet allemaal weten? Wat is er mis met mensen aanspreken op hun gedrag, in relatie te zijn met clienten? Wat is er mis met enige strijd om de ander te wijzen op hun gedrag? Waar draait het allemaal nog werkelijk om? Is de waarheid nog wel in tel? Of gaat het nog slechts om eigen gewin, werkplek, onze plek op de sociale en maatschappelijk ladder?

Ik geloof in de Waarheid. Ik geloof in Liefde en relatie met mensen. Ik geloof dat de Waarheid een persoon is die ons lief heeft en relatie met ons wil. Ik geloof in de Waarheid al ken ik deze slechts ten dele. Maar diezelfde waarheid roept me op ten minste Zijn Waarheid te leven, te verkondigen met mijn leven.

Niet wat wij zeggen of doen is waarheid. Ook niet wanneer we het zo noemen. Jezus is Waarheid. Evidence based zeg maar. Het is evidence based omdat Hij zelf nog altijd mensen hersteld. Dat zijn Weg en Waarheid nog altijd mensen op het goede pad brengt. Mensen vrij maakt.
Leven schenkt aan hen die het leven waren verloren. Voor sommigen is dit misschien dwaasheid , maar voor hen die Jezus willen leren kennen is het een bron van Leven en Waarheid.