Maand: juli 2015

Sta op jij invalide !!!

vulnerable-hero-text-300x199Vaak heb ik gedacht dat ik iets kon betekenen in de kerk of op mijn werk. Ik dacht vaak dat ik de controle had over veel zaken in het leven. Dat ik besluiten kon maken en dat deze verandering bij mensen kon bewerken. Maar luister naar wat ik hier zeg, … Niets van dit alles is mogelijk als God mij niet de hand toe zou reiken.

Ik vind het niet prettig om toe te moeten geven dat ik zelf eigenlijk een invalide ben. Niet minder valide of zo, maar Iemand die gewoonweg niet zelfstandig in beweging kan komen. Niet in staat om vanuit mij zelf ook maar iets zou kunnen ondernemen.

 

’t zal allemaal wel wat meevallen, toch?

Misschien denk je dat het allemaal wel meevalt. Misschien kijk je eens naar je eigen functioneren en zegt dat we allemaal wel iets kunnen. Enerzijds is dat zo. We hebben allemaal een lichaam gekregen en het beweegt zoals we dat willen (wanneer we gezond zijn), maar toch is dat niet wat ik bedoel.
Weet je, we denken al gauw dat we iets doen wat zinvol is, maar we leven in een wereld vol met zieke, beschadigde mensen. Iedereen is bezig met zijn dagelijkse dingen, wachtend op betere tijden. Wachten dat er neer geld beschikbaar is. Wachten tot degene die ons beschadigd heeft zijn excuus aanbied. Wachtend op het moment om actief te worden. Wachten op de juiste dag, persoon of moment. Wachtend op de dingen die komen gaan.

is het allemaal wel mogelijk? 

We zijn als de man te Bethesda. Wachtend op het wonder dat het water in beweging zou brengen en hij. Genezen zou kunnen worden. 38jaar lang was hij al ziek. En als het water bewoog was hij er nooit als eerste bij geweest. Ik stel me voor dat het eigenlijk ook meer een droom was geworden waarvan hij niet eens meer durfde hopen dat ze werkelijkheid zou worden.
Dan is daar plotseling Jezus. Jezus die speciaal gekomen was om daar te zijn . Juist nu en dat terwijl er feest was in de stad. Hij had daar kunnen zijn maar verkoos hier te zijn en steekt zijn hand uit naar deze man. Hij heeft interesse en zegt hem op te staan en te wandelen.
Wat zou jij doen in zijn plaats? Zou je blijven liggen of was je opgestaan om te wandelen? Het antwoord lijkt eenvoudig en een ja is gauw gezegd, maar wat zijn er veel mensen die niet opstaan en blijven liggen als Jezus een handreiking doet.

Invalide of toch niet? 

images (5)
Ik weet niet hoe jij het vindt. Wellicht vind je de term invalide niet op jou van toepassing. Je denkt dat je je wel aardig redt. Of je vindt dat je het zelf zo gek nog niet doet. De vraag is niet hoe slecht of hoe goed je het hebt, maar ben je je bewust van je eigen beperking? Wat als je alle zegeningen zou moeten ontberen? Geen familie meer die je door God is geschonken. Geen vrienden meer. Geen werk of geld. Geen huis. Geen eten en drinken.
Je denkt misschien dat je het allemaal in de hand hebt, maar wat nu als je dit alles niet meer hebt? Wie ben je dan nog? Weet je het leven kan snel veranderen. Je hebt familie en vrienden en oeps zomaar ineens zijn ze er niet meer. Ziek geworden, auto-ongeluk misschien? Je bent nooit ziek en dan opeens hoor je dat je kanker hebt. Wat is je geld dan nog waard? Heb jij de controle?
Dit gaat niet om bangmakerij. Niet om negatief te doen of je een stempel te geven, maar om je bewust te maken. Wie ben je? Wat zou je doen als Jezus je de hand reikt? Dat is namelijk wat Hij doet. Hij reikt je de hand en zegt je op te staan en te wandelen. Betekent dit dat je moet gaan lopen? Het betekent in beweging komen. Actief te worden voor God. Bewust keuzes te maken in je leven. Wat ga je doen?

hierbij ook nog ff een filmpje  van Nick Vujicec

Mefiboset en de tafel van belofte en genade.

Jarenlang op de vlucht. Bang ontdekt te worden. Als men er achter zou komen wie hij werkelijk was, dan …? Tja wat dan eigenlijk?

hilarische-fotos-gevallen-mensen-2

ben je gevallen? 

Hij was gevallen, letterlijk zelfs. Kreupel ging hij door het leven. Wie kende hem nog? Wilde hij eigenlijk ook nog herkent worden? Ik bedoel werkelijk herkent, niet als die kreupele of als de afgewezene?
Zou hij geweten hebben van de afspraak? De koning zou voor hem moeten zorgen maar tot dusver wad het niet gedaan. Sterker nog hij was altijd op de vlucht geweest uit angst gedood te worden.
Dan is er deze koning. Die zijn afspraak na wilde komen en hem bij zich riep. Al strompelend met zijn krukken stond hij voor de koning. Niet wetende wat te verwachten. Wat moest de koning met een lamme. Iemand die eigenlijk nooit volledig zou kunnen wat anderen deden.
Zijn hoofd is naar beneden gericht. Enerzijds uit schaamte misschien en anderzijds uit angst wellicht. WAt zou de koning willen? Wat zegt de koning nu?
Luister eens, zegt de koning. Ik heb een belofte gedaan en ik wil deze niet verbreken. Ik wil dat je hier komt eten in mijn huis. Niet zo nu en dan maar altijd. Je bent geen gast, maar een zoon. Ik noem je niet kreupele of lamme, maar gewoon je naam. Je bent bijzonder gewoon om wie je bent.

toevallig toch? 

Bijna niet te geloven dit verhaal van mefiboset. Toeval? Nee hoor het stond allemaal al vast. Zijn naam was al bekend. Zijn naam betekent zoiets als: Hij is genadig!
Dit verhaal is het verhaal van mefiboset die door David wordt geroepen omdat hij de zoon van Jonathan is. De zoon van Saul. De zelfde saul die David dood wilde zien. Deze mefiboset was een afstammeling. David had echter een belofte gemaakt de familie van Jonathan te sparen. David had de afspraak vergeten, maar bij herinnering doet hij zijn woord gestand. Het maakt David niets uit dat het hier gaat om een kreupele, een lamme, een afgewezene. Hij neemt Hem op in zijn huis als een zoon. Hij mag bij hem aan de tafel zitten.
Dit doet me denken aan Jezus. Iedereen mag komen. Verwond wellicht, kreupel geslagen door het leven. Je schaamt je misschien en weet je geen houding te geven. Bang voor de verwachtingen wellicht. Misschien is het je grootste angst zelfs wel om niet eens erkent te worden om wie je bent. Zo gaat het immers altijd toch? Je bent de kreupele, de lamme, die bedelaar, de afgewezene,… Wie kent je echte naam? Wie weet wat er in je om gaat?
Jezus wil je aan Zijn tafel. Iedereen is er bij en hij noemt niet je worstelingen in het leven, niet de beschadigingen, maar hij noemt je bij naam. Je echte naam. Jezus is genadig en treft je hart. Je mag er zijn. Imperfect als je bent.hij houdt van je. Hij noemt je Zijn Zoon. Prachtig toch?

images (6)

Ik denk aan het laatste avondmaal. Ergens in een bovenzaaltje. Slechts wat vrienden die Hij een paar jaar eerder had ontmoet en gezegd had vissers van mensen van hen te maken. Wat was er allemaal van terecht gekomen? Er is enerzijds een zweer van, wat zal er gaan gebeuren en anderzijds een gevoel niet los willen laten van deze Jezus. Ieders had een keuze en allemaal een andere reactie. Allemaal mannen die door het leven gevormd waren en nu, al begrepen ze het zelf nog niet, geroepen waren om zichzelf te laten zien. Kreupel als ze waren juist op dit ogenblik. Niet wetende wat hen te wachten stond, maakte ieder een eigen keus.
Gewone mannen waren het. Mannen als jij en ik. Door het leven geslagen misschien. Hard moeten werken om zichzelf te bewijzen, maar hoe harder ze werkten des te meer kwamen ze er achter dat het nooit ging lukken om te veranderen. Ze hadden hulp nodig van Jezus. Ze wisten het nog niet, maar Hij zou alles geven. Zijn bloed, Zijn lichaam. Meer dan brood en wijn. zijn hele Leven, meer nog dan ze hadden gezien.

van Mefiboset tot discipel.

Gewoon wat gedachten van mij. Van Mefiboset tot discipelen. Van discipelen naar jou en mij. Wij weten meer dan Mefiboset en de discipelen. WT er in tussentijd is gebeurt. Welke keuzes maken wij? Komen we aan zijn tafel zitten? Durf je de beker te drinken en het brood te eten? Hetzelfde als van mefiboset, toen van David . Hetzelfde als van de discipelen al beseften ze het nog niet ten volle. Het zelfde voor jou en mij en ook wij weten nauwelijks wat het is om aan te schuiven. Je mag aanschuiven aan de tafel. De tafel van genade.

Lazarus, dood en leven

Ik zit te denken aan iemand die ik ken. Althans zijn vader en moeder ken ik voornamelijk. hij de zoon van deze twee lieve mensen is ernstig ziek. Tot stervend toe. 
De gedachte alleen al maakt me ziek, bedroefd. Je kind te zien en niet te weten wat anders te doen dan te bidden om een wonder of hem over te geven aan de Here God zelf. 
Als ouder wil je niet anders dan je kind beschermen tegen alle kwaad en alle pijn van de wereld toch? En nu? Biddend om dat wonder dat tot op heden niet is gebeurt, wat nu?
Loslaten? Wat? Onmogelijk bijna en ondraaglijk. Waarom worden sommige mensen beter en anderen niet? Waarom niet dat wonder? Is ons gebed niet goed? Ons leven niet misschien? 
Weet je? Ik geloof dat God huilt vanwege het verdriet en de pijn van het moment. God, de vader kent de pijn en het verdriet. hij liet zijn eigen zoon sterven aan de meest gruwelijke dood ooit. 
Waarom deed God niet even dat wonder zoals bij Lazarus? Het was voor Hem toch een kleine moeite geweest toch? Dit lijden te zien moet bijna ondraaglijk zijn lijkt me. 
Lazarus en Jezus stierven beide en beide werden opgewekt uit de dood. Geloven we in het wonder? De opstanding der doden? Lazarus werd opgewekt door Jezus en werd een getuige van het wonder dat Jezus had voltrokken in deze gewone mens, met alle gevolgen van dien. (Lees Johannes 12:9-11 maar eens) maar hij stierf uiteindelijk toch. Wanneer? Ik weet het niet. Misschien oud en van het leven verzadigd. Misschien kort na deze. Misschien vermoord vanwege zijn getuigenis. Ik weet het niet. 
Jezus echter werd niet opgewekt, maar stond op uit de dood. Een groter wonder nog. Daarmee overwon Hij de dood. Hij bleek sterker te zijn dus! Hij stierf niet weer, maar ging op naar de Hemel. hij maakt een plaats voor ons daar. Voor jou en mij. Voor lazarus die al eerder ook werd opgewekt. En ook de zoon van mijn vrienden zal eens daar zijn. 
Hoe ik dat weet? Ik heb gehoord van het getuigenis dat zijn leven is in zijn ziek zijn. Ik hoor van het vertrouwen in God door mijn vrienden. Zal God genezen? Zal God deze jongen het wonder bieden zoals hij dat met Lazarus deed? Ik weet het niet. Eerlijk gezegd denk ik het niet. 
Heb ik te weinig geloof? Sta ik genezing en opstanding in de weg door zulke uitspraken? Nee! Gelukkig is God niet van mij afhankelijk. Überhaupt van mensen niet gelukkig. 
Ik geloof dat God wonderen doet en heeft gedaan. In vele opzichten. Hij heeft mensen verenigd in gebed en compassie rondom het leven van deze lieve jongen. Het lijden heeft veel mensen aan het denken gezet en af laten vragen; “wie is God en wat is mijn relatie met Hem?, Wat is er na de dood en zal ik bij God zijn en deze jongen daar ontmoeten?”
Dit leven is slechts tijdelijk. Voor Lazarus was het tijdelijk en nu voor de zoon van mijn vrienden, maar ook voor jou en mij. Een hard gegeven als het je eigen kind betreft. Ik moet er van huilen zelfs, maar wat een kleine tijd is het hier op aarde vergeleken met de eeuwigheid die ons te wachten staat. Dat niet alleen. Wat een rust zal dat zijn. Wat geweldig! Geen pijn meer. Geen angst of verdriet. En gelukkig zullen we elkaar ontmoeten in Jezus Christus die ons is voorgegaan en leeft omdat Hij de dood voor ons heeft overwonnen. 
Heer ik prijs Uw grote naam, want U bent de weg gegaan, die ons redding bracht en leven! Amen. 

Zinvol.

Veel mensen zien zichzelf als minderwaardig tov andere mensen. Tenminste aan veel mensen. Wanneer ik open en transparant ben in deze moet ik toegeven dat ik soms best last heb van dit soort gevoelens. Relatie is hierbij voor mij belangrijk. 
Gelukkig zijn er veel mensen die mij waarderen. Gewoon om wie ik ben en wat ik doe. Ik ben geneigd om dit soms wat te bagataliseren en niet even serieus op te pakken. Al gauw heb ik het idee dat anderen beter zijn of gemakkelijker ( kan soms nogal kort door de bocht zijn, zeg maar).

Inmiddels heb ik geleerd (in loop van jaren), dat ik er mag zijn. Dat ik ook een aantal specifieke kwaliteiten heb waar ik op mijn manier goed in ben en die anderen werkelijk in mij ook (h)erkennen. 

Hoe komen we van minderwaardig naar gelijkwaardig? Eigenlijk is dat iets waar we niet heen hoeven. We zijn er al. We zijn als mensen gelijkwaardig. Ons gevoel en gedachten kunnen soms het idee geven dat anderen meer oké zijn dan wij zelf. Dit is iets wat we mi slechts kunnen overwinnen door een passieve houding achter ons te laten en actief te zijn. 

Het is mi belangrijk om een doel of richting te hebben in je leven. Waar ga jij voor? Wat is jouw doel? Wat de zin voor je bestaan? Het is belangrijk hier voor jezelf integer in te zijn en jouw persoonlijk wensen, gevoelens en gedachten niet te bagataliseren, maar te kijken wie we nu werkelijk zijn. 

Veel mensen voelen zich minderwaardig en gaan zichzelf dan overschreeuwen en roepen hoe hoed ze wel niet zijn. Dit is overschatting waar we niets mee bereiken. Dit is niet wie we zijn. 

Ik geloof in ontmoeting( zie titel site)! We hebben het nodig om in relatie te leven. Jezus leert ons; dat wij als mensen vaak een maatkostuum neerleggen voor anderen en daarmee ook voor onszelf. We willen regels/wetten om ons aan te kunnen houden om ons goedbetaalde kunnen voelen. Om te kunnen zeggen; zie hoe goed ik ben.

Jezus leert ons niet dat regels onbelangrijk zijn, maar dat alle regels ondergeschikt zijn aan de twee belangrijkste regels, die je mi niet los van elkaar kunt koppelen nml. heb God lief boven alles en je naaste als je zelf. We kunnen niet God lief hebben en de naaste niet en andersom is onze liefde zonder God ook maar beperkt. 

Laten we actief zijn in het lief hebben. Ik heb daarbij ontmoeting nodig met anderen. Relatie. Wanneer ik actief ben in mijn relaties en Liefde toe laat in mijn leven ontdek ik steeds meer dat God mij Oké vindt en wordt mijn zelfbeeld daarmee ook beter. 

Natuurlijk doe ik niet alles goed. Ik ben net als jij een leven lang onderweg. god wil me leren om lief te hebben. Hem, maar ook de ander. Of misschien beter gezegd: God lief te hebben door anderen lief te hebben. Een zinvol leven.

Strooks

Is niet ieder mens op zoek? Gelukkig zegt de bijbel ons dat wanneer we op zoek zijn, dat we ook zullen vinden. Wanneer het gaat om erkenning is dat ook zo. De vraag is of we deze ook durven omarmen. Ik bedoel dat we ons durven laten bevestigen zoals ons hart dat werkelijk verlangt of dat we zelf de controle hierover willen houden. 

 

We zoeken een vorm om bevestigd te worden door anderen. Worden we onvoldoende positief bevestigd, dan zullen we negatieve bevestiging zoeken. Waarbij zowel voorwaardelijke als onvoorwaardelijk. 
Positief en negatief klinkt in onze oren vaak ook als zodanig, maar alsmede hebben we beide nodig. Ik benoem hieronder de 4 strooks. (Zo worden deze genoemd):

 • -positief voorwaardelijk

Vb: dat heb je goed gedaan.

 • -positief onvoorwaardelijk

Vb: ik ben blij met je.

 • -negatief voorwaardelijk

Vb: dat doe je niet goed.

 • -negatief onvoorwaardelijk

Vb: je deugt niet.
Al deze strooks hebben we nodig in ons leven, maar op een evenwichtige manier. Wanneer we immers slechts positief benaderd worden, dan zal dit zijn uitwerking hebben in onze dagelijks manier van leven. Je kunt je voorstellen dat wanneer zo iemand een keer pittige kritiek krijgt deze totaal van slag raakt. Andersom evenzo. Iemand die altijd negatief benaderd is zal moeite hebben om een compliment te ontvangen. Mensen hebben bevestiging nodig in hun totaliteit om zo tot erkenning te kunnen komen.
Echter, nog onze ouders, vrienden, collegae, geliefden, etc.. kunnen ons werkelijk de bevestiging geven waarover in wezen allen naar verlangen. Ieder mens heeft immers zo zijn of haar eigen achtergrond aan manieren tot het komen van ene vorm van bevestiging om zich daarin te kunnen plaatsen en zich een soort van erkent te ervaren. 
Iedereen heeft zo zijn eigen onbalans in deze verdeling en zo ook zijn eigen strijd in deze te voeren en derhalve zal iedereen voortdurend bezig zijn te zoeken hiernaar. Jij bij hen en zij bij jou. En tegelijk trekt ieder zo zijn eigen conclusies hier uit. Het zij bewust of onbewust.
In de Bijbel kunnen we het verhaal lezen van de wijze man die zijn huis op een rots bouwde en de vergelijking met iemand die zijn huis op zand bouwde en wiens huis uiteindelijk een puinhoop zal achterlaten.  
Waar ik heen wil? Ik wil vertellen dat we ons hele leven op zoek kunnen zijn naar bevestiging en erkenning, maar dat we niet krijgen waarover werkelijk verlangen. We bouwen ons leven op los zand. Wanneer we werkelijk de erkenning en bevestiging willen waar we naar verlangen zullen we op zoek moeten naar de Rots en ons niet moeten laten afschepen met een stuk los zandgrond.
Ik geloof dat God de enige Rots is waarop we werkelijk kunnen bouwen. Hij zal ons bevestigen in alle 4 genoemde strooks. Zo heeft God ons onvoorwaardelijk lief. (Pos. Onvoorw.) toch is het nodig om zijn weg te kiezen. (Pos. Voorwaard.) God bied ons correctie aan. (Neg. Voorw.) wanneer we hem echter verloochenen wanneer we Hem wel kennen zegt Hij ons niet te willen kennen. (Neg. Onvoorw.)
Zoeken we onze erkenning en bevestiging bij God, dan zal Hij voorzien in een evenwichtige benadering van wie we zijn. Dit zal ons rust geven. Te weten dat Hij altijd van ons houdt en er voor ons is als het nodig is. Ons huis gebouwd op de Rots zal staan als een huis. Stormen zullen blijven komen en lastig zijn, maar innerlijk zal er rust blijven omdat we de erkenning ontvangen van wie we zijn. 
 

Op weg naar nieuwe ervaringen

download (4)In het leven kunnen we niet om de ervaring heen.  de dingen die je in het leven doet of die je overkomen, zeg maar de ervaringen, geven de invulling van hoe je leven verloopt. Dat we niet om ervaringen in  het leven heen kunnen moge duidelijk zijn, maar we kunnen de ervaringen wel beïnvloeden.

Door keuzes te maken in het leven beïnvloeden we het verloop van ons leven ook. Echter niet alle ervaringen zijn afhankelijk van onze keuzes. Dat is dan weer  iets anders. Men kan niet kiezen  waar je geboren wordt bijvoorbeeld. Soms is de keus er niet eens om te kiezen naar welke school je gaat.

Soms heb je de keus en soms niet!

Toch durf ik te stellen dat onze persoonlijke keuzes mede bepalend zijn voor de verloop van je leven.  Zo zal bijvoorbeeld het volgen van een opleiding  mede bepalend zijn waar je gaat werken of wie je gaat ontmoeten en op welk niveau je aan het werk gaat.  Ben je ongeschoold , zul je  waarschijnlijk werk doen op dat niveau. Ben je hoog opgeleid is de kans dat je een goede baan krijgt een heel stuk groter. Niet perse, maar de kans is duidelijk beter.

Wanneer je nare ervaringen hebt  met je ouders is de kans dat je het huwelijk minder belangrijk vindt groter dan wanneer je uit een gezin komt waar pap en mam een goede relatie hadden. Jouw keuze om het net zo te doen is helpend om je beter te ontwikkelen. Het verkeerde  voorbeeld hierin makt dat mensen op zoek moeten naar of goede voorbeelden of het gewoon maar zelf proberen  waarbij de valkuil is om in een soortgelijke ervaring terecht te komen.

Wanneer je als kind naar de kerk gaat of niet is ook mede bepalend  van hoe jouw leven vorm krijgt. Je kan er altijd een andere keus in maken, maar het is een omgeving waar je mensen ontmoet die veelal gelijkgestemd zijn. derhalve zal ook de kring van mensen om je heen meer in die richting denken zo lang je er niet voor kiest weg te gaan en je leven anders in te richten.

We hebben allerlei keuzes te maken in het leven. Dag aan dag  staan we voor keuzes en de ervaringen in die keuzes bepalen het verloop.  Niet dat we iedere keuze of ervaring in de hand hebben, maar  wanneer we volwassen worden kunnen we  andere keuzes maken in zaken die we  als kind vaak als vanzelfsprekend hebben gevonden.  Dit met als  gevolg dat we mede ons leven  bepalen in positieve  of negatieve zin.

Hoe ga je met zaken om?

De vraag is niet direct zo zeer of je goede of foute keuzes maakt en de ervaringen die je daar uit oppikt, m,aar  wat je met die ervaringen doet.  Veelal maak je onbewust keuzes na aanleiding van bepaalde keuzes in je leven. Deze kunnen overigens ook vaak onbewust plaatsvinden.  Je denkt niet over alles  heel specifiek na.  Je ziet iets gebeuren en je hebt een ervaring die je onbewust opslaat.  Deze kun je echter bewust maken op het moment dat je beseft dat je  ergens een keuze hebt gemaakt.   De vraag daarbij is hoe ga je er dan mee om?

Na aan leiding van Iedere ervaring  maak je een interpretatie  van de situatie.  Bewust of  onbewust. Van wat men zegt.  Sterker nog soms interpreteren we wat mensen denken in een bepaalde situatie. We interpreteren wat we zien. Wat er gebeurt.  De interpretatie kan heel verschillend zijn per persoon.  Zo kunnen verschillende mensen  in dezelfde situatie deze anders interpreteren en zal de ervaring  ook anders  tot uiting komen.  Immers iedereen heeft ook weer andere ervaring in het leven die de huidige ervaring inkleurt tijdens de interpretatie.

Nav de interpretatie maak  je een conclusie. Wanneer we overvallen worden  in een steegje  kan het zijn dat we zeggen we gaan  nooit meer door dat steegje lopen, maar het kan ook zijn dat we zeggen het  is levensgevaarlijk in donkere steegjes. Of in elk donker steegje kan je overvallen worden.  Allemaal interpretaties die gemaakt kunnen worden aan de hand van een ervaring. En er zouden nog zo veel meer interpretaties mogelijk kunnen zijn. hieruit volgt de conclusie. De conclusie zou kunnen zijn dat je nare steegjes gaat mijden wanneer je alleen bent.  Waarom ? om dat je overtuigd bent van het gevaar dat in deze steegjes schuilt.  Voordien was dit nog niet je overtuiging, maar nu wel aan de hand van wat je ervaren hebt, en de interpretatie en conclusies die je hiervoor hebt gehad. Je gedrag  is aangepast. Je gaat niet meer alleen door steegjes.

De omgeving bevestigd!

download (3)

dit is allemaal nog maar het begin, maar wanneer andere je bevestigen  gaat de ervaring steeds zwaarder wegen. Anderen   geven een reactie. Je ouders zouden vanwege bezorgdheid kunnen zeggen dat je gelijk hebt en je bevestigen door te zeggen dat het inderdaad beter is om niet meer alleen door deze steegjes te gaan.  Je wilt niet alleen zelf niet meer, maar ook je ouders  willen liever niet dat je het doet.  Deze reactie bevestigd  je besluitvorming en derhalve ontstaat er een gedragspatroon van waaruit je  steegjes gaat mijden. De reactie van de omgeving kan vragend gesteld worden door vrienden waarom je niet gaat, waarop jij uitleg geeft over de ervaring, waarop deze jouw gedragspatroon bevestigen door te zeggen dat ze je begrijpen.  Hiermee is het zaakje rond. Je hebt wat je nodig hebt gehad om  iets niet meer te doen. De pay-off is dat men je bevestigd in wat je wel en niet doet in het geval van de nare ervaring in het steegje en je zult nooit meer alleen een steegje ingaan tot er een of een andere ervaring plaats vind of je andere keuzes maakt.

Je ziet  dat iedere persoonlijke ervaring ook maakt dat je  op een bepaalde manier in het leven staat.  Soms is dat prima zo, maar soms kan het ook enorm in de weg staan.  Ik geloof dat mensen hierin leerbaar zijn. alhoewel een negatieve ervaring soms lastig omgebogen kan worden in iets positiefs.  Ik geloof dat om te veranderen de ervaring een andere output moet krijgen. De pay -off zal moeten veranderen.

Even op een rij voor het overzicht wat ik hierboven  verhalend heb opgenoemd:

 • Ervaring
 • Interpretatie
 • Conclusie
 • Overtuiging
 • Aangepast gedrag
 • Reactie vanuit omgeving
 • Besluitvorming
 • Gedragspatroon
 • Reactie omgeving
 • Pay-off

Welke ervaringen zijn bepalend geweest voor jouw leven?

Ieder mens heeft in zijn leven ervaringen die niet leuk zijn. die  bepaalde gevolgen hebben in hun leven.  Het voorbeeld wat ik noemde was slechts een klein voorbeeld, maar  wanneer ik het sterker maak in deze door  bijvoorbeeld  misbruik als ervaring te plaatsen of geweld waarmee je te maken hebt gehad op een andere manier dan zal de pay off uiteindelijk zijn dat je door de ervaring je minderwaardig bent gaan voelen en dit is door allerlei bevestigingen en overtuigingen gaan beklijven en je hebt het idee misschien gekregen dat je niets waard bent.  Je kan het zelf uitwerken door het rijtje hierboven eens te volgen nav een ervaring in je leven.

En weet je de pay-off  die deze ervaring  je oplevert zal ook weer van invloed zijn op de volgende ervaring in je leven.  Weet je  je kunt iedere ervaring anders oppakken, maar wat je er mee doet is  bepalend voor  hoe je leven er uit gaat zien.  Wanneer je kiest om over bepaalde ervaringen te spreken bepaald dat ook hoe je er mee omgaat. De keus om er anderen over te vertellen en te kijken of het  gebruikt kan worden te positieve maakt  dat de pay-off  meer positief wordt. Zo zal ook wanneer er bijvoorbeeld  vergeving geschonken wordt de ervaring duidelijk anders. Je dealt met hoe jij er in staat en je geeft  ruimte voor positieve  pay-off.

Een heel verhaal vandaag, beetje lastig wellicht. Ik vond het wel. Je kunt blijven kiezen in bepaalde ervaringen voor wrok of bitterheid, maar ook voor groei en ontwikkeling, voor blijven hangen in de situatie of verder te gaan met  frisse moed.  Hoe doe jij dat ? hoe sta jij er in? Wat zou jij willen doen/ wat wil je bereiken?  Is dat mogelijk? Wat heb je nodig? Welke keus aan ervaringen heb je nodig?

The-Best-Strategy-To-Pay-Off-Your-Mortgage-Early

 

archeologie of levend bewijs

Ik ben er van overtuigd dat ieder mens een soort van Godsbesef heeft. Dit betekent niet automatisch dat men ook werkelijk in God gelooft of dat we hetzelfde geloven. Sterker nog, veel mensen creëeren rondom dat Godsbesef een totaal eigen wereld. Men doet door zich ongelovig te noemen, kerks van huis uit, christelijk, boeddhistisch, moslim, men gelooft in niets, atheïstisch, …  
Persoonlijk geloof ik dat God bestaat. ik geloof dat Hij een Zoon heeft. Dat Zijn Geest ons wil leiden. Dat er een plan en bedoeling ligt in ons leven. Dat we onze identiteit kunnen vinden in Hem. Dat wat we in het leven meemaken niet zomaar is, maar dat het zin heeft om daardoor God te ontdekken, van Hem te getuigen. Dat er niemand is die meer liefde voor de mens heeft dan Hij. Dat de Bijbel waar is en derhalve Zijn Woord genoemd wordt.

Weet je? we communiceren als christenen heel gauw wat we verkeerd vinden in anderen. We leggen anderen regels, wetten op die we zelf veelal niet eens waar kunnen maken. Wanneer we een bepaald iets wel goed doen ligt er elders wel een regel waarover niet aan voldoen. Lezen we de Bijbel er op na, dan zien we dat dit van af het allereerste begin al zo was.

  
We communiceren al heel snel wat er “verkeerd” is aan de ander en proberen op die manier ons zelf beter voor te doen dan we in wezen zijn.

We lezen echter in de Bijbel ook dat niemand goed is. We leren vanuit de Bijbel dat we zondig zijn van nature. 

Vanuit studie ook buiten de Bijbel om heb ik ontdekt dat er allerlei factoren zijn die ons leven beïnvloeden. Factoren die gebaseerd zijn op onwaarheden of op halve waarheden, maar veel zaken in ons leven zijn vooral gebaseerd op fouten die ons worden doorgegeven via ons voorgeslacht of door mensen om ons heen. Soms bewust, maar heel vaak ook onbewust. Hierdoor gebeuren er dingen in ons leven die niet Gods bedoeling zijn, maar wel een gevolg van keuzes. Soms directe gevolgen, maar heel vaak ook indirecte gevolgen. Ook dit is de invloed van zonde in ons leven. 

Balen? Ik kan hier enerzijds ja op zeggen, anderzijds ook nee. Wanneer we Gods Woord, de Bijbel onderzoeken kunnen we lezen dat dit meewerkt ten goede. Nu wil ik niet overal allerlei teksten aan plakken vanuit de Bijbel, maar het juist in dit blog even to the point komen qua Bijbel. 

Ik heb gaandeweg ontdekt dat veel mensen vanuit wat ze geleerd hebben geloven dat de Bijbel een bijzonder boek is. Dat deze waar is. Echter veel mensen kunnen er niet goed mee uit de voeten. Weten het niet goed toepasbaar te maken voor zichzelf en het leven wat ze leven. 

Veelal communiceren we dat we God belangrijk vinden en dat we willen dien wat Hij zegt, maar begrijpen dit veelal niet echt. Derhalve is het misschien van belang om hierover met elkaar te communiceren. Ik maak hierin dit blog een opstapje en hoop dat je er iets mee kunt, maar om tot werkelijke gedragsverandering te komen vanuit Gods Woord zullen we het toepasbaar moeten kunnen maken. 

De Bijbel werd lang geleden reeds geschreven. Dit maakt het niet minder waar of twijfelachtig, maar het betekent wel dat we dit ‘archeologische werk’ pas werkelijk zinvol kunnen maken, wanneer we het in de praktijk van vandaag kunnen toepassen. Op basis van wat we begrijpen kunnen we pas keuzes maken. 

Veel mensen zoeken en onderzoeken. Voor sommigen is dit een doel op zich geworden. Men weet dan veel van wat de Bijbel zegt en hoe zaken misschien zelfs worden bedoeld, maar missen doms toch de kern. Het hart van wat God bedoeld. 

Wat zou het mooi zijn als we enerzijds weten hoe dingen in de Bijbel praktisch werden bedoeld, maar anderzijds ook wat het Hart van de bedoelingen van de woorden in de Bijbel is. Weet je, God is dichtbij wanneer we naar Hem persoonlijk op zoek zijn. Je hebt enerzijds een goed stel hersenen gegeven om zaken op een rij te zetten, maar ook door Zijn Heilige Geest wil Hij je laten zien wat Hij voor jou persoonlijk in petto heeft. Dit maakt Bijbel lezen zoveel mooier. Het ‘archeologisch’ onderzoeken kan misschien boeiend zijn in sommige gevallen, maar wanneer we 

Ontdekken dat de verhalen van toen ook nu nog toepasbaar zijn maakt Gods Woord levend.