Vrijheid is een hot item dezer dagen. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van geloof, vrijheid om te kunnen doen en laten wat we willen. De vraag is of dit alles vrijheid is of is ze eigenlijk slechts een egoïstische gedachte om te kunnen doen wat we zelf willen? 

De enige manier om werkelijk vrijheid te ervaren is om werkelijk diep van binnen te weten dat je geliefd bent.

Als we vanuit een ander perspectief kijken naar wat vrijheid is, kom ik tot een andere visie. Echte vrijheid is een leven vrij van angst, zorgen, schuld, wrok, bitterheid en zelfs vrij van de angst voor de dood. Wat zou het geweldig zijn als je vrij zou zijn om helemaal je zelf te zijn.

De enige manier om werkelijk vrijheid te ervaren is om werkelijk diep van binnen te weten dat je geliefd bent. Iemand schreef het volgende: “in de liefde is geen plaats voor angst. In tegendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst.”
Weet je geliefd zijn en anderen liefhebben kan beangstigend zijn. Vreemd als ik dit zo benoem terwijl ik net gezegd heb dat de volmaakte liefde angst verdrijft nietwaar? Toch is het goed om te weten dat dit dan weer vanuit egoïsme voortkomt. We willen veelal vastpakken, controleren, bepalen. Liefde echter laat los, geeft ruimte, denkt niet aan zichzelf, maar acht de ander hoger dan zichzelf. Er is niets groter dan liefde opofferende liefde. 

Opofferende liefde gaat niet over je laten gebruiken of misbruiken. Het gaat over keuzes maken ten goede van de ander. Ze geeft zonder verwachting. Ze geeft vanuit verlangen liefde te tonen, ze is genadig en vergeeft. 

Diep? Onbereikbaar volgens jou? Ik geloof in deze liefde en weet uit ervaring dat ze bestaat. Ben ik zo bijzonder, vrij en liefdevol? Nee, maar ik leer om meer lief te hebben, te groeien in delen, anderen te waarderen om wie ze zijn, los te laten omdat ik weet bijzonder geliefd te zijn door Iemand die alles voor me heeft gegeven. Het heeft mijn hart en leven veranderd.