Verlaten of niet aan beginnen?

Via creatov’s blog lees ik een aantal zaken Frank viola die ook ik erg herken. Hoewel het gaat om christenen die hun geloof verlaten, geloof ik dat de impact breder ligt. Niet slechts christenen raken teleurgesteld, sterker nog dat is mi nog de groep die het best zou kunnen begrijpen waarom zaken in de kerk of rondom geloofsleven spelen.

1

Volgens de 7 redenen die genoemd worden is de eerste reden om af te haken van het geloof de manier waarop gelovigen met elkaar omgaan. Tegelijk ook de reden waarom volgens mij niet gelovigen zich tegen het geloof keren. Immers spreken we niet over liefde in zijn meest intieme vorm en strijden we daarbij niet vaak op de meest egocentrische manier. Een contradictie als je het mij vraagt. Ik denk dat de mensen om ons heen dat ook zien. De mens in de kerk verschilt in wezen weinig van de mens r buiten. De vraag die ik me hierbij stel is, kan iemand werkelijk christen zijn en toch voortdurend op zichzelf gericht zijn dusdanig dat het anderen belet Jezus te zoeken, te vinden, te willen (blijven) volgen?

2

Nummer twee van redenen is het afzien van geloof vanwege de oppervlakkigheid. Hoewel mi theologie, het geloof juist verrijkend zou moeten zijn en inzicht zou kunnen geven in wie God is, de persoonlijke identiteit en zin aan het bestaan, lijkt het er op dat er in sommige kringen niet zo ver nagedacht mag worden. De meningen bepaalde mensen of de visie van enkelingen of misschien zelfs an een grotere groep binnen de gemeenschap lijkt belangrijk te zijn. Dusdanig belangrijk dat men er scheuringen, relatiebreuken, strijd voor over heeft. 

Nu geloof ik dat men een mening mag hebben en deze mag uitdragen, maar dat geld voor beide partijen. In de kerk lijkt het dat men geen verschil van inzichten mag hebben. De bijbel zegt dat zo is een veel gehoorde opmerking, hoewel het soms voor de een duidelijk een antwoord op vragen kan geven zoals de bijbel dingen benoemd of aangeeft, zo kan een ander veel vraagtekens hebben of zelfs een heel andere kijk op zaken. Is de gelovige te bekrompen in zijn gedachten, zijn manier van benaderen vanuit de bijbel?

Ik geloof dat de Bijbel door God geïnspireerd is en derhalve ook goed om ze te gebruiken om te ontdekken wie we zijn,wat we nodig hebben etc… Toch kunnen we niet exacte copieën maken en deze over onze eigen levens leggen en die van de ander. Bovendien heeft God een plan met jou leven en die van elk ander. Deze is nooit exact gelijk en derhalve zal ook niet elke situatie exact dezelfde zijn. Natuurlijk zijn er exacte waarheden, maar ook veel waarheden die persoonlijk toegepast dienen te worden. Persoonlijk geloof ik dat het laatste erg belangrijk is. Wanneer we geloven dat iets werkelijk waar is en derhalve belangrijk om uit te leven omdat God het zegt, doe dat dan. Leg het niet bij iedereen neer, maar pak je verantwoording als individu en leef het evangelie zoals het je door God, Zijn woord duidelijk is geworden, maar leg het niet op de ander. God zal zelf anderen duidelijk maken welke keuze deze mag maken.

3

De derde reden om God te verlaten dan wel misschien zich niet werkelijk in te laten met geloof is teleurstelling. Schijnbaar heeft God mensen iets aangedaan. De vraag is of dit niet een te kort door de bocht theorie is. Veel zaken komen voort uit gedrag. Veelal, zo niet meestal komen zaken voort uit ons eigen danwel gedrag van de ander. Menselijk gedrag dus. Ongelukken waardoor we mensen verliezen komen voort uit falen van de persoon zelf of doordat een ander hier niet op een goede manier mee om is gegaan en er derhalve iets gebeurt wat impact heeft. Maken we. Iet allen goede en foute beslissingen? Is het niet zo dat we soms vergissingen maken die niet handig zijn? Een gebedje om dingen op te lossen zou handig zijn, maar kunnen we God er van beschuldigen? Kan me voorstellen teleurgesteld te zijn, maar kan een gelovige werkelijk God verlaten? En niet gelovigen God de schuld geven? Is het dan niet zo dat wij voor God willen bepalen wat te doen en dus eigenlijk zelf boven God gaan staan en dus zelf zeggen wat het beste is?

4

De vierde reden om de kerk te verlaten zou te maken hebben met domheid en onwetenheid. Als God dan hoofd van de kerk is, als Hij almachtig, als Hij… Waarom dan? Veel mensen blijven hangen in vragen die geen directe antwoorden opleveren. Sterker nog ik geloof dat veel mensen graag allerlei vragen oproepen waarover niet of nauwelijks over nagedacht is om zo de kern van geloof te kunnen ontlopen. Wellicht dat echt onderzoek, het lezen van de Bijbel en God direct vragen te stellen in gebed meer duidelijkheid zou geven. De vraag is of dit niet werkelijk verandering zou brengen, maar ik geloof het wel. Vragen stellen is prima wat mij betreft, men zegt wel eens dat er geen domme vragen zijn, maar het laatste is mi slechts een stelling die ik niet kan bevestigen. Volgens mij kan je vragen stellen om antwoorden te ontwijken omdat men de antwoorden niet wil horen.

5

De vijfde reden is de dogmatiek. Vasthouden aan allerlei regels die niet te houden zijn. Gelovigen ,open hier in vaak vast en laten derhalve het geloof los. Niet gelovigen doorzien dat men nietvoldoen kan aan de regels en beginnen er derhalve niet eens aan. Jammer dat we zo vast zitten in deze en we de genade van Christus ook vaak geplaatst hebben in een context van regels. Een context van regels die niet zo genadig zijn voor de ander en zichzelf. Dit terwijl Jezus juist erg genadig is en niet de regels passeerde, maar stelde dat genade, liefde juist de regel is.

6

De zesde reden om God te verlaten is vanwege een andere liefde. Het volgende roept bij mij de vraag op in hoeverre men God dan liefgehad heeft. Ik stel me een huwelijk voor waarbij uiteindelijk liefde ontbrak. Was het er wel en als deze er was waardoor is dit dan stuk gelopen? In een huwelijk kunnen we de oorzaak bij de ander leggen, maar als een christen weggaat bij God? Is het mogelijk dat God de oorzaak is van het stuklopen? Ik geloof het niet. Wel hoor ik dat wanneer we naar andere gelovigen kijken we teleurgesteld kunnen raken. Dat hierdoor anderen belemmerd worden om in relatie te treden met de bron van liefde is enerzijds begrijpelijk, anderzijds is zelfonderzoek naar wie God nu werkelijk is de moeite waard. De liefde van God gaat dieper dan wat dan ook. 

7

Reden zeven is, dat door de dagelijkse beslommeringen en zorgen we langzamerhand God en de dingen die Hij doet uit het ook verliezen als gelovigen. Niet gelovigen zijn vaak te druk om überhaupt na te denken over God en Zijn liefde voor hen. Dat wil zeggen ze denken er volgens mij wel over, maar onderzoeken het nauwelijks en als het daar al op uitloopt is het vaak lastig te begrijpen hoe het evangelie nu zoal werkt. Eigenlijk is het gemakkelijk ons eigen leven te leiden. Gewoon onze eigen weg gaan. Dit geld voor gelovigen en ongelovig. Misschien dat we ons als gelovigen eens achter de oren zouden moeten krabben en samen met hen die niet geloven dieper moeten zoeken naar de waarheid van de bevrijdende liefde van God. Mi kunnen we best leven zonder God, maar ik geloof dat ons leven niet direct gemakkelijker wordt. Wellicht is dat ook de reden dat veel mensen achteraf of juist al vooraf bedanken voor de relatie met God. Eigenlijk geloof ik dat ze onvoldoende beproeft hebben van de opmerkelijke liefde van Hem. Eigenlijk geven mi de zogenaamde gelovigen veelal al op nadat men tot de ontdekking komt dat men God niet voor het karretje kan spannen. Anderen die zich nog niet echt met God hebben ingelaten vragen zich wellicht af of God wel de moeite is wanneer gelovigen God zelfs verlaten en met elkaar strijden. 


Een goed item om eens over na te denken. Persoonlijk wil ik dat eens gaan doen door enkele boeken van Frank Viola te lezen welke ik gratis gedownload heb via zijn site. 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s