De kerk is ziek. Het lichaam functioneert niet meer zo als het zou moeten functioneren. We zien mensen gaan en komen. Onderling is er nogal wat aan de hand. Je ziet mensen van de een naar de andere kerk lopen. Ze zijn vertrokken, hun taken neergelegd en dus vallen er gaten.   
De vraag is of ik dit wel zo kan stellen. Mag ik zeggen dat de kerk ziek is? Dat Het lichaam van Christus niet naar behoren functioneert? En hoe kan dit? 

Ik geloof dat er te veel mensen buiten spel staan. Mensen die eigenlijk gewoon hun taken op zich zouden moeten nemen en er tegenaan gaan. Te veel mensen zijn slechts toeschouwers geworden van wat er in de kerk gebeurt. David Willerson zei dat langzamerhand de entertainment de overhand krijgt in de kerk. 

  
De kerk is voor veel mensen geen plaats meer om zich in te voegen als onderdeel, met alle gevolgen van dien. Hierdoor lijd de kerk. Critici genoeg, maar aanpakkers te weinig.

Ik probeer niet te wijzen naar anderen in deze. Immers wanneer ik met een vinger naar jullie wijs, wijzen er tenminste drie terug. Derhalve goed om toch eerlijk te kijken naar wat de mogelijkheden zijn.

Kerk als broedplaats

De kerk zou de broedplaats moeten zijn voor mensen waar men leert wie christus is, maar ook hoe dienstbaar te zijn aan anderen. Jij en ik mogen deel zijn aan het lichaam. Sterker nog wij zijn Het lichaam en ieder van ons een eigen deel.
Rick Warren zegt zoiets als: stel je voor dat je de lever bent en zegt: ik doe niet meer mee. Ik neem even jaar vrijaf. Dan zal het lichaam sterven. Een klein deel van het lichaam dat niet functioneert kan fataal zijn voor de plaatselijke kerk.   

Te veel mensen buiten spel dus. Mensen die niet (meer) mee willen doen. Zich niet (meer) in kunnen voegen. Iedereen heeft zo zijn redenen. Goede en slechte motivatie is er te noemen om aan de kant te zitten en buitenspel te blijven. 

Buitenspel 

Wellicht hebben we, zoals ik al noemde legitieme redenen om geen deel te nemen aan het kerkelijk leven. Daarmee zeggen we volgens mij dat de kerk belangrijk is, dat ze het lichaam is, maar wij ( de groep die toeziet en het laat gebeuren) er niet bij willen horen omdat we ons deel hebben gehad.

De vraag is of dit waar is. Immers wanneer we aan de kant blijven staan mist er een deel van het lichaam. Dit kan zowel de kleine teen zijn, maar ook andere delen zoals de lever. Dit heeft gevolgen voor het functioneren van de kerk, maar ook voor ons eigen functioneren. Immers twee is beter dan een en drie is nog beter. Een koord dat uit drie strengen bestaat is moeilijk te breken. (Prediker 4:12) maw we zijn sterker samen. 

Retoriek of dienen?

Weet je? Ik ga niet vertellen wat je moet doen. Wel ga ik zeggen dat we tot het lichaam behoren en derhalve actief deel behoren te zijn van het lichaam. Veel gelovigen zullen zeggen dat ze wellicht niet tot de plaatselijke kerk behoren, maar wel tot de Grote Gemeente. Volgens mij is dat niets anders dan Retoriek.  De vraag is echter waaruit dat dan blijkt. Hoe dien je dan? Is het lijden van de plaatselijke deel van het lichaam in het grote geheel dan niet het geval meer? 

Wanneer er wonden geslagen zijn, lichaamsdelen geamputeerd of afgestorven zijn is er genezing nodig voor het gehele lichaam. Je kunt mi niet zeggen dat de wond geslagen in het kleine geen invloed heeft op het geheel. Wat is het vervelend als je je kleine teen gestoten hebt. Daar heeft het hele lichaam last van. Of hoofdpijn, je functioneert een stuk minder met hoofdpijn.   

Ik heb zelf nog wat stappen te zetten. Voor mijzelf is het verhelderend dit blog. Hoop dat ook jij erkenning vindt in deze.