Uit je comfortzone…

Wat me opvalt is dat wanneer je bepaalde beweging maakt in je leven, komt er veelal een tegenbeweging ook op gang. Herken je dat? Ik zie het gebeuren in de dingen waar ik persoonlijk mee bezig ben. Ik wil in deze niet te concreet zijn door aantal specifieke zaken te noemen, maar beschrijven wat me opvalt en wat ik ervaar. Misschien dat je het herkent. Heb je dat ook wel eens dat je op een punt staat om nieuwe stappen te maken en dan merkt dat je echt radicaal moet gaan kiezen? Niet omdat je wil of zo, maar omdat je eigenlijk niet anders kan dan een bepaalde richting te kiezen? Dat zijn an sich best mooie momenten, maar ik vindt het persoonlijk soms ook lastig. 

 Natuurlijk zijn er ook andere keuzes te maken, maar ik bedoel dan dat de richting die je opgaat lijkt de enige juiste weg die te gaan is. Anderzijds is die weg juist ook de meest lastige en moeilijke weg omdat het je uit je comfortzone haalt. En juist nu je zo er zo lekker in begon te zitten, zeg maar. Uitdagend en ook lastig. Verrassend , maar toch ook weer niet helemaal omdat je de route herkent omdat het zo dicht bij je ligt. Alsof hij al is uitgestippeld. Wat ik overigens ook geloof. Maar uitgestippeld is niet bekend, maar wel passend bij wat je zou willen, waar je verlangens liggen, waar je je naar uitstrekt, maar die tegelijk ook wel een beetje beangstigend zijn. 

Wat daar dan weer bij komt is dan, dat waar je een bepaalde beweging maakt. De andere weg wordt afgesloten. Je kan niet meer echt terug. Enerzijds is dat goed, maakt de keuze wel duidelijk, maar ook wel definitief. Tevens merk ik dat met zulke wegen er ineens een soort van strijd komt op allerlei andere terreinen van je leven. Herken je dat? Je bent bezig met nieuwe dingen. Spannend hoor, maar dan komen er ook andere zaken bij die je doen twijfelen aan de stap die je hebt gemaakt al is die keus eigenlijk al gemaakt en lijkt het je er van af te houden om er dieper in te stappen dan je zou willen. Bang om op andere terreinen dingen te verliezen. 

Misschien is dit lastig te begrijpen zoals ik dit beschrijf. Daarom een voorbeeld. Je bent gaan solliciteren, je hebt het uitgelegd aan je baas en de baan is beter en passender, maar je bent nog niet helemaal zeker van je zaak. Plotseling gebeurt het dat je de baan die je ambieert niet slechts vrij komt, maar ook nog eens een bepaalde mogelijkheid biedt die je ruimte geeft om te groeien in persoonlijke ontwikkeling. Net dat wat je wilde dus. en dan moet je kiezen. Geen keus meer. Dat wordt doen dus. Niks mis mee. 

Je zet de stap en ziet veel uitdaging. Juist dan wordt een geliefde ziek. Dan gaat het niet goed met kinderen op school, dan juist zie je dat je partner ook bepaalde verlangens heeft waar je in zou willen steunen, maar …. etc… ik noem dat strijd. Je zet in op een nieuwe weg, een nieuwe koers en dan ineens doet je navigatie het even niet meer. Je weet nog wel ongeveer waar je langs zou moeten, maar je weet het niet meer precies. Je pakt de ouderwetse kaart en deze is niet helemaal meer ip to date en wegen zijn inmiddels veranderd. 

Herken je het? Of zijn dit gewoon mijn gedachten? Zoals ik al zei: ik zie het als strijd. Juist wanneer ik uitstap op de Weg met Christus, dan doemen soms lastige items op. Maar juist die items die zijn er om mij af te leiden van de Weg waarop God mij geroepen heeft. Tegelijk zie ik dat die zelfde omstandigheden die in eerste instantie lastige items zijn, die mij het op dat moment lastig maken, maar die achteraf op die zelfde weg een bepaalde invloed hebben gehad die me gevormd of juist iets hebben opgeleverd. 


Toch vind ik het wel erg lastig soms. Op dit moment. Ben ik blij te mogen wandelen met vrienden op een bepaalde weg. En lastige zaken maken dat ik juist God moet blijven zoeken. Zelfs opnieuw moet uitstappen en persoonlijke keuzes moet maken op Zijn weg die niet te maken hebben met roeping qua werk of zo, maar die te maken hebben met keuzes van het hart. Opnieuw passie ontdekken en ervaren van binnen uit naar anderen. 

De kern?

De kern van dit stuk? Voor mij is het dit: wanneer je wil uitstappen dan is het helder wat te doen. Niet doen , maakt dat je in je vertrouwde circel blijft en die is dodelijk(saai). Uittappen is een uitdaging waar je op zit te wachten, maar die is gevaarlijk (spannend). Bijkomend is dat er allerlei beren komen die je van die spannende uitdaging willen houden omdat je er van zult groeien en je gepassioneerd houden. Eigenlijk lijkt het er op gericht om je in de dodelijk saaie hoek te houden. Niets met passie in je leven te doen. Geen uitdagingen aan te gaan. Gewoon omdat dit immers vruchten af zal werpen. 

Uitstappen is beangstigend vanuit onze eigen optiek, maar gelukkig weten we dat we niet alleen hoeven te wandelen en mogen we vertrouwen op Christus. Hij strekt zijn hand naar ons uit. Satan verleidt ons om op de omstandigheden te zien. hij benadrukt de problemen,maar Jezus steekt zijn hand uit. En bemoedigd ons om op Hem te zien. Noemt ons vriend. Bemoedigend ? Ik vind van wel.

Advertenties

Handen gewassen? 

Waar gaat het allemaal om tegenwoordig? Gaat het nog om de waarheid of is de waarheid een ondergeschoven kindje geworden? Misschien is waarheid nauwelijks in tel geweest zelfs. Wat is waarheid stelde Pilatus al eens. (Joh 18:38) 

Pilatus een man die het niet ging om de waarheid, maar om zijn eigen positie. Hij vond geen schuld in Jezus, maar liet hem ook niet gaan. De waarheid was en is dat mensen niet goed uit de voeten kunnen met de waarheid. Of moet ik dit met een hoofdletter schrijven?mensen kunnen niet goed uit de voeten met De Waarheid!

Ik ben boos!

Ik ben boos, ja! Boos om het feit dat we marchanderen met de waarheid. Ik ben de laatste tijd aan het denken gezet. Ook over mijn eigen omgang met de waarheid. Immers waar sta ik? Waar sta ik voor als vader van mijn kinderen in een maatschappij die God veelal niet kent? Waar sta ik in mijn werk als collega, werknemer? Welke rol speelt het herstellende werk van Christus richting mijn clienten die juist veelal op zoek zijn naar de waarheid.

Enkele weken geleden was ik op een symposium. Deze ging over gebruik van specifieke verslavende middelen. Best aantal goede zaken gehoord, maar wat is blijven hangen had zeker niets met waarheid te maken. Harm reduction was de term waarover gesproken werd. Harm reduction is een benadering richting verslaafden die eigenlijk niet gemotiveerd zijn om te stoppen of in ieder geval niet bereid zijn alles op te geven qua gebruik. Derhalve schrijven ze voor om in ieder geval in gebruik de juiste middelen te gebruiken. De juiste soorten wiet. In ieder geval schone naalden te gebruiken en ze hierin te voorzien. Etc…

Harm reduction

Meerdere malen ben ik met iemand bij een behandelaar in de verslavingszorg geweest die durfde beweren dat het allemaal zo erg niet was om een joint te roken. Immers je gaat er niet dood van. Idd men gaat er niet dood van. Dat is bewezen, maar ook is bewezen dat gebruik van deze middelen mensen zo labiel maakt dat ze niet vooruit te branden zijn en dat hierdoor een baan moeilijk te behouden is. Dat de kans dat men uiteindelijk problemen krijgt op maatschappelijk en sociaal vlak is bewezen daar hoor je niemand over.

Ik heb het al gezegd in dit blogje, maar benadruk het nog een keer. Ik ben boos! Boos omdat te veel mensen kapot gaan, omdat wij als maatschappij het toelaten. We laten het toe dat er koffieshops zijn en zijn verbaasd dat steeds meer mensen gebruiken. We laten verschrikkelijke plaatjes zien op pakjes sigaretten, maar legaliseren op een of andere manier het gebruik van drugs. Inconsequent wanneer het gaat om beleid, waardoor mensen de waarheid begrijpen of in ieder geval op een verkeerd spoor gezet worden en dus foute keuzes maken.  Jezus of  Barabas. De Waarheid of  …. sensatie, oproer, eigen keuze.

Ook ben ik boos op het feit dat allerlei organisaties zeggen het beste te willen voor clienten, maar eigenlijk niets anders zijn dan bedrijven die slechts de indicatiegelden willen opstrijken. Tegelijk ben ik boos omdat wanneer we wel goede zorg willen bieden dit veelal voor te weinig geld moet.

Achterlijk moraal

Ik ben echt erg boos! Boos omdat ik mensen zie die wel willen herstellen van hun problemen, maar die soms van de wal in de sloot geholpen worden door instellingen en hulpverleners die er een potje van maken. Boos omdat ik mensen zie die kapot gaan omdat ze blijven gebruiken, ook als dit een eigen keus is. Ik ben boos. Onlangs een jongen van in de dertig doodgegaan. Een gebruiker met een maagbloeding. Eigen schuld? Of de schuld van ons allemaal? Van ons achterlijk moraal? Wat is waarheid? Wat is waarheid zei Pilatus en waste zijn handen in onschuld. De waarheid naast Hem niet willen zien of voorbij gaande aan de Waarheid.

De Waarheid is er voor mensen die willen horen. Die erkennen dat ze het allemaal niet weten. Pilatus wilde niet toegeven dat de Waarheid bij hem stond. De waarheid, ken je Hem? Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wat doen we daarmee? We wijzen de Waarheid veelal af omdat we. Iet toe willen geven dat wij niet in controle zijn. We willen niet gewezen worden op onze foute inzichten.

Waar het allemaal om draait

Wat is er fout aan toegeven dat we het niet allemaal weten? Wat is er mis met mensen aanspreken op hun gedrag, in relatie te zijn met clienten? Wat is er mis met enige strijd om de ander te wijzen op hun gedrag? Waar draait het allemaal nog werkelijk om? Is de waarheid nog wel in tel? Of gaat het nog slechts om eigen gewin, werkplek, onze plek op de sociale en maatschappelijk ladder?

Ik geloof in de Waarheid. Ik geloof in Liefde en relatie met mensen. Ik geloof dat de Waarheid een persoon is die ons lief heeft en relatie met ons wil. Ik geloof in de Waarheid al ken ik deze slechts ten dele. Maar diezelfde waarheid roept me op ten minste Zijn Waarheid te leven, te verkondigen met mijn leven.

Niet wat wij zeggen of doen is waarheid. Ook niet wanneer we het zo noemen. Jezus is Waarheid. Evidence based zeg maar. Het is evidence based omdat Hij zelf nog altijd mensen hersteld. Dat zijn Weg en Waarheid nog altijd mensen op het goede pad brengt. Mensen vrij maakt.
Leven schenkt aan hen die het leven waren verloren. Voor sommigen is dit misschien dwaasheid , maar voor hen die Jezus willen leren kennen is het een bron van Leven en Waarheid.